Saarna Teuvan kirkon käyttöön siunaamisessa (Simo Peura)

Matt. 25:14-30

Sanalla talentti on monta merkitystä. Uuden testamentin aikaan sillä mitattiin painoa. Yksi talentti oli 35-40 kiloa. Sen verran hopeaa vastasi työläisen 6000 työpäivän palkkaa. On helppo huomata, että tuollainen määrä teki omistajastaan rikkaan.

Nykyisin talentti viittaa ihmiseen, jolla on jotain poikkeuksellista osaamista. Talentteja etsitään erilaisilla kilpailuilla. Tuomarit valikoivat joukosta parhaat huippuosaajat, talentit, ja he pääsevät jatkoon. Talentin ei pidä kätkeä lahjakkuuttaan, vaan ottaa se käyttöön. Parhaimmillaan hänen taidoistaan on hyötyä ja iloa.

Juhlapäivän evankeliumissa voi nähdä talentin kummankin merkityksen. Rikas isäntä uskoi koko omaisuutensa kolmen palvelijan haltuun ja antoi heille joko viiden, kahden tai yhden talentin verran hopeaa. Palvelijat toimivat hyvin eri tavoin. Yksi heistä hankki voittoa saamallaan omaisuudella viiden talentin verran ja toinen kahden. He olivat hyvä ja taitavia palvelijoita, talentteja itsekin. Kolmas sen sijaan kätki hänelle uskotun varallisuuden maahan eikä saanut edes pankista korkoa isäntänsä omaisuudelle.

Teuvan kirkko on kallisarvoinen

Teuvan kirkko otetaan tänään jälleen käyttöön rukousten ja Jumalan sanan avulla. Seurakunta teki rohkean päätöksen. Sisäilman ongelmista ja rapistumisesta kärsinyt kirkko laitettiin kuntoon. Se vaati paljon taloudellisia voimavaroja. Seurakunta ei kaivanut talenttejaan maahan, vaan voitti niillä vähintään saman verran lisää. Olemme tänään kiitolliset siitä, että niukkenevien voimavarojen seurakunta ei jäänyt yksin suuressa hankkeessaan. Kirkon yhteisiä varoja on osoitettu merkittävästi saneerauksen toteuttamiseen.

Nyt Teuvalla on jälleen kaunistettu kirkko. Sen keskipisteenä on Tove Janssonin ainutkertainen alttaritaulu. Sitä tullaan katsomaan kauempaakin. Teille teuvalaisille tämä kirkko on kallisarvoinen talentti. Sitä teidän on huolella vaalittava ja käytettävä.

Hämmentävä yksityiskohta on, että teuvalaisten juhlapäivään osuu valtakunnallinen liputuspäivä. Tänään Suomessa liput vedetään salkoon Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen johdosta. Kirkon käyttöön siunaamisen ajankohta ei siis olisi voinut osua paremmin kohdalleen. Kiitos koronan, jos näin uskaltaa sanoa: alkuperäinen huhtikuun juhlapäivä oli siirrettävä elokuun alkuun.

Miksi kirkko on seurakunnalle tarpeen?

Tänään kiitämme kaikkia heitä, jotka tavalla tai toisella ovat osallistuneet teuvalaisten aarteen kunnostamiseen. Samalla tiedämme, että kyse ei ole vain rakennuksesta, joka puhuu omaa hiljaista kieltään.

Seurakunnan elämä on mahdotonta ilman yhteistä kokoontumistilaa. Se on käynyt ilmi viimeistään nyt koronakuukausien aikana, kun emme ole voineet tulla yhteiseen messuun sunnuntaisin. Moni teuvalainen on kaivannut kirkkoaan ja sen ehtoollispöytää, johon polvistuisi yhdessä lähimpiensä kanssa.

Kirkko on Teuvalla erityinen paikka, koska täällä voi kokea Jumalan läheisyyttä ja vaalia yhteyttä häneen ja toisiin seurakuntalaisiin. Tänne saavat tulla kaikenlaiset teuvalaiset, ja varsinkin ne, jotka kaipaavat Jumalaa ja hänen valoaan oman elämänsä erilaisiin kysymyksiin.

