Saarna Kuurojen Lähetyksen juhlamessussa Seinäjoella (Simo Peura)

Luuk. 1:46-55

Kokonaisvaltaista lähetystyötä

Se oli hyvin kokonaisvaltaista. Koko ihminen otettiin huomioon. Tämän havainnon tein muutama vuosi sitten, kun tutustuin suomalaisten tekemään lähetystyöhön Tansaniassa. Lähetit ovat perustaneet kouluja. He kehittävät terveydenhuoltoa, puolustavat albinojen ihmisoikeuksia ja kääntävät Raamattua eri kielille. He ovat perustaneet kassoja naisten yritystoiminnan tukemiseen ja näyttävät savanneilla Jeesuksesta kertovia ja evankelioivia elokuvia. Luetteloa voisi jatkaa pitkään.

Yksi monista hankkeista on ollut kuurojen koulujen perustaminen. Kuurojen lähetys tukee tälläkin hetkellä kahta kuurojen koulua Tansaniassa. Se toimii myös Eritreassa. Moni seurakuntalainen muistaa Hosainan kuurojen koulun Etiopiassa. Kyse on kokonaisvaltaisesta ihmisen auttamisesta.

Kehitysmaissa usein kaikkein heikoimmat unohdetaan. Heihin kuuluvat eri tavoin vammaiset ihmiset. Kuurojen koulut tarjoavat mahdollisuuden kouluttautua ja selvitä elämässä. Niissä pidetään esillä evankeliumia. Sanoma Kristuksesta on koko elämää ylläpitävä voima. Se rohkaisee katsomaan luottavaisesti tulevaisuuteen.

Evankeliumia äidinkielellä

Joitakin vuosia sitten kuulovammaisten asia nousi esille kirkolliskokouksessa. Sen tehtävään kuuluu hyväksyä mm. Raamatun käännökset. Meille edustajille lähetettiin etukäteen tallenne, jossa Luukkaan evankeliumi viitottiin. Siihen piti ottaa kantaa. Moni edustaja huomasi, ettei hän pystynyt sanomaan mitään, kun ei ymmärtänyt viittomakieltä. Hiippakuntamme kirkolliskokousedustaja Johannes Leppänen keksi kääntyä kuulovammaisen tuttunsa puoleen. Tämä katseli Luukkaan evankeliumin viittomat. ’Mitä mieltä olet’, kysyi Leppänen. Tämä vastasi: ’kuulin evankeliumin ensimmäistä kertaa omalla äidinkielelläni.’

Lähetystyössä ja kuurojen koulujen tukemisessa on kysymys juuri tästä. Jokaisen meistä pitää voida kuulla evankeliumi omalla äidinkielellä. Kaikessa lähetystyössä on pidettävä mielessä tämä kokonaisvaltaisuus. Ihminen tarvitsee evankeliumin, jotta hän voi uskoa ja löytää Kristuksen. Ihminen tarvitsee myös toisten ihmisten lämpöä, rakkautta ja välittämistä, jotta hän voi elää ihmisarvoisen elämän.

Mariakin oli vähäinen

Tämän juhlapäivän evankeliumissa puhutaan vähäisistä ihmisistä ja Jumalan suurista teoista. Maria on aivan poikkeuksellinen henkilö. Hän on Jumalan äiti toisin kuin kukaan muu. Tätä asemaa ei kukaan voi riistää Marialta. Siitä häntä ylistetään maailman loppuun asti. Maria on myös kristityille esikuva. Hänen esikuvallisuutensa perustuu siihen, että hän oli nöyrä ja vähäinen Jumalan palvelija.

Kun enkeli ilmoitti Marialle, että hän synnyttäisi Jumalan pojan, Maria oli nuori nainen vailla elämänkokemusta. Hän ei erottunut muita paremmaksi. Jumala valitsi hänet vähäisten joukosta. Tässä piilee Marian esikuvallisuus. Hän suostui Jumalan tahtoon, vaikka ei siitä mitään ymmärtänyt. Marian nöyryys puhuttelee kristittyjä yhä vieläkin. Maria sanoi: ’Minun sieluni ylistää Herran suuruutta sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa.’

