Saarna Kaskisten piispantarkastuksessa (Simo Peura)

Luuk. 10:1-12

Kristitty on Jumalan valtakunnan lähettiläs. Hänen tehtävänsä on kertoa Jumalan armosta ja tehdä hyvää lähimmäiselle. Armollisuus perustuu siihen, mitä Jeesus on puhunut, opettanut ja tehnyt. Armon merkki ja tunnus on Kristuksen risti. Sitä minäkin kannan. Risti muistuttaa jokaista kristittyä myös hänen kutsumuksestaan tavoitella toisen hyvää ja taistella itsekkyyttä vastaan.

Det berättas i dagens evangelium om Jesus, som sände sina lärjungar två och två till varje stad dit han själv ämnade sig. Berättelsen är konstig på många sätt. Lärjungarna fick inte ta med några pengar, någon pose eller några sandaler. Deras uppgift var alltså inte lätt. Jesus skickade dem som lamm in bland vargar.

Päivän evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus lähetti oppilaansa kaksittain edellään. Kertomus on monella tapaa erikoinen. Lähetettyjen varustus oli kummallinen: he eivät saaneet ottaa mukaansa rahakukkaroa, laukkua eikä jalkineita. Tehtävä ei olisi helppo, sillä vastaanottajat saattoivat torjua tulijat. Oli jopa mentävä kuin lampaat susien keskelle. Vaikka oppilaat toivottaisivat kohtaamilleen ihmisille rauhaa, heitä ei hyväksyttäisi.

Jumalan rauhaa

Tulkinnan vaikeudesta huolimatta kaksi asiaa nousee etualalle kummallisten ohjeiden joukosta. Ensimmäinen niistä on rauha. Julistaessaan Jumalan valtakunnan sanomaa kristityt ovat rauhan asialla. Keinovalikoimaamme ei kuulu painostus eikä pakko, ei vihaisuus eikä seuraamuksilla uhkailu. On päinvastoin. Evankeliumi on vapauttava ja iloinen sanoma. Se on viesti Jumalalta, joka haluaa rakentaa yhteyden kadottamaansa ihmiseen ja toivoo tälle hyvää.

Även om det är inte enkelt att tolka dagens evangelium, finns två ärenden som har särskild betydelse. Det första är Guds frid. Det är vår uppgift att förkunna Guds rikets budskap om friden som Gud vill igen ha med oss människor. Det sägs i Jeremias bok: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hop.”

Rauhan toivotus ilmentää Jumalan hyvyyttä. Vaikka Jeesus Kristus joutui taistelemaan vihaa, väkivaltaa ja pahan valtaa vastaan, hän tahtoo meille rauhaa ja turvaa. Jeremian (29:11) kirjassa Jumalan asennetta syntisiä kohtaan kuvataan näin: ”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”

Rauhan toivotuksen erityislaatuun kuuluu se, että sanat muuttuvat todellisuudeksi. Jeesus lupaa näin käyvän. ”Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan.” Jumalan rauhaa ei siis ole pelkkä toivotus. Se löytää tien sydämeen ja luo sinne rauhan. Jumalan hyvyys valtaa ihmisen.

Sairaiden parantaminen

Toinen lähetystehtävästä etualalle nouseva asia on kehotus parantaa kaupungin sairaat. Se oli mahdollista, sillä Jeesus teki oppilaansa osalliseksi Jumalan vallasta. Sairaita parantamalla hän osoitti ihmisille alkuperänsä. Hän oli Jumalan Poika, joka kykeni voittamaan ihmistä tuhoavat vallat, jopa kuoleman. Sairaudesta parantaminen oli Jumalan hyvyyden konkreettinen ilmaus.

Den andra viktiga uppgiften var att bota de sjuka som fanns i staden. Jesus ville bevisa att han var inte bara en vanlig människa utan att han använde Gud´s makten. Därför sade han till sina lärjungar: ”Säg till folket: Guds rike är snart hos er”. Och inte bara snart utan redan närvarande i deras liv.

Parantamisen lisäksi oppilaiden tuli kertoa kaikille, että Jumalan valtakunta on tullut heitä lähelle. Eikä vain lähelle, vaan Jeesuksen toiminnassa Jumalan valtakunta murtautui läsnäolevaksi ihmisten arkiseen elämään. Jeesuksessa Jumalan todellisuus tuli ihmisten luo ja alkoi muuttaa heidän elämäänsä. Tästä mahdollisuudesta oppilaiden tuli kertoa kohtaamilleen ihmisille.

Joosuan lähettäminen

Evankeliumin lisäksi myös Vanhan testamentin lukukappale kertoo lähettämisestä ja annetun tehtävän toteuttamisesta. Tällä kertaa Mooses, kansanjohtaja, antoi seuraajalleen Joosualle ohjeet. Kansan johtaminen perille asti jäi Joosuan tehtäväksi. Epävarmaa seuraajaansa Mooses rohkaisi näin: ”Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua. Älä lannistu, älä pelkää.” (5. Moos. 31:8). Mooses puhui kokemuksesta; hänkin oli toteuttanut saamaansa tehtävää Jumalaan turvautuen.

