Puhe Kaskisten kirkkoherran Pirjo Lyytisen virkaanasettamisessa 1.8.2021 (Simo Peura)

Apt. 20:17–24

Rakkaat kristityt,

Tänään on 10. sunnuntai helluntaista ja Kaskisissa vietetään juhlapäivää. Syyn juhlaan tiedämme: Pirjo Lyytinen asetetaan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Sunnuntain aihe sopii hyvin tähän tilanteeseen. Viranhoidossa on kyse uskollisuudesta Jumalan lahjojen hoitamisessa.

Gud har gett oss särskilda uppdrag för att bygga upp församlingen. Denna uppgift ges i dag åt kyrkoherden Pirjo. Hon leder församlingens andliga liv och verksamhet. I sin församling ansvarar kyrkoherden för att Guds ord förkunnas rent, att sakramenten förvaltas rätt och att man vårdar sig om diakoni, missionen, själavården och den kristna fostran. Det allt gör kyrkoherden inte allena utan tillsammans med församlingens andra medarbetare och de förtroendevalda. Kyrkoherden borde också se till att alt sker i god ordning och enligt Guds vilja.

Kuten edellä todetusta voidaan huomata, kirkkoherran tehtävä on hyvin monipuolinen ja hänen vastuunsa on laaja. Tämä ei kysy seurakunnan kokoa. Hiippakunnan pienimmässä seurakunnassa kirkkoherran vastuu on sama kuin Jyväskylässä, koko kirkon suurimmassa seurakunnassa. Työ edellyttää asiantuntemusta ja jatkuvaa perehtymistä uusiin säädöksiin ja odotuksiin.

Pienessä seurakunnassa työyhteisön toimivuus korostuu. Kirkkoherra on usein hyvin yksinäisellä paikalla. Sen vuoksi on tarpeen, että seurakunnan muut työntekijät tukevat johtajaansa. Kaikki jaksavat paremmin, jos keskustelu on avointa ja toista kunnioittavaa. Yhtä tärkeää on se tuki, minkä kirkkoherra saa luottamushenkilöiltä. Kun voimavarat ovat niukat, luottamushenkilöä tarvitaan hallinnollisten kokousten lisäksi myös käytännön arkiseen vastuunkantoon. Kirkkoherran onkin viisasta koota ympärilleen laaja vapaaehtoisten vastuunkantajien joukko, jonka vahvan ytimen luottamushenkilöt muodostavat. Tähän odotukseen, Pirjo, sinä kykenet hyvin vastaamaan. Olet avoin, ystävällinen ja helläsydäminen paimen ja johdat seurakuntaa päättäväisellä otteella, kuten kirkkoherran tuleekin.

Tämän juhlapäivän toisessa lukukappaleessa apostoli Paavali kertoo, miten hän hoiti virkaansa Efeson kaupungin asukkaiden keskuudessa. Hän sanoo palvelevansa Herraa nöyrin mielin, kyynelet silmissä ja kaikissa koettelemuksissa vastustajistaan huolimatta. Hän sanoo julistaneensa sanaa ja opettaneensa efesolaisia sekä julkisesti että heidän kodeissaan. Hän on taivuttanut kuulijoitaan kääntymään Jumalan puoleen ja uskomaan Herraan Jeesukseen. (Apt. 20:17–21)

Tämä sama rohkeus toteutukoon Pirjo sinun työssäsi. Kulje ennakkoluulottomasti Kaskisten asukkaiden keskuudessa, niin pääkadulla kuin kesän kirpputoreilla, ja papin tunnukset mukana. Kun sinua kutsutaan, käy ihmisten kodeissa kuuntelemassa heidän elämäntuntojaan. Puhu Jeesuksesta yksinkertaisesti ja kerro, miksi Jumalan poika syntyi tähän maailmaan. Silloin kohtaamissasi kaskislaisissa syntyy usko ja luottamus Herraamme Jeesukseen. Jos näin toimit, palvelet Herraa nöyrästi, joskus kyyneleet silmissä, toisinaan surusta toisinaan ilosta, kuitenkin aina merkkinä siitä, että kuulet kohtaamaasi lähimmäistä. Tämä on uskollisuutta niiden Jumalan lahjojen hoitamisessa, jotka sinulle on uskottu.

Lopuksi on mielessäni vielä yksi asia, jonka haluan sinun muistavan. Efesolaiset tavattuaan Paavali kertoi jatkavansa matkaa Jerusalemiin. Hän sanoi: ”Nyt on Pyhä Henki sitonut minut ja vie minua Jerusalemiin, enkä tiedä, mitä siellä on osakseni tuleva.” / ” Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som skall möta mig där.”  (Apg. 20:22)

Kirkkoherra ei ole sittenkään koskaan yksin. Apostolista tehtävää hoitava saa luottaa siihen, että Pyhä Henki johdattaa häntä. Jumala ei unohda palvelijaansa vaan ikään kuin sitoo hänet itseensä ja ohjaa häntä eteenpäin. Päämäärää ja lopputulosta ei voi ennakoida. Tästä huolimatta Jumalan ja hänen sanansa palvelija saa uskoa itsensä ja virkansa Pyhän Hengen huolenpitoon. Tämän armon varassa sinäkin Pirjo hoidat kirkkoherran virkaa.

I dag installeras Pirjo Lyytinen som kyrkoherde i denna församling. Det sker genom handpåläggning och bön. Församlingen har kallat henne, och domkapitlet har utfärdat följande fullmakt.

Pyydän nyt notaaria lukemaan viranhoitomääräyksen.

© Simo Peura