Matkaraportti piispa Herborg Oline Finnsetin virkaanasettamisessa Nidarosin tuomiokirkossa 10.9.2017. (Simo Peura)

Lapuan hiippakunta sekä Härnösandin hiippakunta ja Nidarosin hiippakunta ovat olleet kumppanuushiippakuntia 1990-luvulta lähtien. Hiippakuntien edustajat kokoontuvat joka toinen vuosi jakamaan kokemuksia. Tämän yhteistyön näkökulmasta oli luontevaa osallistua uuden Nidarosin piispan virkaanvihkimiseen. Piispa Finnset oli aiemmin ehdolla Nidarosta pohjoisemman hiippakunnan piispanvirkaan, mutta ei silloin tullut valituksi.

 Edeltävänä iltana harjoitusten jälkeen tuomiorovasti Ragnhild Jepsen toimitti kirkossa katumusmessun. Osanottajien oli mahdollista polvistua alttarikaiteen äärellä, jossa heille luettiin synninpäästö. Tätä mahdollisuutta käytettiin runsaasti hyväksi. Tällainen messu sopii mielestäni hyvin vihkimystä edeltävään iltaan luontevana osana vihkimykseen valmistautumista. Messun päätteeksi tarjottiin kevyt iltaruoka, jonka yhteydessä esitin kirkkomme tervehdyksen uudelle piispalle.

 Virkaanasettamisen puitteet olivat jälleen juhlavat. Nidarosin tuomiokirkko on Norjan kansallispyhättö. Myös kuningas Harald osallistui vihkimysmessuun. Kirkon ja valtion suhteen löyhentäminen näkyi kuninkaan esiintymisessä. Norjalaisten mukaan hän ei enää edustanut valtiovaltaa, vaan osallistui juhlaan omasta toiveestaan kirkon jäsenenä. Kuningas oli mukana myös vihkilounaalla, mutta ei käyttänyt puheenvuoroa.

 Vihkimismessun toimitti johtava piispa Helga Haugland Byfuglien. Norjalaisen käytännön mukaan uusi piispa puetaan piispankaapuun jo ennen vihkimistä. Kirkossa hänelle ojennetaan piispuuden merkkinä piispanristi. Piispansauva mitrasta puhumattakaan ei ole käytössä. Tässä mielessä norjalainen käytäntö on symboliikaltaan ohut. Osallistuin vihkimisessä yhdessä Norjan piispojen ja piispa David Hamidin sekä johtavien maallikkojen kanssa kätten päällepanemiseen.

 Seinäjoella, 29. syyskuuta 2017

© Simo Peura