Evankeliumin erityispiirre on siinä, että se tavoittaa vähäiset. Tässä yhteydessä voisi puhua luterilaisesta ristinteologiasta. Se tarkoittaa, että Jumalan erityisen mielenkiinnon kohteena ovat vähäiset, mitättömät, kärsivät, sairaat, heikot ja lopulta myös syntiset. Evankeliumi on tarkoitettu kaikille. Oman voimansa ja viisautensa tuntevan ihmisen voi olla kuitenkin vaikea ottaa sitä vastaan. Hän pärjää muutoinkin.

Vähäisen kohdalla on toisin. Häntä ei välttämättä huomaa kukaan. Eikö tämä ole meille ihmisille tavanomainen tapa suhtautua lähimmäisiin. Huomiomme on kovin helposti vain niissä, jotka ovat tehneet jotain erinomaista tai jotka näkyvät tiedotusvälineissä. Jumala sen sijaan on kiinnostunut jokaisesta, myös heistä, jotka me ihmiset sivuutamme tai unohdamme. Jumala näkee heidätkin. Maria ilmaisi tämän osuvasti: ’hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa’. Eikö meistä jokainen tarvitse tätä Jumalan armahtavaa ja rakastavaa katsetta? Eikö tuollainen katse puhu enemmän kuin 1000 sanaa. Se vakuuttaa meidät siitä, että Isämme on armollinen ja antaa meille syntimme anteeksi.

Evankeliumi muuttaa ihmissydämet

Kuurojen lähetys on tehnyt puoli vuosisataa arvokasta työtä kehitysmaiden kuulovammaisten hyväksi. Evankeliumi on muuttanut ihmissydämiä ja uuden toivon saaneet ihmiset ovat muuttaneet maailmaa. Se on johtanut yhteiskunnan rakenteiden uudistamiseen. Se on merkinnyt asenteiden tarkistamista niin, että kuulovammainen voi löytää kuulemisen vaikeudesta huolimatta ihka oman paikan joukossamme. Se on rohkaissut ajattelemaan, että kuulovamma ei ole mikään este.

Maria ilmaisee maailman muutoksen kokonaisvaltaisuuden, kun hän ylistää Jumalan tekoja. Niistä suurin on Jeesuksen syntymä. Se merkitsi puuttumista maailman menoon. Jumala toimii täällä oikeudenmukaisesti. Ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään, Herramme lyö hajalle. Vallanpitäjät, jotka alistavat väkeään, hän syöksee istuimiltaan. Hän korottaa alhaiset ja ruokkii nälkäiset. Rikkaat, joilla jo on kaikkea, hän lähettää luotaan pois tyhjin käsin. Kaikki ei siis ole kuten ennen. Jumala ei anna meidän ja maailmamme jatkaa entistä menoa vaan tuo siihen oikeudenmukaisuutta ja armollisuutta.

Lähimmäinen on tehtävä

Kuurojen lähetys syntyi 60 vuotta sitten. Lauri Aaltonen, hiippakuntamme eläkkeellä oleva kuurojen pappi, kertoi minulle kuurojen seurakuntakurssista, joka pidettiin Järvenpäässä Seurakuntaopistolla. Kurssilla vieraili Suomen Lähetysseuran lähetti. Osanottajat halusivat tietää Afrikan kuurojen oloista. Lähetti kertoi heille koulutusmahdollisuuksien puuttumisesta. Se herätti osanottajissa lähetyskipinän ja halun auttaa. ’Alettiin kerätä pieniä kolehteja lähetykselle kuurojentyöhön’, kertoi Lauri Aaltonen. Tässä oli Kuurojen Lähetyksen työn alku.

Aaltosen kuvaus kertoo siitä, kuinka usko Kristukseen saa tekemään hyvää. Tärkeintä on, että sallimme vähäisten ja kärsivien hädän käydä sydämellemme. Silloin pystymme hetkeksi jättämään sivuun omat kysymyksemme ja huolenaiheemme. Silloin alamme miettiä, mitä voisimme tehdä apua tarvitsevan hyväksi. Tämä on tärkeintä: oma itse taustalle, vähäinen lähimmäinen huomion keskipisteeseen. Näin Jumala toimi Marian kohdalla ja Jeesus Kristus ihmiset kohdatessaan.

Loppu onkin sitten kiinni luovuudestamme ja kekseliäisyydestämme. Rakkaus etsii keinot toteutuakseen. Siispä: käännä sinäkin katseesi vähäiseen niin kuin Kristus katsoo sinua. Aamen.