Pääkirjoitus hiippakunnan sähköisessä uutiskirje Lehtisessä (Simo Peura)

Ovet auki

Ovet auki on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026. Se on kahdeksan sivua pitkä, siis varsin lyhyt. Silti siihen on kiteytetty olennaisin siitä, millä mennään kohti tulevaisuutta. Lisäksi strategian liitteenä on tulevaisuuskuva, joka sisältää 10 sivua tiivistä tekstiä. Jos et ole vielä tutustunut strategiaan, tee se heti.

Ovet auki kannustaa toimimaan vastedes juuri toisinpäin kuin mikä on ollut välttämätöntä korona-pandemian aikana. Ovia ei pannakaan kiinni, vaan ne sysätään apposen avoimiksi – viimeistään sitten kun korona on voitettu.

Strategian lähtökohtana on kirkon missionaarisuus. Sana on moniulotteinen suomennettavaksi. Missionaarisuus on toimintatapa, joka ohjaa lähtemään liikkeelle, julistamaan ja palvelemaan. Se on evankeliumin sanoman elämistä todeksi tässä maailmassa, ihmisten keskellä. Missionaarisuudella on monta käytännössä toteutuvaa muotoa. Tärkeä on oivaltaa, että kirkon koko elämä on lähetettynä olemista, missionaarista.

Strategian monet ilmaukset ovat tuoreita, mutta uusi strategia ammentaa myös aiemmista. Pyörää ei ole keksitty uudelleen. Tämä näkyy perustehtävän määrittelyssä: ”Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta”. Ovet tahdotaan avata sekä kirkosta ulospäin maailmaan että ulkoa kirkkoon. Vuorovaikutus on olennainen osa kirkon elämäntapaa. Se tekee meistä osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisön.

Mitä tälle strategialle tulee nyt tehdä?

Ovet auki -strategian ideana on, että kirkon yhteinen strategia sovelletaan käytäntöön paikallisesti. Painotukset voivat vaihdella seurakunnittain. Hiippakunnan kaikissa seurakunnissa on nyt aika päivittää oma strategia. Näin teemme myös tuomiokapitulissa. Työn alla on hiippakunnan strategia vuoteen 2026. Laadimme sitä yhdessä hiippakuntavaltuuston kanssa, ja valmista pitäisi tulla kevään 2021 aikana.

Tervetuloa mukaan myös tuomiokapitulin järjestämiin webinaareihin. Niissä ideoidaan yhdessä käytännön työtä strategian pohjalta. Avataan ovet tulevaisuuteen.

Työn iloa ja valoa adventin ja joulun aikaan

Simo Peura