Puhe Alajärven kirkkoherra Ari Aurasen virkaanasettamisessa (Simo Peura)

Ps. 65:2-4

Vietämme 15. sunnuntaita helluntaista, ja aiheena on kiitollisuus. Se sopiikin hyvin tämän sunnuntain aiheeksi, sillä Alajärven uusi kirkkoherra Ari Auranen asetetaan juhlallisesti virkaan. Seurakunnalla on paljon syytä kiitollisuuteen ja iloon. Uusi kirkkoherra on ilmaus siitä, että kirkon Herra, Jeesus Kristus, huolehtii jatkuvasti seurakuntansa ja kirkkonsa tarpeista. Kirkkoherran virka on olemassa seurakuntaa ja sen hyvinvointia varten.

Nykymaailmassa kirkkoherran tehtävä on laaja ja vaativa. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa siitä, että luterilaisen perinteen keskeiset oivallukset toteutuvat seurakunnan elämässä. Jumalan sanaa on julistettava ja opetettava puhtaasti ja sakramentteja on hoidettava Jeesuksen asetuksen mukaisesti. Kirkkoherra vastaa myös seurakunnan toimintamuotojen kehittämisestä. Hänen tulee huolehtia työyhteisön hyvinvoinnista ja innostaa sitä. Yhdessä työtovereiden ja luottamushenkilöiden kanssa hän vastaa siitä, että seurakunnan elämä ja toiminta toteutuvat hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Tämän juhlapäivän psalmissa on monta hyvää ajatusta, jotka liittyvät niin seurakunnan elämään kuin kirkkoherran viran hoitamiseen. Psalmissa ovat seuraavat sanat. ”Me täytämme lupaukset, jotka annoimme sinulle, sillä sinä kuulet rukouksen. Sinun luoksesi kaikki ihmiset tulevat. Syntimme ovat meille liian raskaat, mutta sinä annat ne anteeksi.” (Ps. 65:2-4)

Ennen kuin kirkkoherra asetetaan hetken kuluttua virkaan, hänelle esitetään monta kysymystä. Hän joutuu lupaamaan paljon. Näitä lupauksia vasten kirkkoherran viranhoitoa myös arvioidaan. Sinä Ari et kuitenkaan vastaa esitettäviin kysymyksiin ensimmäistä kertaa. Samoin tapahtui muutama vuosi sitten, kun otit harteillesi Lappajärven kirkkoherran viran. Tiedät hyvin, mitä viran tehtäviin kuuluu. Alajärvi saakin tänään kokeneen kirkkoherran, joka tuntee entuudestaan seurakuntansa.

Kiitollisuuden aihe on myös se, että olet pappisviran hoidon rinnalla jatkuvasti kouluttautunut entistä vaativampiin tehtäviin. Teologiset ja muut opintosi avartavat näkymiä, ja niistä on paljon hyötyä seurakuntaelämän kehittämisessä. Sama koskee tuomiokapitulia: olet teologisesti oppinut pappi ja osaamistasi voidaan käyttää hyödyksi hiippakunnan työssä.

Annettavien lupausten täyttäminen ei ole kuitenkaan lopulta kiinni siitä, kuinka hyvin kirkkoherra on perehtynyt työhönsä, kuinka kokenut tai kuinka oppinut hän on. Psalmin kirjoittajan mukaan lupaukset voidaan täyttää sen vuoksi, että Jumala kuulee rukoukset. Rukous olkoonkin erottamaton osa kirkkoherran viranhoitoa. Rukous tarkoittaa tässä kokonaista elämänasennetta ja elämäntapaa. On sitten kyse asioiden hallinnollisesta valmistelusta, työyhteisön johtamisesta ja opastamisesta tai seurakuntalaisten kohtaamisesta, kaikkea sävyttäköön rukouksen mieliala. Käytä harkintaa ja tietojasi, mutta vie myös työsi kysymykset anoen ja kiittäen rukouksessa Jumalan kasvojen eteen. Jeesus Kristus kuulee rukouksesi ja auttaa Henkensä kautta sinua täyttämään sen, minkä olet luvannut.

