Piispan ohje 3.4.2020 Lapuan hiippakunnan kirkkoherroille (Simo Peura)

Tämä ja muut koronavirustilanteeseen liittyvät piispan linjaukset sekä eri toimijoiden antamat ohjeet löytyvät kootusti Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin verkkosivuilta.

 

Piispan ohje on tarkoitettu kirkkoherroille, joiden tulee lähettää se rippikoulusta vastaaville työntekijöille. Tämä ohje ja kirkkohallituksen toimesta valmisteltu aineisto etärippikoulua varten julkaistaan kirkkohallituksen ja hiippakunnan kotisivuilla lauantaina 4.4.2020 klo 10.


Intensiivijaksosta pidetään kiinni

Elämme poikkeusaikoja myös rippikoulun suhteen. Kevään ryhmätapaamisten, seurakuntaan tutustumisten ja leirijaksojen osalta on jo tehty uudelleenjärjestelyitä. Pitkäkestoisimmat viranomaismääräykset ja rajoitukset ulottuvat toukokuun loppuun asti. Selvää on, että emme voi järjestää leirejä ennen kuin suuremmat kokoontumiset todetaan viranomaisten taholta turvallisiksi.

Tässä vaiheessa on varauduttava siihen, että Intensiivijaksoja ei voida järjestää kesäkuussa. Mahdollista on myös, että intensiivijaksot peruuntuvat koko kesältä.

Koska seurakuntien tilanne poikkeaa toisistaan, on vaikea antaa yksityiskohtaista toimintaohjetta, jonka mukaan tulisi edetä. Rippikoulun uudelleenjärjestämisessä on kuitenkin kaikkien ryhmien kohdalla otettava huomioon seuraavaa:

  • Intensiivijakson merkittävyys on suuri. Sen vuoksi seurakunnan tulee ensisijaisesti löytää korvaava ajankohta intensiivijaksolle. Loppukesä, syksyn viikonloput, koulun syysloma ja joululoma ovat vaihtoehtoja intensiivijaksolle.
  • Toinen vaihtoehto on intensiivijakson ja etärippikoulun yhdistelmä. Tämän vaihtoehdon merkitys korostuu, jos kesän kaikki intensiivijaksot joudutaan siirtämään.

 

Tukea rippikoulun etäopetukseen

Etäopiskelu on vaativa tehtävä myös seurakunnan henkilöstölle. Kouluttautuminen etäopiskelun järjestämiseen onkin ajankohtaista juuri nyt. Yksin asian kanssa ei pidä jäädä. Etäopiskelua varten on koottu materiaalia, ja se löytyy kootusti tästä linkistä  https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/rippikoulu

Hiippakunnassa on aiheen tiimoilta pidetty jo yksi webinaari ja toinen tullaan järjestämään 17.4. klo 9.30-11. Ilmoittautuminen tapahtuu tästä linkistä
https://www.lapuanhiippakunta.fi/kalenteri/rippikoulu-team-webinaari/.

Pyydän kirkkoherroja välittämään edellä olevat tiedot kaikille niille seurakunnan työntekijöille, jotka osallistuvat jossakin roolissa rippikoulun toteutukseen. Lisätietoja antaa kasvatuksen hiippakuntasihteeri Mirca Mäensivu-Puukko (mirca.maensivu-puukko@evl.fi tai teams)

Piispainkokous käsittelee kysymystä intensiivijakson etätoteutuksesta kokouksessaan 15.4.2020. Sen päätöksistä tiedotetaan seurakuntia erikseen.

 

Nuoret ja heidän perheensä

Nuoret elävät turvallisuuden tunnetta horjuttavia, poikkeuksellisia aikoja. Heidän kuormittumisensa kevään yleisen ilmapiirin, etäopiskelun mukana tulleiden haasteiden ja sosiaalisen eristäytymisen vuoksi on otettava huomioon kaikessa nuorten parissa tapahtuvassa työssä. Myös etärippikoulussa tulee pitää kiinni kokonaisuudesta: tiedollisista tavoitteista, rippikoulusuunnitelman mukaisesta rukouselämästä ja kokemuksellisuuteen liittyvistä tavoitteista.

Perheissä poikkeustila ja sen seuraamukset koetaan varsin eri tavoin. Haluankin korostaa, että nyt on pidettävä yhteyttä myös perheisiin. Soitto rippikoululaisen kotiin on tarpeen. Puheluissa voi nousta esille rippikoulua koskevien kysymysten lisäksi perhettä kuormittavia asioita. Yhteistyön diakonian, perheneuvonnan ja sielunhoidon kanssa tulee olla saumatonta.

Rippikoulu on vahva osa nuorisokulttuuria. Se voi juuri tässä ajassa tarjota nuorelle entistäkin merkityksellisemmän tilaisuuden kokea yhteyttä, turvallisuutta, pyhyyttä ja iloa.

 

”Minä en jätä enkä hylkää sinua. Ole luja ja rohkea.” (Joos. 1:5-6)

Voimia, viisautta ja Jumalan varjelusta

Simo Peura
piispa

Linkit:
Kirkkohallituksen ohjeistukseen ja asiantuntijoiden kokoamiin
materiaaleihin:
https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/rippikoulu

ilmoittautuminen webinaariin
https://www.lapuanhiippakunta.fi/kalenteri/rippikoulu-team-webinaari/

© Simo Peura