Saarijärvi 16.2.2024

Hyvät Saarijärven seurakunnan työntekijät!

Ilo nähdä teidät kaikki yhdessä ja hienoa, että monilla myös puoliso on päässyt mukaan tähän ateriahetkeen. ”Saapua yhteiseen pöytää ja jakaa elämän tuska, eilisen pelko, huomisen huoli” sanotaan uudessa virressä 959. Tätä jakamista tarvitsemme ja sitä saamme toivottavasti tässäkin hetkessä tehdä ja kokea.

Piispantarkastuksen aika on tosiaan nyt täällä Saarijärvellä. Noin kerran kymmenessä vuodessa se osuu kohdalla, kenties tulevaisuudessa vähän useamminkin, kun seurakuntien määrä vähenee. Tämä on määrätty kirkkojärjestyksessä: ”Piispan tulee toimittaa tarkastuksia hiippakuntansa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. Piispantarkastuksen tarkoituksena on tukea ja ohjata seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa sekä hallinnon ja taloudenhoidon kehittämistä”. Tehtävänä on myös tukea seurakuntaa, työyhteisöä ja luottamushenkilöitä, oman perustehtävän ja vision selkiyttämisessä ja oman työnsä kehittämisessä. Tukea johtajuutta. Auttaa seurakuntaa arvioimaan itseään, avata ja vahvistaa yhteyksiä paikkakunnalla, vahvistaa jumalanpalveluselämää ja tehdä näkyväksi seurakunnan kuuluminen laajempaan kokonaisuuteen.

Täällä Saarijärvellä on takana kaksi rakennemuutosvaihetta, ensin 2007 ja sitten 2022. Se on tiennyt muutosta ja haastetta myös työyhteisölle. On pitänyt sovittaa yhteen erilaisia työkulttuureita, tapoja ja toiveita, on pitänyt joustaa ja sopeutua. Tältä taustalta on tärkeätä, että on tällaisia hetkiä, että ollaan yhdessä koolla jakamassa tuskaa, pelkoa ja huolta, mutta myös onnistumisia ja ideoita. Kirkkoherra totesi osuvasti raportissaan myös teistä työntekijöistä: ”Organisaatiossa ja yhteisössä työntekijöineen, luottamushenkilöineen ja seurakuntalaisineen on kaikki viisaus, taito, motivaatio, tahto, osaaminen ja usko, mitä tarvitaan”. Siinä ovat ne resurssit, joilla tämäkin seurakunta toimii!

Tälläkin alueella, kuten useimmilla hiippakuntamme seurakunnista, on haasteena väestönmuutos ja nimenomaan väestön väheneminen, joka väistämättä aiheuttaa muutoksia myös seurakunnan toimintaan ja ns. palvelutasoon. Toisaalta tehtävänä on säilyttää kirkolliset palvelut myös jatkossa koko tällä alueella, vaikkakin jonkinlaista karsimista tai muutosta aikatauluihin esim. jumalanpalvelusten osalta jouduttaisiinkin tekemään.

Piispantarkastusviikonloppu on sekä työtä että juhlaa. Huomenna käydään työntekijöiden kanssa neuvotteluja muun muassa työyhteisön pelisäännöistä ja keskustelua tulevaisuudesta. Tänään on monenlaisia tapaamisia ja juhlahetkiä. Toivottavasti tämän ruokailunkin voitte kokea sellaisena, pienenä juhlahetkenä ja kiitoksena sen työn keskellä, jota te työntekijät olette tehneet tämän seurakunnan hyväksi.

Tuossa virressä todetaan myös: ”Saapua yhteiseen pöytään ja jakaa elämän ilo, valo ja lämpö, rohkeus, toivo – läsnä on Jumalan valtakunta.  Lähteä elämään, työhön, ja jakaa toisien kanssa rukiinen leipä, eilisen huoli, huomisen toivo – kasvaa niin Jumalan valtakunta, Kristus meissä”.

Kun kokoonnumme yhteen saamme jakaa myös rohkeutta ja toivoa ja valoa. Ja kun sunnuntaina kokoonnumme, voimme jakaa myös taivaallisen evään, leivän ja viinin.

Kiitos sinulle, kun ole työssä Jumalan valtakunnan edistämiseksi. Siunausta ja voimia!