Toinen psalmista esiin nouseva ajatus koskee sitä, miten Jumalaa voi lähestyä. ”Sinun luoksesi kaikki ihmiset tulevat”, psalmissa kirjoitetaan. Tässä ei ole tarkasti ottaen puhe kirkkoherrasta. Silti minusta on tärkeää, että kirkkoherra, kuten kuka tahansa seurakunnan työntekijä, on helposti lähestyttävä. Ole koko seurakunnan kirkkoherra. Pidä yhteyttä niihin, jotka mielellään osallistuvat seurakunnan toimintaan ja kantavat vastuuta vapaaehtoisina, mutta kohtaa myös heidät, jotka ovat ehkä pettyneet seurakuntaan tai kristittyihin. Vaali yhteyksiä niin herätysliikkeisiin kuin Alajärven muihin hengellisiin yhteisöihin. Ole avoin eri järjestöjen väkeä, yrittäjiä ja kaupungin työntekijöitä kohtaan ja keitä nyt satutkin täällä kohtaamaan. Ole kaikkien Alajärven asukkaiden kirkkoherra.

Ihminen ei voi korvata koskaan Jumalan tuntemista. Silti meidän asenteellamme on merkitystä. Jos Alajärvellä kynnys kohdata seurakunnan työntekijä pysyy matalana, syntyy todennäköisesti myös rohkeutta astua Jumalan eteen. Ystävällisyys, reilu kohtaaminen ja kärsivällinen kuuntelu sekä evankeliumin hyvä sanoma auttavat ihmisiä tunnistamaan Jumalan todelliset kasvot. Hän on pyhä mutta hän haluaa samalla olla armahtava. Luota siihen, että ihmiset perimmältään kaipaavat Jumalan läsnäoloa ja etsivät hänen kasvojaan. Tuskin muutoin psalmin kirjoittaja olisi tehnyt tätä havaintoa ihmisten kaipauksesta: ”Sinun luoksesi Jumala kaikki ihmiset tulevat.”

Kolmanneksi psalmin kirjoittaja paljastaa syyn sille, miksi ihmiset haluavat mennä Jumalan kasvojen eteen. Hän kirjoittaa: ”Syntimme ovat meille liian raskaat, mutta sinä annat ne anteeksi.” Toisinaan elämä on raskasta ja olemme kovin ahtaalla. Kristillisen kirkon pysyvä tehtävä on pitää esillä armon ja uskon sanomaa.

Meidän on saatava kuulla, että raskaatkin synnit saa Jumalalta anteeksi. Me kaipaamme rohkeutta uskoa, että Henkensä kautta Jumala luo syntisissä uutta, mielensä mukaista elämää. Me tarvitsemme toivoa, jonka varassa voimme jatkaa kristityn kilvoittelua silloin, kun heikko uskomme on koetteella. Sinun tehtäväsi Ari on huolehtia siitä, että tämän kaltaisissa tilanteissa sanoma ansiottomasta armosta ja Jumalan rajattomista mahdollisuuksista kuuluu kirkkaana täällä Alajärvellä.

Niin, ne lupaukset. Lupaukset annettuasi joudut kirkkoherrana moneen vaativaan tilanteeseen. Voiko näin suuresta kutsumuksesta selviytyä kunnialla? Pidä mielessä, että kirkkoherra itse elää sen saman armon varassa, jota hän julistaa. Parhaansa virassaan tehtyään kirkkoherra voi jättää itsensä armon suojaan. Armoa on sekin, että hän saa Jumalan hyvät lahjat viranhoitonsa tueksi. Hän saa tehdä työtään Pyhän Hengen johdattamana. Sen vuoksi hänelle sanotaan lupausten antamisen jälkeen: ”Kaikkivaltias Jumala auttakoon sinua pitämään sen, minkä olet luvannut.”

Etkä sinä ole ainoa, joka tänään lupaa paljon. Niin tekee myös kirkon Herra. Jeesus Kristus lupaa olla elämässäsi ja viranhoidossasi läsnä. Juuri sitä on viralle kuuluva siunaus: että Kristus on läsnä ja toimittaa virkaansa sinun kauttasi. Sen vuoksi voit ryhtyä uuteen tehtävään iloisin ja levollisin sydämin.  Aamen.

© Simo Peura