Saarna Helluntaina Saarijärvellä 5.6.2022

Joh. 14:23–29

Evankeliumista Johanneksen mukaan, luvusta 14

Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
”Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani – mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.
Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.
Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän luo, sillä Isä on minua suurempi. Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu.”

SAARNA ”Pyhä Henki yhdistää ja lähettää liikkelle”:

Helluntaipäivän messussa minua säälittää aina tekstinlukijan osa, tuon toisen lukukappaleen osalta. Se on ehkä vaikein teksti lukijalle koko kirkkovuoden aikana, koska siinä luetellaan niin outoja paikannimiä kuin Frygia ja Pamfylia tai Pontos ja muita vastaavia. Mutta hyvin selvisi tämänkin päivän lukija tästä tekstistä! Nämä entiset kuningaskunnat ovat kaikki sijainneet nykyisen Turkin alueella ja kuuluivat Jeesuksen ajan Rooman valtakuntaan. Mutta samankaan valtakunnan alueella sijainneet alueet ja niiden asukkaat eivät olleet välttämättä toisilleen tuttuja.

Tänään vietämme täällä Saarijärven seurakunnassa liitosjuhlaa. Karstula ja Kyyjärvi liittyivät vuoden alussa tähän seurakuntaan ja nyt te olette samaa seurakuntaa. Kuitenkaan ette varmasti ole aivan tuttuja toisillenne ja joitakin ennakkoluulojakin voi liittyä siihen, minkälaisia nuo toiset ovat.

Helluntain ihme on siinä, että kaikille Jerusalemin helluntaijuhliin kokoontuneille löytyi kieli, jota he ymmärsivät, toisin kuin silloin kuin Babylonin tornia rakennettaessa kielet sekoitettiin, niin ettei kukaan ymmärtänyt toisen heimon puhetta.

Mikä tämän yhteisymmärryksen sai aikaan? Sen sai aikaan Pyhä Henki. Kun Jeesus oli ilmestynyt 40 päivän aikana ylösnousemuksesta sadoille todistajille, hänet otettiin ylös taivaaseen. Lähtiessä hän sanoi: ”Älkää lähtekö vielä, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee ja tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa ja Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”.

Helluntaina lupaus täyttyi. Opetuslapset olivat kokoontuneena talossa, jonka täytti Jumalan Henki kuin tuulenpuuska ja he alkoivat puhua eri kielillä. Niin eri puolilta tulleet kuulivat kukin julistettavan Jumalan suuria tekoja omalla kielellä. Näin täyttyi Jeesuksen antama lupaus ja opetuslapset saivat uuden voiman ja viisauden viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Helluntai on kirkon syntymäpäivä ja se on lähetyksen syntymäpäivä ja se on rakkauden syntymäpäivä.

Ehkä olet voinut kokea sen, miten usko yhdistää ennestään aivan vieraitakin ihmisiä. Ei välttämättä tarvita edes yhteistä kieltä, usko yhdistää yli kieli- ja maa- ja kulttuurirajojen. Ne, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen, ovat keskenään sisaria ja veljiä. He ovat saman ruumiin jäseniä, ruumiin, jonka pää on Jeesus Kristus. Ei ole väliä, asuuko Saarijärvellä, Karstulassa tai Kyyjärvellä, Kiinassa tai Saudi-Arabiassa, Etiopiassa tai Intiassa. Usko tekee Kristuksen seuraajista saman perheen jäseniä. Pyhä Henki yhdistää yli kaikenlaisten rajojen. Tuota yhteyttä on hieno kokea!

Katekismuksessa sanotaan: “Pyhä Henki tuo Jumalan hyvyyden ja Kristuksen rakkauden meidän keskellemme. Ilman eläväksi tekevää Henkeä emme voi uskoa emmekä lähestyä Kristusta. Pakenemme Jumalaa ja käännymme hänestä pois. Pyhä Henki kutsuu meitä ja synnyttää meissä uskon ja uuden elämän. Hän antaa meille Kristuksen kaikkine lahjoineen ja varjelee meidät oikeassa uskossa.

Pyhä Henki on nimensä mukaisesti Pyhittäjä, joka tekee syntisistä ihmisistä pyhiä. Hän avaa sydämemme kuulemaan Jumalan sanan, tuntemaan Kristuksen ja turvautumaan Jumalan lupauksiin. Pyhän Hengen vaikutuksesta ihminen tulee Jumalan armolahjoista osalliseksi, alkaa rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiään”.

Tämän päivän evankeliumissa tulee esiin myös yksi Pyhän Hengen tehtävä. ”Hän (Pyhä Henki) avaa sydämemme kuulemaan Jumalan sanan, tuntemaan Kristuksen ja turvautumaan Jumalan lupauksiin”. Jeesus sanoi evankeliumin mukaan: ”Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani”. Pyhän Hengen tehtävä on palauttaa mieliin ja opettaa, mitä Jeesus on opettanut ja sanonut. Meille ei tule enää uutta ilmoitusta, vaan Pyhä Henki palauttaa mieliin sen, mikä on kirjoitettu ja auttaa meitä ymmärtämään sanaa ja noudattamaan sanaa. Elävän ja uudistuvan seurakunnan tuntomerkki on, että se kuulee ahkerasti Jumalan sanaa. Näin se voi turvata ja vedota niihin lupauksiin, joita Jumala on sanassaan antanut.

