Puhe Laihian seurakuntatalon käyttöön siunaamisessa 25.3.2018 (Simo Peura)

Ps. 118:26

Päivän psalmista kuulkaamme: ”Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Herran huoneesta teidät siunataan.” (Ps. 118:26)

Hyvät laihialaiset,
Jumala huolehtii seurakunnastaan monin eri keinoin. Hänen työvälineistään tärkeimmät ovat Jumalan sana ja sakramentit. Tänään olemme jo päässeet osallisiksi näistä armonvälineistä. Sieluamme ja henkeämme on ruokittu Jumalan sanan lupauksilla ja ehtoollisen leivällä ja viinillä.

Myös tämä seurakuntatalo on Jumalan yksi työväline. Uuden seurakuntatalon aikaansaaminen on ollut iso ponnistus seurakunnalle. Talo tulee aitoon tarpeeseen. Uusissa, terveissä tiloissa seurakuntalaisten ryhmät lapsista iäkkäisiin voivat kokoontua ja saada voimaa uskollen. Toivottavasti talon kynnys pysyy matalana niin, että Laihian asukkaat kokevat talon omakseen, tulevat tänne mielellään ja täyttävät sen toiminnalla.

* * *

Uuden seurakuntatalon saamiseen on tarvittu rohkeutta ja päättäväisyyttä sekä taloudellisia uhrauksia. Nykymaailmassa jokainen seurakunta joutuu miettimään tarkoin, mihin sen varat riittävät. Kun talo on rakennettu, sitä tulee käyttää ahkerasti ja samalla osoittaa sen tarpeellisuus.

Inhimillisistä ponnisteluista huolimatta uusi seurakuntatalo on Jumalan hyvä lahja. Tänään otamme lahjan kiitollisuudella vastaan. Samalla pidämme mielessämme, että Jumalan hyviä lahjoja tulee käyttää hänen mielensä mukaisesti. Jotta talon tarkoitus toteutuisi, siunaamme talon käyttöön rukoillen ja Jumalan sanaa lukien.

* * *

Päivän psalmissa toistuu palmusunnuntain evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, joka ratsastaa Jerusalemiin. Kansa toivottaa hänet tervetulleeksi ja laulaa hoosiannaa. Niinpä päivän psalmissa sanotaan ensin: ”Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä.” Tämän jälkeen psalmi jatkuu: ”Herran huoneesta teidät siunataan.”

Siunatuksi tuleminen on monen ihmisen toive. Siunauksen pyytämisellä on merkitystä jopa heille, jotka eivät pidä itseään erityisen uskonnollisina. Siunaus tarkoittaa, että oma elämä uskotaan itseä suurempiin, hyväntahtoisiin käsiin. Se on pyyntö, että Jumalan hyvyys ja varjelus voisivat toteutua niitä pyytävän elämässä.

* * *

 Mihin sitten siunauksen vaikutus perustuu? Antaako Jumala siunauksensa kaikissa tilanteissa?

Kristillisessä perinteessä ajatellaan siten, että siunauksen lähtökohta ja edellytys on Kristuksen läsnäolo. Esimerkki tästä on Jerusalemia kohti ratsastava Kristus. Ihmiset ottivat hänet iloiten vastaan. He osoittivat hänelle pyyntönsä ja luottivat hänen apuunsa. Monen kokemus oli, että missä Kristus kulki, siellä päästiin osallisiksi Jumalan hyvyydestä ja siunauksesta.

Tänään erityinen pyyntömme on, että tästä talosta tulisi Jumalan hyvyyden ja siunauksen välikappale Laihian asukkaille. Uskomme näin tapahtuvan, kun tässä talossa kerrotaan Kristuksen pelastavista teoista ja elämästä. Silloin hän on läsnä keskellämme ja hänen armollinen läsnäolonsa tekee tästä paikasta pyhän ja siunatun.

Kristuksen läsnäolon vuoksi Jumalan siunaus voi sitten ulottua kaikkiin niihin, jotka tulevat tähän taloon oman elämänsä pienten ja suurten kysymysten kanssa ja kaipaavat Jumalan läheisyyttä ja armoa. ”Herran huoneesta teidät siunataan” luvataan palmusunnuntain psalmissa. Pitäkää tämä odotus rohkeasti mielessä, kun kokoonnutte erilaisiin tilaisuuksiin tähän taloon. Seurakuntatalo on rakennettu, jotta te laihialaiset pääsette osallisiksi Jumalan hyvyydestä ja siunauksesta.

Samalla toivon, että te löydätte oman paikkanne toimia tässä talossa. Tarkoitus on, että talo täyttyy elämästä ja seurakuntalaisista. Ota siis täältä oma paikkasi ja anna oma panoksesi yhteisen seurakunnan rakentamiseen. Jos näin teet, pääset kokemaan Kristuksen läheisyyttä ja tulet hänen siunaamakseen.

”Siunattu olkoon se, joka tulee Herran nimessä. Herran huoneesta teidät siunataan.” Aamen.

 

© Simo Peura