Pääkirjoitus hiippakunnan sähköisessä uutiskirje Lehtisessä

Odotus ja luottamus

Adventtina seurakunnissa katse käännetään uutta kohti. Näinä viikkoina asetetaan virkaan ja siunataan tehtäviin työntekijöitä, ja hiippakuntamme saa uusia pappeja. Seurakuntiin valitut luottamushenkilöt valmistautuvat uuden työkauden alkuun. Hyvän Jumalan siunausta kaikille tehtäviin valituille, ja lämmin kiitos kaikille teille, joiden työ on päättymässä!

Sanasta ”luottamushenkilö” tulee ensimmäisenä mieleeni luottamus, jota seurakuntalaiset ovat osoittaneet valituille. Se on arvokas asia ja tuo mukanaan vastuuta. Vastuun kantaminen edellyttää puolestaan perehtymistä ja perehdyttämistä. Jotta uudet luottamushenkilöt saavat tarvittavat tiedot ja välineet tehtävänsä hoitamiseen, hiippakunta on seurakuntien tukena. Tiedonkulun kannalta on tärkeää, että jokaisessa seurakunnassa muistutetaan luottamushenkilöitä tämän hiippakunnan uutiskirjeen, Lehtisen, tilaamisesta.

Luottamushenkilön tehtävässä on kyse myös toisenlaisesta luottamuksesta. Jokaisen vastuunkantajan tulee toimia niin, että hän vaalii ja vahvistaa luottamusta. Voimme rakentaa Kristuksen kirkkoa vain, jos kykenemme erimielisyyksistä huolimatta hyväksymään toisemme ja keskustelemaan rehellisesti ja kunnioittavasti.

Kolmas ja tärkein luottamuksen muoto on luottamus Jumalaan. Adventin sanomaan sisältyy muistutus, että syvenevän pimeydenkään keskellä Jumala ei hylkää maailmaa ja lapsiaan. Odottaminen on pohjimmiltaan luottamista. Rukoilen, että te luottamushenkilöt ja kaikki muut seurakunnissa vastuuta kantavat säilytätte luottamuksen toisiinne ja ennen kaikkea Jumalaan. Kuljemme valoa kohti.

Simo Peura