Ylen aamuhartaus (Simo Peura)

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Elämme pääsiäisviikkoa. Se alkoi pääsiäisaamuna, kun sanomaa Jeesuksen ylösnousemuksesta kuulutettiin. Kuolema, pimeys ja epätoivo väistyivät. Uusi elämä alkoi, valo voitti.

Kirkon varhaisen perinteen mukaan kristityksi kääntyneet kastettiin pääsiäisenä. Kastettavat puettiin valkoisiin vaatteisiin, joita he kantoivat pääsiäisviikon lauantaihin asti. Valkoinen väri viittaa Kristukseen ja tämän puhtauteen. Sen kristitty on pukenut päälleen. Kasteesta alkoi elämä ylösnousseen Jeesuksen seurassa sekä kilvoitus, vaeltaminen valossa ja uudessa elämässä.

Kristityn elämää verrataan usein vaellukseen. Hän seuraa Herraansa ja kulkee tämän jalanjäljissä. Kristuksesta tulee vaeltajalle kiintopiste. Hän on meille elämä ja totuus. Hän on myös tie, jota kulkemalla saavutamme päämäärän.

* * *

Olen mukana Kirkkojen maailmanneuvoston työssä. Järjestöön kuuluu yli 350 kirkkoa eri puolilta maailmaa. Miltei kaikki tärkeimmät kirkkokunnat ovat mukana. Katolinen kirkko osallistuu työskentelyyn tarkkailijajäsenenä. Kirkkojen maailmanneuvosto on siis varsin edustava kuva maailman kirkoista.

Sen tehtävä on rakentaa yhteyttä kristittyjen välille. Erityisesti viime vuosina järjestön toimintaa on verrattu pyhiinvaellukseen. Kristityt tekevät yhdessä matkaa. He ovat pyhiinvaelluksella kohti taivaselämää. Matkan aikana on paljon tekemistä. On pidettävä heikommat ja kärsivät mukana matkassa. On taisteltava hyvän elämän uhkia vastaan. Yhteistä matkantekoa kutsutaan rauhan ja oikeudenmukaisuuden pyhiinvaellukseksi.

Matkan aikana vaeltajat saattavat olla toisilleen aluksi tuntemattomia. Se näkyy Kirkkojen maailmanneuvoston toiminnassa: tulemme erilaisista hengellisistä perinteistä, rukoilemme eri tavoin, painotamme eri asioita kilvoituksessa. Silti kuulumme samaan joukkoon, siihen, joka tunnustaa ylösnousseen Kristuksen Vapahtajakseen. Uskomme perusta on sama, ja olennaisesta olemme yhtä mieltä. Luotamme siihen, että Kristus johtaa meidät perille.

Vaelluksella pohditaan myös sitä, mitä kirkkojen tulisi tehdä yhdessä. Kannamme huolta maailman suurista ongelmista. Näitä ovat yli 65 miljoonaa pakolaista, jotka nälkä ja sodat ovat ajaneet liikkeelle. Toinen askarruttava kysymys on ilmaston muutos. Kokousten osanottajista monet kertovat äärimmäisistä sääolosuhteista ja vuodenaikojen rytmin muuttumisesta. Kolmas huoli koskee uskontojen välisiä ristiriitoja. Vuoropuhelu ei onnistu kaikkialla. Myös kristityt ovat joutuneet kärsimään paljon.

Vaikeuksista huolimatta yhteinen pyhiinvaellus jatkuu. Kristus kulkee edellä ja kanssamme, me seuraamme häntä.

* * *

Raamattu kertoo, että pääsiäisaamun jälkeen Jeesuksen oppilaat pysyttelivät toistensa seurassa, lukittujen ovien takana. He pelkäsivät pitkäperjantain väkivaltaisuuksien toistuvan. Oppilaiden tilanteen voi ymmärtää, sillä varovaisuus on leimannut meidänkin elämäämme viime viikot. Sana ”karanteeni” on saanut konkreettisen sisällön ja julkisia kokoontumisia on vältelty.

Jeesus kuitenkin yllätti pelokkaat oppilaansa. Luukas kuvaa Jeesuksen saapumista näin: ”Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa keskellä ja sanoi: `Rauha teille´. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen.” (Luuk. 24:36-37)

Peloista huolimatta ylösnousemus muutti oppilaiden tulevaisuudennäkymät. Jeesuksen läsnäolo oli todellista. Hauta, sen enempää kuin lukitut ovetkaan, eivät kyenneet pidättelemään häntä. Tämä toteutuu myös kristityn pyhiinvaelluksella. Kristus on läsnä vaelluksemme kaikissa vaiheissa.

Rohkaisevaa on myös se, kuinka Jeesus kohtasi pelokkaat oppilaansa. ”Rauha teille”, hän vakuutti yhä uudestaan. Riippumatta siitä, mitä vaelluksella tapahtuu, Jeesuksen suhtautumistapa on levollinen. Hän on ymmärtävä ja armollinen vaeltajaa kohtaan. Siksi voimme tänäänkin jatkaa kristityn vaellusta turvallisin mielin. Kristus on läsnä, ja hänen rauhansa täyttää sydämen.

Rukoilkaamme:

Herra, meidän Jumalamme.
Sinä olet kaikkien oikeamielisten ajatusten
ja vanhurskaiden tekojen lähde.
Anna palvelijoillesi se rauha,
jota maailma ei voi antaa,
niin että olisimme kuuliaisia käskyillesi
ja voisimme vaeltaa sinun varjeluksessasi
yksimielisyydessä ja rauhassa.
Tätä pyydämme Jeesuksen, Kristuksen,
meidän Herramme tähden.
Aamen.

© Simo Peura