Puhe Laihian kirkkoherran Antti Yli-Oppaan virkaanasettamisessa 22.8.2021 (Simo Peura)

2. Moos. 4:10–16

Rakkaat kristityt!

Tänään on 13. sunnuntai helluntaista. Pyhäpäivän aiheena on Jeesus, Parantajamme. Täällä Laihialla juhlaan on toinenkin syy: seurakunnan uusi kirkkoherra Antti Yli-Opas asetetaan juhlallisesti virkaan.

Seurakunnan hengellisen elämän johtajaan, kirkkoherraan, kohdistuu monia odotuksia. Kirkkoherra vastaa ensinnä seurakunnan toiminnan kehittämisestä: siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Hänen tulee toiseksi huolehtia työyhteisön hyvinvoinnista. Kolmanneksi hänen on rakennettava luottamushenkilöihin avoimet ja reilut yhteistyösuhteet. Seurakunnan toiminnan tulee toteutua hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Laihian kirkkoherranvirka on osoittautunut vaativaksi tehtäväksi. Seurakuntalaisten on ollut mahdollista tutustua sinuun ja johtamistapaasi jo muutaman vuoden ajan. Uskon, että monet laihialaiset toivovat sinun pysyvän virassa pitkään. Niin minäkin. Olet ripeä, aikaansaava ja monin tavoin osaava. Etsit ristiriitoihin luovia ratkaisuja. Sinun johdollasi Laihian seurakunnassa on menty myönteisessä hengessä eteenpäin.

Juhlapäivän VT:n lukukappale kertoo Mooseksesta ja hänen valinnastaan kansanjohtajaksi. Mooses vastusteli ja sanoi: ”minä en ole koskaan ollut hyvä puhuja enkä ole nytkään… Minulla on hidas puhe ja kankea kieli.” (2. Moos. 4:10) Vastaväitteistä huolimatta Jumala valitsi Mooseksen tehtävään.

Tämä kertomus sopii huonosti Sinuun Antti. Olet hyvä puhuja, kielesi on sujuvaa ja selkeää. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot. Nämä ovat papin työssä tärkeitä taitoja ja samalla suuria Jumalan lahjoja.

Kun kertomusta Mooseksesta lukee tarkemmin, huomaa kuitenkin, ettei siinä ole kyse puhumistaidosta vaan kyvystä kuunnella: kyvystä kuunnella Jumalaa ja etsiä hänen tahtoaan, ja kyvystä kuunnella toista ihmistä. Puhetaidon ohella ja oikeastaan jo ennen sitä kirkkoherra tarvitsee kuuntelemisen taitoa.

Tämä tarve käy ilmi, kun kirkkoherra johtaa työyhteisöä. Joskus johtaja näkee toiminnan kehittämisen tavoitteet alaisiaan aiemmin ja kirkkaasti. Tärkeää on kuitenkin se, että yhteisessä pohdiskelussa myös hitaammat saavat ilmaista havaintonsa ja että heitä kuunnellaan. Kaikkein olennaisin ”löydetään” sittenkin yhdessä. Jos näin käy, niin työyhteisön jäsenet voivat sitoutua yhteisiin tavoitteisiin kokosydämisesti. Tällöin he myös tukevat esimiestään johtamistehtävässä. Hyvä Antti, anna työyhteisön jäsenille ympärilläsi tilaa ja pidä kaikki yhteisessä matkassa mukana.

Sama odotus kohdistuu yhteistyöhön luottamushenkilöiden kanssa. Seurakunnan hallinto on rakennettu pappisviran ja maallikkovastuunkantajien yhteistyön varaan. Kumpikin osapuoli tarvitaan, jotta evankeliumin sanoma voi tavoittaa Laihian asukkaat. Sen vuoksi kirkkoherran tulee kuunnella luottamushenkilöitä ja kehittää seurakunnan toimintaa yhdessä heidän kanssaan. Ja yhtä tärkeää on, että luottamushenkilöt kuuntelevat kirkkoherransa ajatuksia ja ovat hänen tukenaan.

Ilman teidän, luottamushenkilöiden, tukea paraskaan kirkkoherra ei jaksa eikä onnistu.

Suostutteluista huolimatta Mooses pani edelleen vastaan ja pyysi Jumalalta: ”lähetä joku muu” (2. Moos. 4:13). Jumala ei kuitenkaan taipunut. Mutta ei hän myöskään jättänyt Moosesta yksin. Aaron sai tehtäväkseen tukea veljeään Moosesta ja puhua selkokielellä Mooseksen ajatukset kansalle. Ja Jumala itse lupasi olla Mooseksen kanssa. Herra sanoi: ”Minä olen teidän kummankin kanssa, kun te puhutte, ja neuvon teille, mitä teidän tulee tehdä.” (2. Moos. 4:15)

On lohdullista huomata, että johtajan tehtävää ei hoideta yksin eikä vain omien voimien ja taitojen varassa. Viralle kuuluvat lupaukset, ja niistä tärkein on se, että Jumala on kanssamme. ”Minä olen teidän kummankin kanssa”, ”minä neuvon teille”, hän vakuuttaa.

Saat Antti luottaa siihen, että Kristus ja Pyhä Henki neuvovat sinua tiellä eteenpäin. He ovat kanssasi, kunhan vain kuuntelet ja kyselet Jumalan tahtoa. Lähde siis levollisesti ja iloisin mielin hoitamaan Laihian kirkkoherran virkaa. Aamen.

© Simo Peura