Saarna Taulumäen kirkossa pääsiäisenä (Simo Peura)

Mk. 16:1-8

Kävin rippikoulun vuonna 1973. Silloin tutustuin ensimmäistä kertaa hengelliseen nuorisomusiikkiin. Yksi laulu on jäänyt erityisesti mieleen. Se on Pro Fiden esittämä kappale nimeltä ”Hän muutti kaiken”. Laulu kertoo muutoksesta, jonka Kristuksen kohtaaminen sai aikaan. Kohtaaminen ei jättänyt elämää ennalleen. ”Hän, mun Jeesukseni, muutti mun.” Laulussa pohditaan, mitä kaikkea muutos merkitsi. Ihmisessä tapahtuneiden muutosten lähtökohta jäi kuitenkin vähemmälle huomiolle.

Pääsiäisen muuttunut sanoma

”Hän muutti kaiken” on pääsiäisyön evankeliumin ydinsisältö. Tähän yllätykseen evankeliumin kuvaamat naiset, kaksi Mariaa ja Salome, joutuivat suostumaan. Haudalle tullessa he olivat varmoja Jeesuksen kuolemasta. Matkalla heidän varsinainen huolen aiheensa oli suuri kivi. Kukahan sen vierittäisi pois haudan suulta? Naisten tarkoitus oli tehdä viimeinen palvelus ja voidella Jeesuksen kuollut ruumis. Se jäi kuitenkin tekemättä.

Naisten savuttua haudalle kaikki muuttui. Hauta oli avattu ja tyhjä. Jeesus oli poissa. Paikalla oli sen sijaan enkeli, ja hänellä oli naisille tärkeä viesti: ”Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä.” Tämän kuullessaan naiset pakenivat järkytyksestä vapisten. He eivät puhuneet kenellekään mitään, koska pelkäsivät.

”Hän muutti kaiken”. Palmusunnuntaista alkaen Jeesuksen oppilaat ja seuraajat kohtasivat monta yllätystä. Näyttää siltä, että he eivät niin sanotusti päässeet lainkaan kartalle. He eivät oivaltaneet, mikä oli kaiken tarkoitus. Tämä hämmennys jatkui pääsiäisaamuna. Ja sen jälkeen niin naisten kuin muiden Jeesuksen oppilaiden suunnitelmat menivät uusiksi. He eivät palanneet entisiin ammatteihinsa, vaan heistä tuli evankeliumin julistajia. Samalla Jeesuksen seurassa koettu sai uuden merkityksen ja sisällön. ”Hän muutti kaiken.”

Tämä ei koskenut ainoastaan hiljaisen viikon tapahtumia. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesuksen koko elämää, tekoja, opetuksia ja puheita oli arvioitava toisin, uudessa valossa. Nousemalla ylös kuolleista ”hän muutti kaiken.” Muutoksen avain oli Mestarin herääminen kuolleista. Siitä tuli avain ja keskus, jonka avulla oli arvioitava kaikkea hänen toimintaansa.

Kirkon sanoma

Ylösnousemus on lähtökohta, jota silmällä pitäen evankeliumit on kirjoitettu. Vaikka niissä kerrottiin Jeesuksen historialliset vaiheet, tapahtumien merkitys paljastui vasta ylösnousemuksen jälkeen. Hänen tekemänsä ihmeet ja tunnusteot kertoivat ennakoivasti siitä, ettei hän ollut tavallinen ihminen. Hänellä oli Jumalalle kuuluvaa valtaa ja voimaa. Se näkyi hänen kyvyssään parantaa sairaita tai palauttaa kuollut takaisin elämään. Näin hän toimi ystävänsä Lasaruksen kohdalla. Usean päivän hautakammiossa ollut Lasarus käveli ulos haudasta, kun Jeesus niin käski. ”Hän muutti kaiken.”

Ylösnousemuksen ihme osoitti, että Jeesus ei ollut vain profeetta, opettaja tai ihmeiden tekijä. Hänen tehtävänsä oli uhrata kaikki mitä hänellä oli, koko elämä. Hän otti päälleen ihmiskunnan synnin ja pahuuden. Hän kantoi ruumiissaan kuolemaa. Mikään ei kuitenkaan kyennyt pidättelemään häntä. Myös vihollisista viimeinen tuli yllätetyksi.