Täällä kenenkään ei tarvitse olla talentti, erityinen, osaaja. Täällä on tilaa särkyneille. Täällä pyydetään anteeksi ja julistetaan anteeksiantoa. Täällä on tarjolla ehtoollisen suuri salaisuus, leipään ja viiniin kätketty Kristus. Täällä rukoillaan apua tarvitsevien puolesta ja kannetaan huolet Jumalan kasvojen eteen. Täällä soi musiikki Jumalan kunniaksi ja mielen virkistykseksi. Täällä seurakuntalaisia kannustetaan auttamaan lähimmäistä, onpa hän lähellä tai kaukana. Tätä kaikkea varten teuvalaiset tarvitsevat oman kirkkonsa.

Ota oma paikkasi

Uudistetulla Teuvan kirkolla on kuitenkin pitkässä juoksussa merkitystä vain, kun paikkakunnan asukkaat löytävät sen ja käyttävät sitä. Monen teuvalaisen merkityksellisimmät hetket on koettu tässä kirkossa. Ne liittyvät elämän suuriin käännekohtiin. Toivottavasti näin on vastakin, ja uudet sukupolvet jatkavat edeltävien sukupolvien perintöä.

Joskus sanotaan, että kirkon tärkein kaunistus ovat seurakuntalaiset. Huomaan sen itsekin, kun toimitan jumalanpalvelusta jossakin hiippakunnan monista kirkoista. Kun kirkko täyttyy, se alkaa sykkiä elämää. Mukana on eri-ikäisiä seurakuntalaisia, lasten äänet kuuluvat, ja seurakuntalaiset palvelevat jumalanpalveluksessa eri tehtävissä. Toista on ollut koronakuukausina: toimittajia oli korkeintaan kymmenen eikä ehtoollista vietetty. Oli outoa saarnata tyhjille penkkiriveille tyhjässä kirkossa. Vuorovaikutus jäi pinnalliseksi ja arvailujen varaan.

Sen vuoksi, hyvät teuvalaiset: ottakaa paikkanne täällä kirkossa ja seurakunnassa. Osallistukaa ahkerasti jumalanpalvelukseen ja täyttäkää jälleen tämä kirkko, kun rajoitukset on poistettu. Tärkeää on, että löydätte oman palvelutehtävän seurakunnassa. Seurakuntalaisilla on monenlaista taitoa ja osaamista, jonka voi ottaa käyttöön seurakunnan parhaaksi. Älkää siis kaivako talenttejanne maahan. Olen varma siitä, että oman paikan ottaminen ja toiminta seurakunnassa tuo monenlaista rikkautta elämäänne.

On kyse vastavuoroisesta jakamisesta

Miksi kehotan ja houkuttelen teitä teuvalaiset näin voimakkaasti oman paikan ja palvelutehtävän ottamiseen?

Vastausta voimme etsiä Paavalin kirjeestä Korintin seurakunnalle. Kuulimme siitä äsken katkelman. Korinttilaiset olivat päässeet osallisiksi hengellisistä lahjoista ja rikastuneet Kristuksen armosta. Tämä oli luopunut omastaan ja rikkaudestaan korinttilaisten hyväksi. Nyt heidän tuli puolestaan jakaa saamiaan lahjoja ja armoa eteenpäin. Apostoli kutsuu tätä yhteiseksi rakkaudentyöksi.

Paavalin mielestä seurakunnan elämässä on perimmältään kysymys vastavuoroisesta jakamisesta. Toisten palveleminen ja lähimmäisen rakastaminen toteutuvat vastavuoroisesti. Kristus on meille lähimmäisen rakkauden esikuva: hän kutsuu meitä jakamaan saamamme hyvän – niin hengellisen kuin aineellisenkin – toisten kanssa. Erityisesti heidän kanssaan, jotka eri tavoin tarvitsevat apua.

Kutsukoon Teuvan uudistettu kirkko ja täällä julistettava Kristuksen armo teuvalaisia toisten palvelemiseen ja vastavuoroiseen jakamiseen. Tätä varten on kirkko olemassa Teuvalla. Aamen.

© Simo Peura