Puhe Ilmajoen kirkkoherra Jani Latva-Nikkolan virkaanasettajaisissa (Simo Peura)

Jer. 49:6

Tänään vietämme Ilmajoen seurakunnan juhlaa. On loppiainen, kristikunnan vanhin tunnettu juhlapäivä. Sen aiheena on ”Jeesus, maailman valo”. Kun idän tietäjät seuraavat tähden valoa, he löytävät vastasyntyneen Jeesuksen luokse.  Sitten he osoittavat kunnioitusta koko maailman Vapahtajalle. Tietäjät ovat vieraiden kansojen edustajia. Heidän saapumisensa viestii, että Jeesus on koko maailman Pelastaja.

Tästä kertovat päivän lukukappaleet. Profeetta Jeremian mukaan Taivaallinen Isämme sanoo Pojastaan: ”Minä teen sinusta valon kaikille kansoille, niin että pelastus ulottuu maan ääriin saakka.” (Jer. 49:6) Pelastus ei siis rajoitu vain yhteen kansaan. Kristus on maailman kaikkia kansoja varten. Ja meidän kristittyjen tulee huolehtia siitä, että Kristuksen valo loistaa kaikille maan kansoille.

Tämä päivä on juhlapäivä myös sen vuoksi, että Ilmajoen seurakunnan uusi kirkkoherra Jani Latva-Nikkola asetetaan virkaan. Nyt seurakunta pääsee yhdessä rukoilemaan toivomansa kirkkoherran puolesta ja siunaamaan hänet uuteen tehtävään kirkon perinteen mukaisesti.

Sinä Jani, olet saanut seurakunnalta vahvan valtakirjan kirkkoherran virkaan. Olet jo hoitanut pitkään Ilmajoen kirkkoherran tehtävää. Se on ollut sinulle arvokas työssä oppimisen jakso. Samalla seurakunta on päässyt näkemään, mitä uudelta kirkkoherralta voi odottaa. Tämän juhlapäivän jälkeen sinulla on kaikki edellytykset onnistua hengellisen johtajan tehtävässä Ilmajoella.

Kirkkoherran virassa pysymisen oikeus on vahva. Sen vastapaino on laaja vastuu, joka ulottuu miltei kaikkeen, mitä seurakunnassa tapahtuu. Kirkkoherra ei voi koskaan piiloutua alaistensa tai luottamushenkilöiden taa. Hän joutuu tekemään valintoja, hän joutuu sanomaan toisinaan ”ei”, hän joutuu puolustamaan ja ohjaamaan alaisiaan; hän joutuu esittämään seurakunnan ja kirkon kannan.

Kuulostaa yksinäiseltä eikö totta? Silti kirkkoherra ei ole virassa yksin eikä hoida virkaansa yksin. Luterilaisen seurakunnan johtamisen malli on rakennettu siten, että valta ja velvollisuudet on jaettu. Mitä tämä tarkoittaa?

Kirkkoherran tukena ovat luottamushenkilöt. Yhteistyössä kirkkoherran kanssa he päättävät seurakuntatyön yleisestä linjasta. Tämä edellyttää avointa keskustelua ja hyvää vuorovaikutusta. Jossain vaiheessa olennaisin on koottava yhteen ja saatettava pidemmän aikavälin toimintasuunnitelman muotoon. Tärkeintä lienee itse prosessi: se, että henkilöstö ja luottamushenkilöt tulevat kuulluiksi ja voivat osallistua linjausten tekemiseen. Kokonaisuuden luomisessa kirkkoherra on avainasemassa. Kun sitten päätökset on tehty, hänen tehtävänsä on huolehtia niiden toteuttamisesta. Toiminnan ja työntekijöiden johtaminen kuuluu kirkkoherralle.

Olen luottavainen sen suhteen Jani, että pystyt hyvään yhteistyöhön luottamushenkilöiden kanssa. Ole kirkkoherrana päättäväinen ja määrätietoinen mutta myös hyvä kuuntelija. Sinulle on tärkeää, että yhteiset tavoitteet toteutuvat. Se on mielestäni tärkeä oivallus. Meidän kaikkien on hyvä muistaa, että valta ei ole itsetarkoitus. Valta ja virka ovat seurakuntaa ja sen parasta varten. Valta on siis palvelemista, ja siihen tarvitaan nöyryyttä.

Ehkäpä kaikkein vaativinta kirkkoherran tehtävässä on ihmisten johtaminen. Haluat johtaa ihmisläheisesti. Uskon, että siihen sinulla on erinomaiset lähtökohdat. Et hae näkyvyyttä. Et myöskään halua olla kaiken keskipisteenä vaan pikemmin suot tilaa toisille. Kohtele kaikkia työyhteisön jäseniä tasapuolisesti. Älä salli kenellekään erityisoikeuksia, sillä ne rapauttavat työyhteisön. Samat säännöt ja oikeudet tulee olla jokaisella.

Vastavuoroisesti voit odottaa alaisiltasi sitä, että he tukevat sinua johtajanaan. Tämä odotus kohdistuu jokaiseen työyhteisön jäseneen. Te mahdollistatte omalla toimintatavallanne johtamisen onnistumisen täällä Ilmajoella. Työyhteisöllä on myös suuri vaikutus siihen, millainen johtaja Janista ajan kanssa kasvaa.

Onpa kyse hallinnollisista tehtävistä, seurakunnan linjan määrittämisestä tai ihmisten johtamisesta, nämä hoitaessaan kirkkoherra huolehtii kirkon perustehtävän toteuttamisesta. Maailman valon, Jeesuksen Kristuksen, tulee näkyä kaikille Ilmajoen asukkaille ja valaista heidän elämänsä.

Olkoon julistuksesi keskipisteessä aina Kristus ja hänen elämänsä, opetuksensa ja tekonsa. Kun pidät esillä Kristuksen hyvyyttä ja hänen ristinkuolemaansa meidän syntisten puolesta, pimeyteen joutuneille alkaa loistaa uusi valo. Silloin heidän elämässään voivat toteutua Jumalan mahdollisuudet. Siellä missä Kristuksen valo valaisee ihmisen, pimeyden ja pahan valta väistyy. Tulevaisuuden toivo herää.

Hyvä Jani, ole osaltasi Kristuksen valon kantaja, rohkaise ja lohduta. Sitä monet ilmajokiset tarvitsevat jaksaakseen päivästä toiseen. Tämä sama armon lupausten valo valaisee myös sinua. Kun etsit ja kyselet, mikä on Kristuksen tahto, armon valo johtaa sinua turvallisesti eteenpäin ja siunaa työsi Ilmajoen kirkkoherran virassa. Aamen.

© Simo Peura