Hartauskirjoitus Sampoon ja Viispiikkiseen (Simo Peura)

On reformaatioviikko. Tasan 500 vuotta sitten Martti Luther julkaisi teesinsä, jotka laukaisivat laajan ketjureaktion. Käsitämme reformaation kuitenkin liian kapeasti, jos kiinnitämme huomiomme vain historian tapahtumiin puolen vuosituhannen takaa. Reformaattorit pyrkivät palaamaan uskon alkulähteille ja ytimeen, Raamatun sanaan ja Jeesuksen Kristuksen työhön. Samalla he katsoivat eteenpäin.

Näitä ydinasioita Paavali tiivistää sunnuntain Uuden testamentin lukukappaleessa:

”Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. – – Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen.” (Room. 5:1–2, 5.)

Apostoli puhuu samaan aikaan rauhasta ja riemuitsemisesta. Reformaatioviikko ei ole sytyttänyt kovin railakasta riemua kaamosta kohti kulkevien suomalaisten elämässä. Rauha kuvannee paremmin näkymää talveen valmistauduttaessa. Rauha ja riemu eivät silti sulje toisiaan pois.

Yksi reformaation löydöistä oli, että pyhä murtautuu arkeen, kaupunkien ja kylien elämään. Pyhä Jumala ei pysyttele etäällä, vaan tulee luoksemme. Hänen pyhyytensä ja hyvyytensä virtaavat tavallisiin ihmisiin. Sen ansiosta syntyy yhteys Jumalaan ja yhteys lähimmäiseen. Sitä koetaan niin perheessä ja ystäväpiirissä kuin työpaikoilla. Myös arjessa, jossa ihminen auttaa ja armahtaa toista. Rauha ja riemu eivät saa alkuaan meistä, ne ovat Jumalan lahjaa.

Reformaatioviikkoon kuuluu pyhäin päivä. Apostoli Paavalin sanat on tarkoitettu myös jokaiselle, joka pyhäinpäivänä kulkee hautausmaalle, ehkä tuoreelle kummulle, tai pysähtyy kodissaan valokuvan eteen muistelemaan. Toivomme, että kaipaamillamme on rauha ja perille päässeitten riemu. Meillä puolestaan kiitollinen mieli. Kristus nimittäin kuoli ja voitti kuoleman tehdäkseen tavallisista ihmisistä taivaan pyhiä. Pyhäinpäivän rauhassa pilkahtaa riemu.

© Simo Peura