Kerrotaan amerikkalaisesta maanviljelijästä 1930-luvulla. Hän asui hyvin kuivassa ja lämpimässä osassa maata ja kasvu oli hyvin kituvaa ja lampaat joutuivat etsimään ne vähäiset ruohot, mitä kasvoi eri puolilta tilaa. Elämä oli niukkaa. Alueella kävi kuitenkin tutkijoita tutkimassa maaperää ja myöhemmin tuli suuren yhtiön johtaja neuvottelemaan vuokrasopimuksesta. Tuon kuivan maaperän alta oli nimittäin löytynyt suuri öljyesiintymä. Näin tuosta köyhästä maanviljelijästä tuli rikas vuokranantaja. Tietämättään hän oli asunut isojen öljylähteiden, suurten rikkauksien päällä.

Meilläkin on valtavat rikkaudet Jumalan sanassa ja sen lupauksissa. Pyhä Henki tekee ne eläväksi meille. Muistammeko ja tiedämmekö me noista aarteista?

Usein Pyhän Hengen toiminnasta nostetaan esiin erityiset ja ihmeelliset merkit, vaikkapa kielilläpuhuminen, voimateot ja ihmeet. Jumala voi kyllä toimia niinkin, että antaa meidän nähdä ja kokea erityisiä tapahtumia ja ihmeitä, jotka ylittävät arkielämän kokemukset. Näin ovat alkaneet monet herätykset, vaikkapa herännäisyyden syntyvaiheessa Lapinlahden Telppäsniityllä koettiin erityisiä Pyhän Hengen teoiksi tulkittuja tapahtumia. Mutta varmasti paljon useammin Pyhä Henki toimii keskellämme hyvin tavallisen arjen keskellä. Silloin voidaan puhua vaikkapa sellaisista armolahjoista kuin palveleminen, auttaminen tai opettaminen. Pyhä Henki todella jakaa armolahjoja seurakunnalle. Olen monta kertaa ihaillut sitä, kuinka nämä monenlaiset lahjat tulevat esiin vaikkapa seurakunnan hallinnossa tai jumalanpalveluselämässä tai milloin minkäkin työalan toiminnassa. Jumala on rikas lahjojen antaja ja hän on antanut monia lahjoja meille, että palvelisimme niiillä toisiamme ja seurakuntaa!

Pyhän Hengen tehtävä ei ole pitää esillä itseään vaan kirkastaa Jeesusta. Mutta Pyhän Hengen tehtävä on moninainen. Henki oli mukana jo luomisessa, josta kerrotaan Mooseksen kirjassa. Pyhä Henki paljastaa synnin ja ilmoittaa tuomion ja avaa näin ymmärryksen pelastuksen tarpeelle. Henki myös todistaa Jeesuksesta, johdattaa ihmiset hänen luokseen ja opettaa hänestä. Henki johdattaa kaikkeen totuuteen. Henki synnyttää ja rakentaa seurakunnan ja antaa armolahjoja. Henki opettaa, vahvistaa, varoittaa, nuhtelee, ojentaa, puhdistaa, varjelee ja johdattaa. Pyhä Henki kirkastaa ihmisen hengen ja sielun täydelliseksi sekä vaikuttaa ruumiin ylösnousemuksen tulevassa kirkkaudessa. Ilman Pyhää Henkeä ei ole uskoa, toivoa eikä rakkautta. Lutherin sanat Vähässä katekismuksessa ilmaisevat tämän selvästi:  ”Uskon, etten voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen enkä päästä hänen luokseen, vaan että Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä, valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa uskossa.”

On hienoa, että meillä täällä pohjoisessa kirkkovuoden tapahtumia voidaan muistaa eri vuodenaikoina. Joulun sanoma sopii hyvin talven pimeyteen, pääsiäisen viesti kevään koittamiseen ja helluntain sanoma kesän puhkeamiseen. Viime päivinä sateet ovat saaneet luonnon täyteen vihreyteen ja pellot orastamaan. Jotain samanlaista on Pyhän Hengen sateen vaikutus, se saa kuolleen heräämään eloon ja kantamaan hedelmää. Tai omassa ajassamme voimme ajatella sähkövirtaa ja sen vaikutusta. Kun sähkökatko katkaisee virran, kaikki pimenee ja hiljenee. Mutta kun sähköt tulevat takaisin, elämä lähtee taas käyntiin. Jotain samanlaista on Pyhän Hengen toiminta. Se antaa seurakunnan toimintaan virran, se tuo elämän ja lämmön ja rakkauden. Tuota Pyhän Hengen läsnäoloa voimme pyytää yhä uudestaan, kuten Hengellä täyttymisen kehotus Raamatussa tarkoittaa jatkuvaa tapahtumista, jatkuvaa täyttymistä. Myös Galatalaiskirjeessä on tämä ajankohtainen kehotus: ”16. Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja.17. Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte.18. Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia”. (Gal 5) Antakaa Hengen ohjata elämäänne. Tämä on kehotus sekä seurakunnalle, että yksittäisille kristityille.

Yhteinen työ Saarijärven, Karstulan ja Kyyjärven seurakunnissa on jo lähtenyt käyntiin. Eri suunnilla tätä maantieteellisesti isoa seurakuntaa saatte tehdä työtä samojen päämäärien eteen. Voitte julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta jumalanpalveluksissa, toimituksissa, seuroissa ja monissa tilanteissa. Sanoma on yksi ja yhteinen ja niin myös Pyhä Henki teidät yhdistää toimimaan samojen päämäärien eteen. Voitte palvella kukin omalla paikalla niillä lahjoilla, joita Jumala on luodessaan ja Pyhä Henki erityisinä lahjoina kullekin antanut omaa tehtävääsi varten.

Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala työnne niin, että mahdollisimman moni tämän seurakunnan alueella voisi uskoa, toivoa ja rakastaa ja päästä kerran perille taivaan kotiin!

Matti Salomäki