Simo Peura

Rooma 22.-25.11.2018

Osallistuin PCPCU:n ja LML:n asettaman työryhmän kokoukseen Roomassa. Kokousta isännöi PCPCU. Advisory group kutsui itseään November-työryhmäksi. Kokoontumisen tarkoitus oli arvioida, kuinka luterilais-katolisessa ekumeniassa olisi jatkossa edettävä. Kansainvälisen luterilais-katolisen komission study-raportti valmistuu ensi vuonna. Lisäksi USA:ssa on laadittu luterilaisten ja katolisten yhteistyönä asiakirja Declaration on the Way. Suomen luterilais-katolinen dialogikomissio on tuottanut asiakirjan Communion in Growth.

Kokouksen aikana kävi selväksi, että luterilais-katolinen dialogi on murrosvaiheessa henkilövaihdosten vuoksi. Kaisamari Hintikka jättää Geneven ja ryhtyy hoitamaan Espoon piispan virkaa 1.2.2019. Matthias Türk palaa Saksaan 21 Rooman vuoden jälkeen toimiakseen kotihiippakuntansa piispan avustajana. Hänen viimeinen virkatehtävänsä on huolehtia Pyhän Henrikin muistopäivään liittyvästä suomalaisdelegaation vierailusta. Oman kirkkomme Rooman-yhteydet ovat nyt uudessa tilanteessa.

Ateena 25.-28.11.2018

KMN:n keskuskomitea asetti kesäkuussa 2018 työryhmän (Search Committee), jonka tehtävä on valmistella uuden pääsihteerin valintaa. Ryhmässä on 18 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii Fernando Enns (mennon.). Kokousta isännöi Kreikan ortodoksinen kirkko. Kokouspaikkana oli Pendelisin luostarin Ateenan lähellä.

Search Committee valmisteli pääsihteerin viran tehtäväkuvauksen ja aikataulutti haun. KMN:n puheenjohtaja Agnes Abuom tulee lähestymään asiassa jäsenkirkkoja ja erilaisia ekumeenisia organisaatioita kirjeitse tammikuussa 2019. Tämän jälkeen pääsihteerin virka julistetaan haettavaksi, ja kirkot voivat tehdä omat esityksensä.

Search Committee kokoontuu seuraavan kerran Järvenpäässä, Kirkon koulutuskeskuksessa, 8.-12.7.2019 ja arvioi hakemukset. Kirkkomme isännöi tämän kokouksen. Järjestelyissä tarvittaneen kaksi stuerttia. Työryhmän kolmas kokous 28.10.-1.11.2019 on kutsuttu Ammaniin. Tällöin ansioituneimmat hakijat haastatellaan. KMN:n keskuskomitea valitsee uuden pääsihteerin kokouksessaan maaliskuussa 2020.

 

© Simo Peura