Pääkirjoitus hiippakunnan sähköisessä uutiskirje Lehtisessä (Matti Salomäki)

Vahdinvaihto kriisitunnelmissa

Pitkän palveluksen kirkossa ja hiippakunnassa tehnyt piispa Simo Peura on saateltu eläkepäiville ja allekirjoittanut aloittelee tehtävää vuorollaan. Taas täytyy todeta, että eipä olisi voinut arvata vuosi sitten, että edelleen ollaan tällaisissa kriisitunnelmissa pandemian vuoksi. Valitettavasti edellä mainittuihin eläköitymis- ja vihkimisjuhliin ei voinut seurakuntien edustajat ja yleisö osallistua paikan päällä, mutta onneksi sähköiset yhteydet tarjosivat kuitenkin mahdollisuuden osallistua jollakin tavalla. Ja toki uskomme, että kevään myötä erilaiset kokoontumiset taas mahdollistuvat.

Edelleen jatkuvan poikkeuksellisen ajan myötä seurakuntien kokoava toiminta on vaikeutunut, mutta samalla tekemämme työn arvo ja merkitys on kasvanut. Sairastumiset ja kuolemat tai uhka vakavasta sairastumisesta ovat painaneet monien mieliä ja tuoneet uutta huolta ja pelkoa elämän arkeen. Kirkon sanomalle on ollut kysyntää. Juuri nyt yhteen kokoontuminen, yhteinen rukous ja sanan lupausten kuuleminen ja sakramentin nauttiminen olisi ollut myös tarpeen rohkaisuksi ja lohdutukseksi.

Kirkon yhtenä tehtävänä kriisitilanteissa on henkisen kriisinkestävyyden vahvistaminen. Valmiussuunnittelussa lähdetään siitä, että seurakuntien velvollisuutena on huolehtia tehtävistään kaikissa olosuhteissa. Nytkin toimintoja on jouduttu osin rajoittamaan, mutta monia tilaisuuksia ja tapahtumia on voitu kuitenkin toteuttaa rajoitukset huomioiden tai esimerkiksi sähköisiä yhteyksiä hyödyntäen.

Kirkon vahvuutena on se, että sillä on kontaktipintaa laajasti eri ikä- ja väestöryhmiin. Se voi toimintansa myötä olla tukemassa ja rohkaisemassa ihmisiä monin tavoin, eikä se aina näy edes ulospäin. Meillä on tuoda toivon ja rohkaisun sanomaa tähänkin tilanteeseen ja muistuttaa rukouksen mahdollisuudesta sekä kannustaa kaikkia ihmisiä huolehtimaan lähimmistään tänä haastavana aikana ja tulevina kuukausina, kun tästä vaiheesta vähitellen toivutaan.

Kullakin ajalla on omat haasteensa. Kun hiippakuntamme ensimmäinen piispa Eero Lehtinen aloitteli työtään, toivuttiin juuri sotavuosista. Kunkin piispan toimikauteen on mahtunut omia erityisiä kriisejä. Mutta juuri niiden keskellä seurakunnan läsnäolon ja sanoman merkitys on erityisesti tullut tärkeäksi.

Nyt on meidän aikamme toimia ja viedä sanomaa eteenpäin sanoin ja teoin. Tämä aika voi näkyä haastavana myös seurakuntien työyhteisöissä, kun eletään jatkuvien muutosten ja epävarmuuden keskellä. Tärkeää on siis huolehtia myös työyhteisöjen jaksamisesta ja tarjota riittävästi mahdollisuuksia keskusteluun myös työntekijöille sekä luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille.

Kaiken keskellä on tärkeätä vahvistaa luottamusta yhteiskunnan toimijoihin, toisiimme sekä ennen kaikkea Jumalaan. Hän on johtanut kansaansa kautta historian ja monenlaisten vaiheiden. Hän näkee meidät nytkin ja hänen apuunsa voimme luottaa, kun tuntuu, että kaikki on niin epävarmaa ja synkkää.

Toivotan kaikille Lehtisen lukijoille siunattua alkanutta vuotta ja toivon hyvää yhteistyötä meille annetun tärkeän tehtävän parissa. Samalla kiitän lämpimästi monista onnitteluista ja toivotuksista joita olen perheeni kanssa eri tahoilta saanut!

Matti Salomäki