Puhe Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Tuomo Klapurin virkaanasettamisessa (Simo Peura)

Ef. 3:8-9

Rakkaat seurakuntalaiset, hyvä Tuomo,

Vuodenvaihde oli käännekohta Vaasan suomalaisen seurakunnan elämässä. Tänään loppiaisena, Jumalan ilmestymisen ja valon juhlapäivänä, seurakunnan uusi kirkkoherra asetetaan virkaan apostolisen perinteen mukaisesti. On ilon ja kiitoksen aika.

Nykymaailmassa kirkkoherran tehtävä on vaativa ja monipuolinen. Kirkkoherra johtaa seurakunnan elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan siitä, että evankeliumia julistetaan puhtaasti ja sakramentteja hoidetaan Kristuksen asetuksen mukaisesti. Hän varmistaa, että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Hän vastaa hallinnosta ja päätöksenteosta yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa. Kirkkoherra on työyhteisön esimies. – Sinuun Tuomo kohdistuu tänään monia myönteisiä odotuksia.

Seurakunta on sinulle tuttu. Tästä näkökulmasta kirkkoherran viran vastaanottaminen on helppoa. Tunnet paikat, työntekijät, luottamushenkilöt ja vaasalaiset. Lisäksi vaalin tulos oli selvä. Se tarjoaa sinulle vahvan selkänojan uuteen tehtävään. Muutos on silti sinulle henkilökohtaisesti suuri: nyt hallinnosta vastaavasta kappalaisesta tulee kirkkoherra. Se saattaa merkitä myös sitä, että joudut tuottamaan pettymyksiä. Jotta voit onnistua työssäsi kirkkoherrana, sinun on säilytettävä itsenäisyytesi ja harkinnan mahdollisuus. On noustava pienten asioiden yläpuolelle ja tavoiteltava kokonaisuuden parasta.

Muutos kirkkoherraksi tarkoittaa sitä, että joudut opettelemaan uutta ja muuttamaan nykyistä työnkuvaasi. Aikaa jää todennäköisesti vähemmän hallinnon valmisteluihin. Henkilöstön johtaminen ja työntekijöiden murheet vaativat kirkkoherralta läsnäolevaa paneutumista ja ymmärtämistä. Yksi keskeisistä tehtävistä on vaalia yhteyksiä seurakunnan yhteistyökumppaneihin: kaupungin johtoon ja luottamushenkilöihin, korkeakouluihin, tiedotusvälineisiin, paikallisiin järjestöihin ja yhdistyksiin sekä erilaisiin virastoihin, joita Vaasassa on useita. Näillä yhteyksillä on suuri merkitys, jos seurakunta sanomallaan haluaa myötävaikuttaa vaasalaisten elämään ja kaupungin kehittymiseen. Tehtävä lankeaa ennen muuta kirkkoherralle.

Parhaillaan Vaasan seudulla käydään keskustelua kuntaliitoksesta. Mikäli se toteutuu, sillä on iso vaikutus seurakuntien hallintoon ja rakenteisiin. Alue on kaksikielinen ja erikokoiset seurakunnat muodostavat yhtymän. Olennaista on, että uutta yhtymää rakennettaessa toimitaan yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti ja että seurakuntia kohdellaan tasapuolisesti. Aikataulu on seurakunnille haasteellinen, jos valmista pitää olla vuoden 2020 alusta. Kirkkolaki säätää, että uuden seurakuntayhtymän on aloitettava samaan aikaan kuin uuden kunnan. Muutosten valmisteluissa isoimman seurakunnan kirkkoherralla on tärkeä rooli.

Kirkkoherran työ ei ole kuitenkaan vain hallinnon ja rakenteiden ratkomista. Kirkkoherran tehtävä on hengellinen. Hänen tulee julistaa Kristusta. Apostoli Paavali kirjoittaa tästä Efeson seurakunnalle juhlapäivän epistolassa näin: ”Minulle, kaikista pyhistä vähimmälle, on annettu se armo, että saan julistaa kansoille sanomaa Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja ilmoittaa sen pyhän suunnitelman, jonka Jumala, kaiken luoja, on ikiajoista asti pitänyt salaisuutenaan.” (Ef. 3:8-9)

Hyvä Tuomo, Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirka periytyy apostoleista asti. Paavalin tavoin kirkkoherran on syytä pitää itseään pyhistä vähäisimpänä mutta myös Kristuksen tutkimattoman rikkauden ilmoittajana. Mitä Paavalilla tällä tarkoittaa?

Ensinnä sitä, että virkaa voi hoitaa vähäeleisesti, jopa oman itsensä taustalle asettaen. Olennaista on tietoisuus siitä, että on Kristuksen palvelija. Se tarkoittaa, että tahtoo antaa omat kykynsä ja taitonsa Kristuksen viran hoitamiseen.

Toiseksi tärkeää on huomata kirkkoherran hengellisen tehtävän sisältö. Hänen tulee ohjata kuulijansa ja seurakuntalaisensa Kristuksen luo. Tämä tapahtuu silloin, kun hän kuvaa Kristuksen henkilön ja teot, kun hän avaa Kristuksen sanoman ja puheiden sisällön seurakuntalaisille ja kun hän paljastaa kuulijoilleen Kristuksen ihmiseksi syntymisen tarkoituksen. Näin tehdessään hän paljastaa Jumalan salaisuuden ja suunnitelman sekä Kristus-aarteen: sen, että Nasaretin Jeesus tuli tähän maailmaan vapauttaakseen meidät pahuuden vallasta ja tuodakseen elämäämme ilon ja toivon.

Paavalin pohdinnoissa on lisäksi vielä yksi seikka, joka on viranhoidon onnistumisen näkökulmasta ratkaiseva. Paavali sanoi: ”minulle … on annettu se armo, että saan julistaa…” Ja hetkeä aiemmin hän oli sanonut: ”evankeliumin palvelija minusta on tullut sen armolahjan perusteella, jonka Jumala on voimassaan minulle suonut.”

Hyvä Tuomo, ei ole vain niin, että vaalissa valinta osui sinuun. Saat ajatella, että valintasi oli Jumalan tahto. Ja sen, jonka Jumala työhönsä kutsuu, Hän myös varustaa tehtävään. Sinusta tulee Vaasan kirkkoherra niiden armolahjojen vuoksi, jotka Taivaallinen Isä sinulle antaa. Näin tapahtuu, kun hetken kuluttua vanhaa apostolista tapaa noudattaen asetamme kätemme yllesi ja rukoilemme. Saat silloin viran hoidettavaksi. Samalla saat sen, mikä hyvään viranhoitoon tarvitaan: Pyhän Hengen lahjan tueksi, avuksi ja lohdutukseksi. Voit siis ryhtyä hoitamaan kirkkoherran virkaa tässä seurakunnassa levollisin mielin armon varassa. Aamen.

© Simo Peura