Kirkkoherran virkaanasettaminen Soinin kirkossa 27.5.2023 (Matti Salomäki)

Hyvät seurakuntalaiset ja virkaan asetettava kirkkoherra Terho!

Tänään on juhlapäivä monesta syystä: on helluntaipäivä, kirkon syntymäpäivä, on uuden kirkkoherran virkaanasettamisjuhla, hautausmaan laajennuksen käyttöönottojuhla ja muutenkin on ilo alkavasta kesästä ja kaikesta hyvästä, mitä Jumala on luonut.

Ensimmäisenä helluntaina Pyhä Henki lähetettiin meille puolustajaksi, auttajaksi ja lohduttajaksi. Tässä Hengessä Kristus on kirkossaan jatkuvasti läsnä. Pyhä Henki liittää maailman kaikki kristityt Kristuksen kirkkoon, yhteen Herraan ja yhteen uskoon.

Pyhä Henki vaikutti sen, että Jeesuksen kuoleman jälkeen arat ja pelokkaat opetuslapset saivat uuden voiman ja rohkeuden ja lähtivät innolla julistamaan evankeliumin sanomaa ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta.

Saman Pyhän Hengen voimalla ja rohkeudella saat sinäkin Terho lähteä toteuttamaan tehtävää Soinin seurakunnan kirkkoherrana. Erilaiset kokemukset Jumalan valtakunnan työstä kotimaassa ja ulkomailla ovat olleet hyvää valmennusta tähän tehtävään, kuten koko elämänpolku tähän asti. Nyt olet ottanut vastaan uuden haasteen, johon pyydämme sinulle viisautta ja voimia.

Kirkkoherran tehtävänä on johtaa ja valvoa seurakunnan kaikkea elämää ja työtä, kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis – ja lähetystyötä ja vastata, että seurakunnassa toimitaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti. Kirkkoherra on työyhteisön johtaja ja kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja näin kokonaisvastuussa seurakunnan hallinnosta, toiminnasta ja taloudesta.

Työhön sisältyy siis monenlaista, tehtäväkenttä on laaja. Mutta tästä kaikesta sinun ei kuitenkaan tarvitse selviytyä yksin. Tärkeä työpari varsinkin hallinnon asioissa on talouspäällikkö. Valtavana voimavarana ovat luottamushenkilöt ja heidän osaamisensa. Seurakuntatyötä voitte tehdä yhdessä osaavien työntekijöiden kanssa. Ja Pyhä Henki lahjoineen ei ole rajoittunut vain työntekijöille, vaan hän on jakanut lahjojaan kaikille seurakunnan jäsenille. Kirkkoherrana voit edesauttaa sitä, että kukin saisi lahjansa käyttöön seurakunnan rakentamiseksi. Kirkkoherran tulee myös vaalia seurakunnan yhteyttä erilaisten ihmisten välillä.

Tämä Soinin seurakunta onkin sinulle jo tuttu, myös lähettäjäseurakuntana. Samalla tavoin kuin silloin, nytkin on tärkeää, että seurakunta rukoilee työntekijöidensä puolesta ja toimii sillä tavalla ”lähettäjänä”. Seurakunnan perusolemukseen kuuluu lähettäminen ja lähetettynä oleminen. Edelleenkin saatte täältä tukea lähetystyötä eri puolilla maailmaa ja vahvistaa lähetysinnostusta. Haastatteluissa kerroit, että koet tärkeänä Raamatun opettamisen, se on paras kasvualusta myös lähetysinnon kasvamiseen. Siihenkin kirkkoherran aikaa varmasti riittää.

Soinin seurakunnan haasteena on monen muun seurakunnan tavoin vähenevä jäsenmäärä ja sen myötä kiristyvä talous, mutta siinäkin parasta on edetä vuosi kerrallaan ja hallitusti sopeuttaa menot tulojen mukaan. Toisaalta pienen seurakunnan vahvuus on voimakas yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen meininki. Oman ja tutun seurakunnan hyväksi moni haluaa varmasti toimia.

Uusien tehtävien opettelu ja kirkkoherran muuten moninainen tehtäväkenttä vaatii aikaa ja voimia. Pidä sen takia kiinni myös vapaapäivistä ja varaa aikaa omalle hiljentymiselle, perheelle ja harrastuksille, että jaksat työssä.

Taivaallinen Isä antakoon tehtävään voimia ja viisautta Pyhän Henkensä kautta!

Matti Salomäki