Puhe Heli Ahosen virkaanasettamisessa Jyväskylässä (Simo Peura)

Tänään vietämme 16. sunnuntaita helluntaista. Juhlapäivän aiheena on Jumalan huolenpito. Meidän ei pidä murehtia vaan luottaa siihen, että Taivaallinen Isämme huolehtii meistä. Tässä juhlassa Heli Ahonen asetetaan Jyväskylän seurakunnan ensimmäisen kappalaisen virkaan. Hänen tehtävänsä on johtaa yhteistä seurakuntatyötä.

Erityisen palvelun virka

Helin virka poikkeaa tavanomaisesta kappalaisen virasta. Kun muut Jyväskylän seurakunnan kappalaiset on kiinnitetty tiettyyn alueeseen, Heli toimii koko seurakunnan alueella. Sitä yhteinen seurakuntatyö tarkoittaa. Yksikkö muodostuu kolmesta tiimistä: messu ja musiikki, missio ja palvelu sekä kasvatus. Yhteisen seurakuntatyön johtajan alaisuudessa on 40 työntekijää. Virassa korostuu näin johtaminen ja esihenkilönä toimiminen. Ei siis mikä tahansa virka!

Yhteinen seurakuntatyö palvelee seurakunnan yhdeksää aluetta. Se kehittää, koordinoi ja toteuttaa palveluja, joissa kysytään erityisosaamista. Tarpeen tullen alueseurakunnista voidaan kääntyä yhteisen seurakuntatyön puoleen ja pyytää apua tai hyödyntää sen osaamista. Yhteinen seurakuntatyö on siis olemassa koko seurakuntaa varten.

Virkaan kuuluu myös hallinnollisia vastuita. Johtaja toimii yhteisen seurakuntatyön johtokunnan valmistelijana. Hän osallistuu seurakunnan johtoryhmän ja kirkkoneuvoston työskentelyyn. Helistä tulee myös kirkkoherran varahenkilö. Moniin suuntiin pidettävien yhteyksien vuoksi yhteisen seurakuntatyön johtaja on näköalapaikalla. Hallinnollisista tehtävistä huolimatta viralla on hengellinen luonne: tehtäviin kuuluu myös Taulumäen kirkon jumalanpalveluselämä.

Yhteyksien rakentajaksi

Olen oppinut tuntemaan sinut harkitsevana pappina. Olet rauhallinen ja asioiden eri puolia tyynesti punnitseva. Et ryntäile, vaan etenet mieluiten levollisesti ja muita kuulostellen. Nämä ominaisuudet ovat tarpeet tehtävässä, johon kohdistuu ristikkäisiä paineita eri suunnista.

Yksi keskeinen tehtävä on yhteyksien rakentaminen alueisiin. Vuosi sitten pidetyssä piispantarkastuksessa esiin tuli tarve vahvistaa alueseurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön yhteyttä. Yhteinen seurakuntatyö on luonteeltaan asiatuntijaorganisaatio mutta samalla se palvelee alueseurakunnissa tehtävää ruohonjuuritason työtä. Siksi on tärkeää, että alueilla tunnetaan yhteinen seurakuntatyö ja se, mitä se voi tarjota aluetyön hyväksi. Yhtä tärkeää on, että yhteisessä seurakuntatyössä kuullaan alueiden tarpeet. Se on välttämätöntä senkin vuoksi, että yhteisessä seurakuntatyössä henkilöstö voi kehittää omaa erityisosaamistaan. Ja tärkeää on sekin, että alueet vaalivat aktiivisesti yhteyksiä yhteisen seurakuntatyön suuntaan.

Tällaiseen tehtävään sinut Heli on valittu: edessä on alueiden ja yhteisen seurakuntatyön vuorovaikutuksen vahvistaminen ja kehittäminen. Vastedes sinä annat kasvot yhteiselle seurakuntatyölle. Vaikka tehtävä on vaativa ja ajassa muuttuva, olen luottavainen siihen, että onnistut sen hoitamisessa.

Mannaa tarvitset

Tämän sunnuntain Vanhan testamentin lukukappaleessa kerrotaan Israelin kansan erämaavaelluksesta. Tuon tuosta kansa valitti janoaan ja nälkäänsä. Moni katui lähtöä Egyptin lihapatojen ääreltä. Jumala kuitenkin lupasi pitää kansasta huolta. Leiriin lensi lukematon määrä viiriäisiä, ja aamukasteen haihduttua maassa oli jotain hienoa ja rapeaa, ohutta kuin kuura. Kansa kutsui sitä mannaksi. Tästä alkaen kukin israelilainen keräsi mannaa päivittäin tarvitsemansa määrän.

Yhteisen seurakuntatyön johtajan viran hoitaminen ei ole verrattavissa erämaavaellukseen. Viran hoitamisessa tarpeen on kuitenkin Jumalan huolenpito. Hoida virkaasi rukoillen ja Jumalalta apua pyytäen. Pyydä viisautta, kun et tiedä, mitä tulisi tehdä. Pyydä rohkeutta, kun huomaat epäröiväsi. Pyydä malttia, kun sinua vedetään vastakkaisiin suuntiin. Pyydä kestävyyttä, kun tavoite uhkaa karata kauaksi. Pyydä hengellistä ravintoa, kun olosi tuntuu tyhjältä ja uuvuttavalta.

Jos kuitenkin joutuisit koville ja erämaahan, noudata silloin israelilaisten saamaa ohjetta. He keräsivät mannaa vain yhden päivän tarpeiseen, ja se riitti. Jumalan antama ohje oli viisas, koska sitä seuraamalla kansa oppi luottamaan Jumalan päivittäiseen huolenpitoon. Sitä kesti 40 vuotta, ja se on enemmän kuin jäljellä oleva työurasi. Lopulta vaeltajat pääsivät perille. Olkoot siten sinunkin murheesi vain yhden päivän mittaisia. Huomenna on jälleen saatavilla hengellistä ravintoa ja uutta rohkeutta. Hyvä Jumala siunatkoon työsi. Aamen.

© Simo Peura