Det var Josuas uppgift att leda folket in i det land som Herren hade lovat dem. Moses uppmuntrade honom och sade: ”Herren skal själv gå före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet.” På samma sätt uppmuntrar vår Herre oss, när han ger oss uppgiften att utbreda Kristi rikets budskap.

Sama rohkaisu ja kannustus koskee meitä kristittyjä, kun toimimme Jeesuksen lähettiläinä ja edistämme Jumalan valtakunnan toteutumista tässä ja nyt. Jeesus ei kuitenkaan anna oppilailleen vain käskyä julistaa, vaan on läsnä heidän elämässään ja työssään. Hän ei kulje vain rinnalla, vaan edellä. Hän ei jätä eikä hylkää. Sen vuoksi meidän ei pidä lannistua eikä pelätä. Kirkon tehtävä maailmassa perustuu Jeesuksen pelastavaan läsnäoloon.

Seurakunta tarvitsee jäseniään

Kirkon tehtävää on mahdollista toteuttaa, koska Jeesus on luvannut olla oppilaidensa kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti. Kristuksen läsnäolo on kristityn ja kirkon elämän pysyvä perusta myös täällä Kaskisissa.

Piispantarkastuksen aikana olemme pohtineet, kuinka seurakunnan toimintaa tulisi lähivuosina kehittää. Kaskisten seurakunnassa on vain neljä työntekijää. Joukko on pieni mutta osaava ja aikaansaava. Kokoonsa nähden seurakunnalla on onneksi paljon vapaaehtoisia. Mutta mukaan mahtuu uusiakin. Sen vuoksi kysyn, olisiko seurakunnassa jokin tehtävä, joka on sinua varten.

Yksi piispantarkastuksen vierailukohteista oli Fredriksbergin grillikatos. Sen rakentamisesta huolehtivat talkoolaiset. Uhmasimme perjantaina kylmää pohjoistuulta ja siunasimme paikan käyttöön kirkon pitkän perinteen mukaisesti. Toimitukseen osallistui katoksen rakentajia. Heille paikalla on pysyvä merkitys. He voivat hyvällä mielellä sanoa: ”minäkin olen ollut tuota katosta rakentamassa ja toteuttanut kristityn kutsumustani”.

Kuinka on, löytyisikö sinulle jokin tehtävä, johon seurakunnassa juuri sinut tarvitaan. Älä epäröi, vaan ota paikkasi.

Jumalanpalvelukseen mukaan

Toinen seurakuntatyön kehittämisen kohteista on jumalanpalvelus. Seurakunnan tekemä kysely osoittaa, että Kaskisten asukkaat suhtautuvat seurakuntaansa myönteisesti. Seurakunta on nykyisin ilmeeltään iloinen ja toimelias. Näinä päivinä olen kuullut paljon myönteistä seurakunnan työntekijöistä ja heidän toiminnastaan. He ovat vahvasti mukana myös kaupunkilaisten yhteisissä hankkeissa.

Toivon, että avoimuus ja ihmisten luo meneminen näkyy tulevina vuosina myös kasvavana osallistumisena yhteiseen jumalanpalvelukseen. Toivon, että niissä on inhimillistä lämpöä ja puhutteleva sanoma. Jumalanpalveluksia voidaan toteuttaa yhdessä esimerkiksi eri järjestöjen kanssa. Yhteinen messu on ehkä sittenkin parasta tarjottavaa, mitä kirkolla on. Jumalanpalveluksessa meille vakuutetaan Jumalan anteeksiantoa ja rohkaistaan tulemaan ehtoolliselle, jossa Kristus on läsnä ja lahjoittaa itsensä meille. Messussa koetaan yhteyttä sekä Jumalaan että lähimmäisiin. Tule sinäkin mukaan heti, kun se on mahdollista korona-rajoitusten helpotettua.

Diakonia

Kolmas jatkuvan kehittämisen paikka on diakoniatyö. Usko tarvitsee kumppanikseen rakkauden lähimmäistä kohtaan. Diakoniatyölle on tunnusomaista, että se ei pidä ääntä itsestään ja tekemisistään. Se toimii pikemmin hiljaa ja huomaamatta niiden hyväksi, jotka eivät selviä yksin vaan ovat hädässä. Auttavien käsien, kuuntelevien korvien ja huolehtivien ajatusten välityksellä Kristus kohtaa heidät, jotka tarvitsevat toisten apua.

Kaskö är en liten församling med bara fyra medarbetare. I denna situation är det ytterst viktigt att också församlingens medlemmar tar ansvaret för församlingsarbetet. Det finns många olika sätt att uppfylla sin kristlig kallelse i församlingens liv. Man kan betjäna i gudtjänst eller i diakoniarbete eller göra något konkret med sina händer, till exempel att bygga en grillstuga på Fredriksberget. Vad tänker du, skulle det vara möjligt att hitta en uppgift i församling också för dig?

Hyvä kuulija. Sinulla on paikka Kaskisten seurakunnassa. Ota se haltuusi. Seurakunta rohkaisee sinua uskomaan ja luottamaan armolliseen Jumalaan. Ja se kannustaa sinua tekemään hyvää lähimmäiselle. Sinulla on paikka – ota se haltuusi. Aamen.

© Simo Peura