Saarna Alavuden kirkkoherra Jussi Peräahon virkaanasettamisessa (Simo Peura)

Jaak. 3:2-12

Tämä päivä on Alavudella erityinen. Uusi kirkkoherra, Jussi Peräaho asetetaan juhlallisesti virkaan. Kirkkoherran tehtävä on monialainen ja laaja. Hän johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti ja että sakramentteja hoidetaan niiden asetuksen mukaisesti. Kirkkoherran vastuulla on, että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Häneltä odotetaan kykyä yhteistyöhön luottamushenkilöiden ja työyhteisön jäsenten kanssa. Kaiken tulee tapahtua hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Sinulla Jussi on kaikki edellytykset onnistua uudessa tehtävässä hyvin. Olet hoitanut puolitoista vuotta Alavuden kirkkoherran virkaa. Olet päässyt tutustumaan seurakuntaan, ja tiedät, mitä kirkkoherran viranhoito pitää sisällään Alavudella. Samalla seurakunta on oppinut tuntemaan sinut, niin vahvuutesi ja osaamisesi kuin kehitettävät puolet. Yhdessä teillä on hyvät lähtökohdat kehittää seurakuntatyötä.

Yksi keskeinen tehtävä on rakentaa uutta Alavuden seurakuntaa, jonka osa Töysä nyt on. Kahden entisen itsenäisen seurakunnan yhdistäminen toteutuu vähitellen, vuosien aikana. Kaikki ei ole valmista heti, vaan uusi kokonaisuus etsii muotoaan. Ulkopuolelta tulleena olet niin alavutelaisten kuin töysäläisten oma kirkkoherra.

Tuomiokapitulissa opimme tuntemaan sinut tunnollisena työntekijänä. Olit valmis kantamaan vastuuta ja käyttämään harkintaa, kun piti valita eri vaihtoehtojen välillä. Monta asiaa saattoi huoletta jättää sinun murheeksesi.

Toinen tunnusomainen piirre oli oman työn jatkuva kehittäminen. Jos kesän kuukausina ei ollut riittävästi tehtävää, saatoit tuskastua oloosi. Oli tekemisen intoa ja nälkää. Vähitellen opinkin ennen lomalle lähtöä, että Jussille pitää jättää riittävästi valmistelutöitä. Oman työn kehittämistä oli myös halu kouluttautua ja oppia uutta.

Tästä näkökulmasta Alavus oli ja on sinulle mahdollisuus ottaa uusia haasteita vastaan. Ellei mene eteenpäin, taantuu väistämättä. Voit nyt käyttää monia taitojasi Alavuden seurakunnan hyväksi. En kannusta sinua silti ylettömään työntekoon, sillä myös perhe tarvitsee Jussia.

Puheen alkupuolella mainitsin kirkkoherran monet tehtävät. Hän käyttää johtamisessa monia erilaisia välineitä. Kirkkoneuvoston ja –valtuuston sekä työryhmien asioiden valmistelut yhteistyössä talouspäällikön kanssa ovat johtamista hallinnon välinein. Jumalanpalveluselämän ja kirkon pyhien toimitusten hoitaminen on seurakuntalaisten johtamista kohti taivasta. Kannanotoillaan kirkkoherra näyttää kaikille Alavuden asukkaille suuntaa eteenpäin. Kun hän tukee ja ohjaa työyhteisön jäseniä ja varmistaa työntekijäjoukon yhteistyön toteutumisen, hän johtaa ihmisten kautta.

Kirkkoherran johtamisvälineistä tärkein on sittenkin hänen puheensa. Puhe kertoo siitä, mitä ihmisellä – ja tässä tapauksessa kirkkoherralla – on sydämessään. Tämän päivän lukukappaleissa esille nousee puheen merkitys. Apostoli Jaakob vertaa puhetta suitsiin, jolla ratsastaja saa hevosensa tottelemaan käskyjään. Jaakobille puhe on kuin peräsin, jolla kapteeni ohjaa laivaansa isojen ja rajujen tuulten keskellä. Sinulta Jussi odotetaan täällä Alavudella johtamispuhetta. Se tarkoittaa: sinua halutaan kuulla ja kuunnella.

Kirkon työssä on olennaista, että kiinnitämme huomiota sekä puheen sisältöön että sen vastaanottajiin. Puheessasi sinun tulee tunnistaa kuulijoiden elämäntuntoja. Uskon sinun kykenevän tähän hyvin. Osaat asettua ihmisten rinnalle niin ilossa kuin surussakin ja pystyt jakamaan heidän tuntonsa. Olet hyvä ja tarkka kuuntelija; elämä on jo ehtinyt sinua koulia. Tiedät, että juuri heikkoudessa ja hädässä Jumalan voima ja apu pääsevät esiin.

Pidä kärsivällisesti huolta siitä, että kerrot Alavuden asukkaille Jumalan olevan hyvä ja armollinen. Puhu heille yhä uudestaan Nasaretin Jeesuksesta ja hänen teoistaan. Tätä puhetta Alavudella tarvitaan, sillä vain Jeesuksen ristin ja ylösnousemuksen kautta Jumalan armo tulee näkyväksi.

Anna siis itsesi, taitosi ja oppimasi, rohkeasti uuteen tehtävään Alavuden kirkkoherrana. Jumala siunaa työsi täällä. Hän käyttää sinua, ja monet täällä löytävät Kristuksen ja laittavat häneen pelastuksen toivonsa. Aamen.

© Simo Peura