Vihkiäisjuhla Ritavuoren koulu 2020 ja päiväkoti 2022, 30.10.2023 klo 13

Hyvä juhlaväki!

Nyt on aika juhlia tätä komeaa kokonaisuutta, joka valmistui koulun osalta jo 2020 ja päiväkodin osalta tänä vuonna. Lämpimät onnittelut myös omasta ja Lapuan hiippakunnan puolesta!

Itselleni tämä paikka on tullut rakennustyön alusta alkaen tutuksi enemmin takapihan puolelta. Tuolla viereistä latua kiertäessä on tullut seurattua rakennustyön vaiheita ja sitten sitä, kun tänne on ilmestynyt lasten iloisia ääniä. Tämä koulu on suunniteltu hienosti tänne luonnon keskelle. Kuntoilureittikin on aivan vieressä. Tilat näyttävät valoisilta ja upeilta. Tyyli on hiukan erilainen kuin tuossa keskustan alakoulussa, jossa itse aloitin koulupolkuni. Sisätilojen ohella tärkeä merkitys on monipuolisilla ulkotiloilla ja hyvä, että tiloja niin sisällä kuin ulkopuolella voivat hyödyntää myös muut kuin koululaiset. Itsekin olemme käyneet lastenlasten kanssa pihan leikkialuetta testaamassa.

On hienoa, että Lapualla on sijoitettu kouluihin. Asuimme aikaisemmin voimakkaan muuttotappion alueilla, jossa jouduimme näkemään useiden kyläkoulujen lakkautusaallon. Täällä Lapualla on viime vuosina sijoitettu miljoonia kouluihin, alakoululaisista lukiolaisiin. Luther moitti aikanaan omaa yhteiskuntaansa siitä, että sillä kyllä on varaa sijoittaa aseisiin ja sotimiseen, mutta ei lasten opetukseen. Turvallisuudesta täytyy toki pitää huolta, mutta tärkeä turvallisuusteko on myös lasten opettaminen ja kasvattaminen. Siinä todella sijoitetaan tulevaisuuteen ja turvallisuuteen, kun kaikilla lapsilla on tasavertainen mahdollisuus saada opetusta ja mahdollisuus edetä opinnoissa niin pitkälle, kuin intoa riittää. Näin rakennetaan tasapainoista ja turvallista yhteiskuntaa.

Voi olla, että yksittäiset tiedot unohtuva kokeen tai lopputodistuksen jälkeen, mutta sivistys jää. Tapaseuran puheenjohtaja Kaarina Suonperä toteaa, että ”sivistys tarkoittaa monia asioita kuten hyvää käytöstä, välittämistä, ystävällisyyttä ja tahtoa yhteiselämään. Se on aina toisen huomioimista, loukkaamattomuutta ja suvaitsevaisuutta. Sivistys on kykyjen ja taitojen jatkuvaa uusintaa, jalostumista ihmisenä. Se on myös kiinnostusta ympäröivästä maailmasta niin ympäristöstä kuin eri kulttuureistakin, se on rehellisyyttä, hymyä ja kauniita sanoja. Sivistys on ihmisenä olemista.”

Sivistystä välittävät varmasti niin yksittäisen oppiaineet kuin koko yhteiselämä pelisääntöineen ja toimintoineen täällä päiväkodissa ja koulussa. Siinä opetellaan myös tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteita, hoitamaan sosiaalisia suhteita ja pitämään huolta toisesta. Oma antinsa tähän on varmasti uskonnon opetuksellakin, jossa opitaan tuntemaan niin oman uskonnon kuin muidenkin uskontojen perusopetuksia ja harjoittamaan vuorovaikutusta toisin ajattelevien tai uskovien kanssa. Maailman tapahtumat osoittavat, että uskonnot eivät ole häviämässä maailmasta, toisin kuin joskus ehkä oletettiin, vaan sen sijaan niiden merkitys jopa korostuu. Uskontolukutaito on tärkeä taito, jota tänä aikana tarvitaan.

Hyvä juhlaväki! Edellisen kerran näillä kulmilla juhlittiin valmistuvaa koulurakennusta ilmeisesti vuonna 1954, noin 70 vuotta sitten, kun Ritamäen koulu valmistui. Moni asia oli silloin toisin: johtajaopettajat asuivat kouluilla ja olivat muutenkin julkisia henkilöitä. Yhä useammat opettajat alkoivat olla tutkinnon suorittaneita ja muodollisesti pätevöityneitä. Oppikirjat syrjäyttivät 1930-luvun materiaalin ja liitutaulun ohella käyttöön tuli rainaheitin ja kouluradio. Ruumiillinen kuritus jäi 1960-luvun kasvatusihanteiden vaikutuksesta menneisyyteen. Sitä ennen oli tuttua, että opettaja saattoi antaa häiriköivälle oppilaalle tukkapöllyä, karttakepistä sormille tai jopa potkun takamuksille. Ja vaikka ruokaa oli tarjolla jo 1960-luvulla koulun puolesta, maito piti tuoda kotoa. Aamuhartauksiin kokoonnuttiin juhlasaliin koko koulun voimalla ja ”Totuuden Henki” -virsi tuli monelle tutuksi.

