Muuramen uuden seurakuntakodin siunaaminen

Hyvät seurakuntalaiset!

Lämpimät onnittelu teille uudesta seurakuntakodista! Kävin täällä muutama kuukausi aikaisemmin ja silloin rakennustyö oli vielä hieman kesken, mutta nyt kaikki on valmista ja tiloja on voitu jo käyttääkin. Teillä on nyt hienot puitteet toteuttaa seurakunnan toimintaa. Entisten, sairastuneiden tilojen sijaan on tullut monipuolisesti toimintaa palvelevat ja terveet ja nykyaikaiset tilat: Modernit, siistit, valoisat, toimivat.. Näistä moni seurakunta voisi olla ylpeä.

Seurakunnan kokoontumistiloihin voi ohjata monenlaiset viitat. Jossakin lukee seurakuntavirasto ja jossakin seurakuntatalo, täällä on otettu käyttöön nimitys seurakuntakoti. Se kertoo siitä, mikä seurakunnan olemus onkin. Sen tulisi olla kuin koti, johon saa tulla niin kuin kotiinkin kaikenlaisten ajatusten ja tunteiden ja kokemusten kanssa. Se on paikka, jossa voi kokea lämpöä, rakkautta, välittämistä, paikka jossa kuunnellaan ja levätään ja ravitaan tulijoita. Vähän aikaa sitten vietettiin kristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa ja erään päivän rukouksessa pyydettiin näin: ”Herra, muuta seurakuntamme majataloiksi, jotka toivottavat apua tarvitsevat tervetulleiksi”.

Ajattelisin, että tällä seurakuntakodilla on hyvät edellytykset olla tuollainen majatalo, joka toivottavaa apua tarvitsevat tervetulleiksi. Täällä on tiloja erilaiseen toimintaan, kutsua srk sivuilla näkyi tänne muun muassa messuun, perhekerhoon, vauvapiiriin, yhteislauluhetkeen, perjantaipiiriin, raamattuopetusiltaan; varmasti täällä pidetään myös monenlaisia seurakuntalaisten surun ja ilon juhlia. Näin tämä tila voi monella tavalla palvella seurakuntalaisia.

Kun tänään siunaamme tämän tilan, pyydämme että Jumala varjelisi kaikesta pahasta, tulen ja veden vaarasta, kuten vanhassa kirkkorukouksessa pyydettiin. Pyydämme sitä, että tämä seurakuntakoti voisi olla majatalo, jossa saa levätä, kokea ymmärrystä ja hyväksyntää, kokoontua yhteen sanan ja rukouksen ja laulun ääreen, saada ruumiin ja sielun ravintoa, kuulua siihen joukkoon, joka kulkee samaa päämäärää kohti, taivasta kohti. Ajalliset kodit ja seurakuntakoditkin ovat heijastusta siitä kodista, jonka Jeesus meni valmistamaan meille, että voisimme kerran olla siellä hänen kanssaan.

Tänään on myös hyvä kiittää kaikkia niitä, jotka ovat nähneet vaivaa ja tehneet työtä tämän päämäärän eteen: päättäjiä, suunnittelijoita, rakentajia, koristajia ja siistijöitä. Tämä on monen tekijän summa, varmasti kymmenet ja kymmenet henkilöt ovat tavalla ja toisella tehneet työtä tämän päämäärän eteen – ja nyt on kiitoksen ja juhlan aika. Kiitos teille jokaiselle, Jumalan palkitkoon ja siunatkoon vaivannäkönne!

Yksi hyvä vertauskuva seurakunnasta kuultiin äskeisessä raamatunkohdassa; seurakunta on rakennus, jossa me jokainen olemme kivinä ja näin osana kokonaisuutta. Jokaisella on oma tärkeä ja korvaamaton paikka ja tehtävä tässä rakennuksessa. Kristus Jeesus liittää erilaiset palikat Hengellään yhteen niin että siitä tulee Herran pyhä temppeli. Miten hieno ja rohkaiseva kuva seurakunnasta. Irrallaan ja yksikseen kivi jossain pellon reunalla on aika hyödytön, ehkä siinä voi olla jonkun linnun istuimena, mutta kun kivi on osa aitaa tai perustusta tai seinää, niin sillä on tärkeä tehtävä. Saakoon tämä toteutua monella tavalla myös täällä Muuramen seurakunnassa: Te olette kiviä, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus ja Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin Hengellään, niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Liittäköön hän näin teidät kivinä temppeliinsä!

Voimme nyt käydä siunaaman tämän seurakuntakodin ja käydä rukoukseen!

Matti Salomäki