Tätä sanomaa kristillinen kirkko on kuuluttanut ensimmäisestä pääsiäisaamusta lähtien. Kenenkään ei enää tarvitse paeta tyhjältä haudalta; ei ole syytä järkytykseen eikä vapinaan; kenenkään ei pidä enää pelätä. Lähes 2000 vuoden ajan kristikunta on kuuluttanut Jeesuksen ylösnousemuksen voimaa ja tekee sen tänäkin yönä. Hän, Jumalan Poika, on kuolemalla voittanut kuoleman. ”Hän muutti kaiken.” Näin uskomme.

Minunkin kuoleman voittaja

Pääsiäinen näkyy kahdessa kohtaa uskontunnustuksessa. Ensin sanomme uskovamme sen, että Jeesus nousi ylös kuolleista. Se on meille kristityille historiallinen totuus. Näin todellakin tapahtui Jerusalemin liepeillä kauan sitten. Lukuisat ihmiset todistivat ylösnousemuksen ihmettä.

Hieman myöhemmin sanomme uskovamme syntien anteeksiantamukseen ja ruumiin ylösnousemukseen. Jeesuksen pelastava työ ei ole siis vain kerran menneisyydessä tapahtunut ihmeteko. Syntien anteeksiantamuksesta on kristitylle totta tässä ja nyt. Uskomme myös ruumiin ylösnousemukseen. Se toteutuu, kun Pyhä Henki aikanaan herättää meidät uuteen elämään. Silloin voimme sanoa yhdessä laulun sanoittajan kanssa: ”Hän muutti kaiken.”

Evankeliumeja lukiessa huomaa, että Jeesuksen ylösnousemus muutti hänen seuraajiensa elämän. Sama koskee meitä. Jeesuksen ylösnousemuksen vuoksi voimme katsella tätä elämää ja kaikkea, mitä se mukanaan tuo, luottavaisesti ja pelotta. – Vaikeudet ja vastoinkäymiset eivät katoa. Turvautuminen Jumalaan ja hänen siunauksensa kuitenkin kantaa eteenpäin. – Jumalan tahdon rikkominen saattaa kalvaa mieltä, mutta kaikesta huolimatta armo ja syntien anteeksiantamus ovat totta joka ikinen päivä. – On murehtimisen aiheita, mutta samalla iloitsemme siitä, että Kristus on läsnä elämässä ja jakaa sen vaikeat asiat. Näin päällimmäiseksi nouse toivo. Se suuntaa ihmisen katseen kuoleman rajan yli, toiselle puolelle, ikuiseen elämään. Nämä uudenlaiset näköalat ovat seurausta Jeesuksen ylösnousemuksesta. ”Hän muutti kaiken.”

Kun itsen sijaan tulee lähimmäinen

Evankeliumin kertomuksista huomaamme vielä sen, kuinka ensimmäiset kristityt lähtivät innolla ja uudella voimalla viemään sanomaa ylösnousseesta Jeesuksesta eteenpäin. Näin tekivät myös naiset järkytyksestä selvittyään.

Ylösnousemussanoma on vähitellen muuttanut tätä maailmaa. Muutos on tapahtunut niiden ihmisten kautta, jotka ottivat todesta Jeesuksen opetukset ja esimerkin. He ovat uskoneet ja toivoneet sekä rakastaneet kohtaamiaan ihmisiä.

Kristus, joka otti ristin kannettavakseen ja kuolemansa kautta mahdollisti uudenlaisen elämän, on ollut monelle rohkaiseva esimerkki. He ovat seuranneet elämässään Vapahtajaa, luopuneet omastaan toisten hyväksi ja tehneet hyvää. Kun he kohtasivat Kristuksen, jokin muuttui heidän sydämessään. Lähimmäinen ja tämän hätä tuli rakkaaksi. Samalla monet oivalsivat, että muutos ei ollut ihmisen oma aikaansaannos vaan seuraus Jumalan armosta ja hyvyydestä. ”Hän, Kristus, muutti kaiken.”

Tänä yönä kiinnitämme katseemme ylösnousseeseen Kristukseen ja katsomme turvallisin mielin tulevaan. Aamen.

© Simo Peura