Puhe Kyyjärven kirkkoherra Tarja Sulkalan virkaanasettamisessa (Simo Peura)

Ps. 43:3

Hyvät seurakuntalaiset,

Vietämme sekä ilon että kärsimyksen sunnuntaita. Tästä sunnuntaista alkaa syvä paastonaika. Se jatkuu piinaviikkoon asti. Paastonaikana käy ilmeiseksi, että Jeesuksen aikalaiset eivät ymmärtäneet hänen olevan maailman Vapahtaja. He hylkäsivät hänet, ja Herramme tuomittiin kuolemaan.

Samalla tämä sunnuntai on ilon sunnuntai. Kyyjärvi saa uuden kirkkoherran, kun Tarja Sulkala asetetaan virkaan. Tapahtuma on harvinainen. Edellisen kerran Kyyjärvellä toimitettiin kirkkoherran virkaanasettaminen 34 vuotta sitten. Kuinka moni teistä osallistui tuohon juhlaan?

Seurakunta on vahva osa kyyjärveläistä elämänmuotoa. Pienuudestaan ja taloudellisten voimavarojen vähyydestä huolimatta seurakunta on hengellisesti hyvin vireä. Tämän saatoin huomata muutama vuosi sitten piispantarkastuksessa.

Kyyjärvellä on myös vahva yhteishenki ja tahto katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen. Omasta seurakunnasta pidetään kiinni. Tulevaisuudenusko näkyi myös tavassa, jolla kyyjärveläiset alun pohdiskelujen jälkeen ottivat vastaan pakolaiset. Uusille tulijoille tarjottiin työtä ja oltiin ystäviä niin, että vieraiden oli mahdollista kotiutua kantaväestön joukkoon.

Olavi Vallivaaran vaihtuminen Tarja Sulkalaan on monella tavoin suuri muutos. Olette ihmisinä erilaisia, aina siinä määrin, että sinä Tarja voit ryhtyä kirkkoherran virkaan vapain mielin. Sinun ei tarvitse jäljitellä edeltäjääsi, vaan saat hoitaa virkaa sinulle sopivalla tavalla. Seurakuntalaiset kyllä ymmärtävät, että Kyyjärven seurakunnan historiassa on alkanut uusi vaihe.

Yhdessä suhteessa sinun kuitenkin kannattaa kiinnittää huomiota edeltäjäsi tapaan toimia kirkkoherrana. Ole kaikkien kyyjärveläisten kirkkoherra: niin ikääntyneiden kuin nuorten, miesten ja naisten, muukalaisten ja kantasuomalaisten, herätysliikkeisiin kuuluvien ja niihin kuulumattomien. Siis Kyyjärven kaikkien asukkaiden kirkkoherra.

Onnistuakseen tehtävässään kirkkoherra tarvitsee koko seurakunnan tuen. Erityinen merkitys on sillä, että pienen työyhteisön jäsenet tukevat johtajaansa. Rinnalla tulee pysyä silloin, kun on vaikeaa.

Esimies puolestaan on avainasemassa hyvän työilmapiirin luomisessa. Toimi kuin hyvä johtaja. Kohtele työyhteisön jäseniä tasapuolisesti, ole kiinnostunut heidän työstään, käy kehityskeskustelut vuosittain, kannusta ja rohkaise, kuuntele kun on murheiden aika. Työntekijät joutuvat toisinaan venymään. Joukkosi on kuitenkin innostunutta – yhdessä kyllä onnistutte.

Pienessä seurakunnassa luottamushenkilöiden rooli korostuu erityisellä tavalla. He ovat samalla kertaa päättäjiä ja vapaaehtoisia vastuunkantajia. Heillä on paljon osaamista ja kokemusta, mistä on hyötyä kirkkoherralle, kun hän johtaa seurakuntaa. Yhdessä luottamushenkilöiden kanssa luotte suunnan Kyyjärven seurakunnan tulevaisuudelle. Tämä edellyttää avointa keskustelua ja ennakkoluulotonta vaihtoehtojen pohtimista. Kun isot linjat on vedetty, voit keskittyä henkilöstön ja toiminnan johtamiseen, joka on kirkkoherran tehtävä.

Täällä Kyyjärvellä seurakunnan tehtävän toteuttamiseen tarvitaan yhä enemmän sen jokaista jäsentä. Talouden kiristyessä jäsenten vastuu ja vapaaehtoisten roolin ottaminen muodostuu tärkeäksi. Tähän suuntaan meidän pitäisi kirkossa muuallakin edetä. Tänään kutsun teitä kyyjärveläiset ottamaan oman paikkanne seurakunnan elämässä. Tehtäviä on monenlaisia, ja jokin niistä on sinulle sopiva. Yhden vastuutehtävä toteutuu jumalanpalveluksessa; toinen rukoilee seurakunnan työn, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden puolesta; kolmas palvelee jossain muussa tehtävässä. Kaikkia kuitenkin tarvitaan Kristuksen seurakunnan rakentamiseen ja siinä elämiseen. Ota siis paikkasi ja palvele.

Päivän psalmissa ovat seuraavat sanat: ”Lähetä valosi ja totuutesi! Ne johdattakoot minua, ne viekööt minut pyhälle vuorellesi, sinun asuntoihisi.”

Kirkkoherran tehtävässä on monenlaisia vaiheita. Toisinaan hän hapuilee, on epävarma ja tekee myös virheitä. Hän ei ole kuitenkaan tehtävässään koskaan yksin. Tässä messussa rukoilemme, että Jumala antaisi avuksesi Pyhän Henkensä. Samaa Henkeä sinä saat huutaa avuksesi yhä uudestaan ja sanoa Jumalalle: ”lähetä valosi ja totuutesi, ne minua johdattakoon ”. Jos näin teet, tulet huomaamaan, että Kristus kulkee rinnallasi ja varustaa sinut työhön voimalla ja viisaudella. Hän lähettää valonsa ja totuutensa, jotka ohjaavat sinua eteenpäin.

Tämä sunnuntai on paitsi kärsimyksen myös ilon sunnuntai. Kristillinen kirkko ei vaella yhdessä Kristuksen kanssa vain ristin luo, vaan pidemmälle. Pitkäperjantain takana on pääsiäisaamu. Silloin Jumalan valo valaisee kalliohaudan, herättää eloon ja Kristus nousee kuolleista. Pääsiäisenä paljastuu perimmäinen totuus: Jeesus on Pelastaja, joka voittaa kaikki turmion vallat. Syntyy suuri ilo. Tätä viestiä seurakunta kuuluttaa täällä Kyyjärvellä. Aamen.