Maailma on muuttunut, välillä voi kysyä, onko se mennyt kaikessa parempaan vain huonompaan suuntaan. Aina on hyvä kehittää toimintoja ja kokeilla uutta, onhan sitten myös mahdollista joissakin asioissa palata takaisin aikaisempaan, mikäli uusi ei syystä tai toisesta toimin. Kaiken kaikkiaan 1800-luvulta alkanut kehitys on siirtänyt kansanopetuksen kirkolta kuntien vastuulle ja näin on hyvä. Seurakunnat toimivat silti edelleen tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa monin eri tavoin.

Tänään minulla on ilo siunata tämän koulu ja päiväkoti käyttöön. Sanan siunaus tausta on latinan sanassa benedictio, joka tarkoittaa sananmukaisesti käännettynä hyvän puhumista. Toisinaan uskontoa tai rukousta ns. julkisessa tilassa arkaillaan tai kartetaan kuin tarttuvaa tautia, niin kuin sillä voisi olla jotain todella vaarallisia vaikutuksia esimerkiksi toisen uskontosuunnan kannattajaan tai uskonnottomaan. Rukous ja siunaus ovat kuitenkin sellaisia työkaluja, että niillä ei ole mahdollista tehdä pahaa kenellekään. Ne ovat vain hyvän tekemisen välineitä, kuten sana benedictio tarkoittaa.

On suuri lahja jättää itselleen liian isoja asioita ja kuormia isompiin käsiin. On myös tärkeät huomata kaikki se hyvä, mitä itsellä on ja kiittää siitä. Juuri tätäkin on rukous: asioiden jättämistä isompiin käsiin ja lahjoista kiittämistä. Se on ihmisen oikeus. Näinä aikoina maailmalla on tapahtunut paljon asioita, jotka ahdistavat ja surettavat ja joiden äärellä joutuu kokemaan oman pienuutensa. Siksi on hyvä muistaa rukouksen lahja.

Piispainkokous julkaisi viikko sitten pienen 50-sivuisen kirjasen nimeltä Rukouksen kaipuu. Siinä esitellään tätä suurta lahjaa yksinkertaisin opetuksin ja esimerkein. Kirja on luettavissa verkon kautta. Siinä todetaan mm. näin: ”Me tarvitsemme rukousta ja se tekee meille hyvää. Jumala ei vaadi rukouksiamme, mutta hän kaipaa yhteyttä luotuihinsa. Rukous onkin Jumalan hyvyyteen heräämistä. Rukouksessa Jumala on aktiivinen toimija, ihminen asettuu Jumalan toiminnan kohteeksi.”

Hyvät juhlaväki, minulla on ilo ja kunnia nyt siunata tämä tila ja rukoilla tämän talon ja käyttäjien  puolesta.

Siunaaminen

Jumala on hyvyydessään antanut meille oppimisen lahjan. Siunatkoon kolmiyhteinen Jumala, Isä ja (+) Poika ja Pyhä Henki, tämän koulun ja päiväkodin ja täällä tapahtuvan opiskelun ja toiminnan.

Rukous

Taivaallinen Isä. Me ylistämme sinua lahjoistasi ja läsnäolostasi elämän kaikissa vaiheissa. Saamme ottaa kaiken vastaan sinun kädestäsi. Auta meitä elämään niin, että käytämme antamiasi lahjoja oikein.

Sinun hyvyyttäsi on tämä koulu ja päiväkoti. Me kiitämme kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat olleet sitä suunnittelemassa, rakentamassa ja kaunistamassa. Muista heitä armossasi. Varjele, ettei mikään tuottaisi tälle koululle eikä sen toiminnalle vahinkoa.

Siunaa se työ, jota täällä tehdään. Suo, että lapset ja oppilaat viihtyisivät täällä, haluaisivat oppia ja valmistuisivat tulevaisuuden tehtäviin. Anna opettajille ja henkilökunnalle viisautta, voimia, kärsivällisyyttä ja työn iloa. Suo, että sanasi ja pyhät käskysi olisivat opastajina kasvatustyössä. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.

Matti Salomäki