Simo Peura

Thüringenin maakirkko on ollut Lapuan hiippakunnan ystävyyskirkko vuodesta 1986 lähtien. Kirkkojen yhteenliittymisen jälkeen yhteyksien vaalimisen tehtävä siirtyi Keski-Saksan evankeliselle kirkolle (EKM). Viime vuosina yhteydenpito on tiivistynyt. Tällä kertaa vierailu perustui aluepiispa Christian Stawenowin kutsuun. Hän vastaa myös Thüringenin alueesta. Puolisoni Anni Peura osallistui vierailulle omalla kustannuksellaan.

Perjantai-iltana 21.4. aluepiispa Stawenow oli meitä vastassa Eisenachin asemalla. Majoitumme hotelli Hainsteiniin. Illallisella tapasimme myös maapiispa Ilse Junkermannin.

Lauantain 22.4. ohjelma alkoi tutustumisella Panoraama-museoon Bad Frankenhausenissa, n. 1½ h ajomatkan päässä Eisenachista. Museo on rakennettu muutama vuosi ennen DDR:n hajoamista kukkulalle, jossa käytiin ruhtinaiden ja talonpoikien verinen taistelu 1525. Arviolta noin 4000 talonpoikaa menetti henkensä ja Thomas Müntzer hirtettiin taistelun jälkeen. Museon ylimmässä kerroksessa on vaikuttava Werner Tübken monumentaalinen, koko kupolimaisen katon kiertävä maalaus. Paluumatkalla pysähdyimme paikalle, jossa Luther joutui ankaraan ukkosmyrskyyn ja päätti mennä luostariin.

Iltapäivällä tutustuimme Lutherhausiin Eisenachissa. Luther kävi koulua Eisenachissa ja hänen oletetaan asuneen vuokralaisena ko. talossa. Viime vuosina taloon on lisätty uudisosa, joka mahdollistaa Lutherin teologian ja vaiheiden tarkemman kuvaamisen.

Talon esittelyn jälkeen allekirjoitin yhdessä maapiispa Junkermannin kanssa kirkkojemme yhteistyösopimuksen. Samassa yhteydessä tapasin pappeja, jotka muutama vuosi sitten vierailivat hiippakunnassa vikariaattikoulutuksensa yhteydessä. Tapasin myös em. maapiispa Hoffmanin. Ilta päättyi maapiispa Junkermannin tarjoamaan illalliseen. Sen yhteydessä esitin hänelle kutsun vierailla Lapuan hiippakunnassa vuonna 2018.

Sunnuntaina 23.4. oli vuorossa pappisvihkimys St. George –kirkossa. Vihkimyksen toimitti maapiispa Junkermann avustajanaan aluepiispa Stawenow ja muuta papistoa. Tehtäväni oli lukea lähetyskäsky suomeksi ja saksaksi sekä osallistua kättenpäällepanemiseen ja ehtoollisen jakoon. Ennen vihkimystä oli kasteen – ja kristittyjen yhteisen pappeuden – muistaminen. Vihkimyksen yhteydessä kukin ordinoitava kertoi, mihin tunnustuspohjaan hänen virkansa perustui. Käytäntö selittyy siitä, että EKM on muodostettu erilaisista evankelisista kirkoista eikä sillä ole yhtenevää tunnustusperustaa. Suomesta katsottuna käytäntö on erikoinen, mutta lienee ainoa mahdollinen. Erfurtin katolinen piispa Neymeyer esitti vihityille tervehdyksen. Tämä ekumeeninen käytäntö epäilemättä lähentää kirkkoja toisiinsa. Vastaavasti maapiispa Junkermann on osallistunut katoliseen pappisvihkimykseen.

Vihkimyksen jälkeen kirkko tarjosi kutsuvieraille ja vihityille sukulaisineen lounaan Wartburgin linnan vieressä sijaitsevassa hotellista. Vieraita oli arviolta 200. Esitin lounaan yhteydessä papiksi vihityille Lapuan hiippakunnan tervehdyksen ja kiitin saamastani kutsusta. Illalla vierailimme Stawenowien kodissa.

Maanantaina 24.4. matkustimme Erfurtiin, jossa on Lutherin augustinolaisluostari. Se toimii nyt evankelisena koulutuskeskuksena. Tällä kertaa koolla olivat eläkeläispapit perehtymässä ekumeniaan. Iltapäivällä pidin esitelmän Lutherin merkityksestä modernille luterilais-katoliselle ekumenialle. Aluepiispa Stawenow puolestaan kuvasi, mitä vuonna 2008 alkaneen Luther-dekaden aikana oli tapahtunut. Saksan kirkot ovat varsin monipuolisesti pitäneet esillä reformaation perintöä.

Paluu Suomeen tapahtui tiistaina 25.4. junalla ja lentäen Frankfurtin kautta

Arviointia

EKM:n nykyisellä alueella sijaitsevat keskeiset reformaation tapahtumapaikat Wittenberg mukaan lukien. On kiinnostavaa perehtyä sellaisen kirkon elämään, jolla ei ole enemmistöasemaa yhteiskunnassa. Ensin sosialistinen kokeilu ja sitten vallalle päässyt kapitalismi ovat molemmat olleet tuhoisia kirkon työlle. Allekirjoitettu sopimus vahvistaa kumppanuutta ja tarkoittaa sitä, että meidän on ryhdyttävä toimiin yhteyksien vahvistamiseksi eri tasoilla.

Kesäkuussa 2017 saamme vieraaksemme vikaareja EKM:stä. He odottavat tapaavansa viime vuosina vihittyjä Lapuan hiippakunnan pappeja voidakseen yhdessä jakaa kokemuksia pappisviran vastaanottamisesta. Tätä yhteistyöstä meidän tulee jatkaa.

Maapiispa Junkermannin vierailulle on sovittava ajankohta ennen kesänalkua ja esitettävä virallinen kutsu.

Muutama vuosi sitten suunnitelmissa oli järjestää lääninrovastien opintomatka Wittenbergiin. Se ei onnistunut. Nyt matkan suunnittelulle on paremmat lähtökohdat EKM-yhteyksien vahvistuttua.

© Simo Peura