Simo Peura

Ykseyskomitean (PCCC) kokous järjestettiin 6.-10.5.2018 Freiburgissa Saksassa, ja sitä isännöin Badenin maakirkon (EKD) maapiispa Jochen Cornelius-Bundschuh. Kokoontumispaikka oli Freiburgin arkkihiippakunnan katolinen akatemia. Komitea tapasi arkkipiispa Stephan Burgerin (kat.) ja apulaispiispa Peter Birkhoferin samoin kuin muiden kirkkojen edustajia.

Sääntöasiat. Yleiskokouksen osanottajien määriä koskevat säännöt kaipaavat uudistamista. PCCC esitti ccom:lle, että sääntömuutoksia varten nimetään työryhmä, jonka tulee jättää raporttinsa vuoden 2020 ccom:n kokoukseen mennessä. Tällöin yleiskokous voi päättää muutoksista 2021.

Odair Pedroso Mateus (F&O) pohti alustuksessaan globaalin kristinuskon luonnetta. Daniel Buda tarkasteli omassa esitelmässään konsiliaarisuutta. Pääsihteeri Olav Fykse Tveit tarkasteli KMN:n juhlavuoden merkkitapahtumia ja sitä, kuinka kirkkojen ykseys on viime aikoina ilmennyt. Hän kertoi myös terveiset Pohjois-Korean vierailultaan.

Jäsenasiat. Nigerialainen First African Church Mission on lähettänyt jäsenhakemuksensa KMN:lle. PCCC kehotti etenemään hakuprosessin seuraavaan vaiheeseen, mikä tarkoittaa vierailua hakijakirkossa.

Yleiskokouksen suunnittelu. Metropoliitta Gennadios raportoi komitealle yleiskokouksen suunnittelun etenemisestä. Hän toimii valmistelukomitean (APC) puheenjohtajana. KMN on saanut kaksi kutsua: Etelä-Afrikan Kapkaupunkiin ja Karlsruheen, Saksaan. Suunnittelutyö on edennyt normaalisti, ja ccom voi päättää kokouspaikan ja kokouksen päälinjat kesäkuussa 2018. PCCC suositti ensinnä, että APCn tulee pohtia, kuinka nuoret saataisiin innostettua mukaan, ellei nuorten osuuden 25% määrää saavuteta. Toiseksi PCCC kiinnitti huomiota konsensus-menetelmän käyttöön päätöksenteossa. Kokouksissa tulee olla yhteisen näkemyksen muodostamiselle riittävästi aikaa.

Fair and adequate –edustuksellisuus. Komitea jatkoi asian käsittelyä Rhodoksella pidetyn kokouksensa pohjalta. Excom oli tällä välin hyväksynyt PCCCn Rhodoksen raportin. Kokouksessa todettiin, että tällä erää ccom voi vaikuttaa edustuksellisuuteen parhaiten ns. 15% -säännöllä, joka sillä on käytettävissä kokousdelegaatteja nimittäessään. Nimityskomitean tulisi kiinnittää eritystä huomiota tasapuolisuuteen, kun keskuskomitea valitaan. Se vahvisti olemassa olevat määrät: miehiä/naisia 50/50, nuoria 25, maallikot/ordinoidut 50/50.

PCCC suositti ensinnäkin, että nuorten yläikäraja nostetaan 35 vuoteen, mikä vastaa F&O –liikkeessä toteutettavaa käytäntöä. Toiseksi PCCC suositti, että kirkkojen nimeämien delegaattien määrä pudotaan 85%:sta 80%:iin, mikä helpottaa balanssien saavuttamista. Kolmanneksi kirkkojen, joilla on enemmän kuin yksi delegaatti, tulee sisällyttää edustajiinsa naisia ja nuoria ja olla valmis siihen, että hallinnollisia elimiä muodostettaessa balansseja kunnioitetaan.

© Simo Peura
piispa, PCCC:n ei-ortodoksinen pj.