Filiamessu Hyllykallion seurakuntakoti

Evankeliumista Markuksen mukaan, luvusta 1

Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta, ja hän alkoi palvella vieraitaan.
Illalla, auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet.
Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle: ”Kaikki etsivät sinua.” Mutta Jeesus sanoi: ”Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen.” Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä.

SAARNA Seurakunta on kuin majatalo

Hyvät ystävät! Sitähän tuo sana filia tarkoittaa. Jeesus sanoi ylimmäispapillisessa rukouksessa: ”Ystäviksi minä sanon teitä”. Enää he eivät olleet palvelijoita, jotka eivät tiedä, mitä heidän Herransa tekee, vaan ystäviä, joille hän oli ilmoittanut kaiken,  mitä oli kuullut Isältään. Ja Jeesus sanoi: ”Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä” (Joh 15).

Virressä lauletaan: ”Jeesus parhain ystäväni, löytäisinkö vertaista” (Vk 373). Tänäänkin saamme olla tätä parhainta ystävää kohtaamassa. Hän ottaa meidät vastaan, hänen hyvää sanomaansa saamme kuulla ja hänen pöytäänsä käydä ystävinä ottamaan vastaan pöydän aarteet, leivän ja viinin. Ystäväthän aterioivat usein yhdessä ja Jeesus kehotti meitä käymään usein tähän pöytään. Ystävyyden korkein taso on se, että antaa henkensä ystäväinsä puolesta. Tällaista on hänen rakkautensa meitä kohtaan.

Tämän viikon evankeliumissa kerrotaan, miten monin tavoin Jeesus osoitti rakkautta kaikkia kohtaan. Hän paransi hyvän ystävänsä anopin, hän otti vastaan kaikki kylän sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Kerrotaan, että koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Siellä kävi aikamoinen kuhina ja toisaalta ihmisillä oli monenlaista hätää, kuten on tänäkin aikana. Tarjolla oli lääkettä sekä sielulle että ruumiille. Jeesus kohtasi ihmiset kokonaisvaltaisesti. Julistus ja palvelu kulkivat käsi kädessä. Hyvää sanomaa ei julistettu vain sanoin, vaan myös teoin. Ei ihme, että väkeä kokoontui paikalle, sanoma Jeesuksen toiminnasta levisi nopeasti ja rakkaus vetää aina puoleensa. Sitä Jeesus osoitti läsnäolijoille monin tavoin.

Tämä tapahtui Kapernaumissa, Gennesaretin pohjoisella rannalla olevassa kaupungissa. Israelissa vierailleet voitte muistaa sieltä kaivauksissa esille tulleita tai muuten säilyneitä rakennelmia. Siellä on synagogan rauniot ja myös Pietarin kodiksi arvellut rauniot, joiden päälle on rakennettu veneen muotoinen kirkko, jonka lasilattian läpi näkyy Pietarin kodin rauniot.

Kapernaum oli merkittävä kaupunki Jeesuksen toiminnan näkökulmasta ja sieltä oli kotoisin Pietarin lisäksi myös Jaakob, Johannes, Andreas ja Matteus. Kaupungissa oli sotilasasema ja tulliasema ja kaupungin läpi kulki tärkeä kauppareitti, Via Maris, meren tie, joka yhdisti Egyptin Syyriaan, Vähä-Aasiaan ja Mesopotamiaan. Näin paikallisten asukkaiden lisäksi kuulijoina saattoi toisinaan olla myös kauempaa tullutta väkeä ja sen myötä myös sanoma Jeesuksesta kulkeutui eteenpäin toisiin maihin. Lähetys oli jo käynnissä!

Sunnuntain johdannossa todetaan, että Jeesuksen ihmeteot ja niiden ihmisten todistukset, jotka olivat saaneet tuntea hänen voimansa, herättivät kansallisuudesta riippumassa uskon häneen auttajana ja Vapahtajana. Tämän viikon aiheena ovatkin sanat: ”Jeesus herättää uskon”.

Miten sinussa on herännyt kiinnostus Jeesuksen sanomaa kohtaan? Miten sinussa on virinnyt usko tai toivo? Liittyykö siihenkin kenties Jeesuksen sanomat sanat tai sinua kohtaa osoitettu kiinnostus ja välittäminen? Herännäisyydessä puhutaan ”joukkoon rakastamisesta”. Yhteisö voi näin olla puoleensavetävä ja sisäänsä sulkeva. Se saa väen liikkeelle, koko kaupungin oven edustalle. Näin tuolla kävi.

Jo Markuksen evankeliumin alussa pääsemme mukaan Jeesuksen ja opetuslasten toimintaan ja he liikkuvat paikasta toiseen julistaen ja auttaen ihmisiä. Evankeliumissa Jeesus sanookin: ”Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen”. Näin he toivat valoa sairauden murheeseen ja epäuskon pimeyteen ja sitä työtä Jeesus lähetti meidät jatkamaan. Kylästä kylään, kaupungista kaupunkiin ja maasta maahan.

Tässä työssä meidän on hyvä muistaa, että Jeesus herättää uskon. Me voimme julistaa ja auttaa, mutta lopulta Jeesus herättää ihmisen sydämessä uskon. Ei parantuminenkaan aina johda uskon oivallukseen. Vähässä katekismuksessa sanotaan: ” ”Minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen Kristukseen, Herraani, enkä tulla hänen tykönsä; vaan Pyhä Henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut uskossa; niin kuin hän koko kristikuntaa maan päällä kutsuu, kokoaa, valaisee, py­hittää ja Jeesuk­sessa Kristuksessa varjelee ainoassa oikeassa uskossa; jossa kristikunnassa hän antaa minulle ja kaikille us­kovaisille joka päivä kaikki synnit runsaasti runsain määrin anteeksi, herättää viimeisenä päivänä minut ja kaikki kuolleet ja antaa minulle sekä kaikille uskoville Kristuksessa iankaikki­sen elämän. Tämä on var­masti totta.” En voi omasta voimasta uskoa enkä saada toista uskomaan. Pyhä Henki tekee sen evankeliumin kautta.

Ehkä tänä aikana, kun jumalanpalvelukset tai muut toiminnat ei enää kokoa niin runsaasti väkeä tai julistus ei niin vedä ihmisiä, on tärkeä huomata tuo Jeesuksen kokonaisvaltainen tapa kohdata ihmisiä. Kävin vuosi sitten tutustumassa maailman suurimpaan ja nopeiten kasvavaan luterilaiseen kirkkoon, Etiopian Mekane Yesus -kirkkoon. Etiopian kirkossa opetetaan, että kirkon tehtävä ja viesti on kuin lintu, jolla on kaksi siipeä, julistus ja palvelu. Yhdellä siivellä lintu ei voi lentää. Ehkä on aika myös herätysliikkeissä korostaa tuon palvelun siiven merkitystä. Rakkauden teoilla voidaan avata sydämiä, jotka sitten avautuvat myös evankeliumin sanomalle. Sanat ja teot kuuluvat yhteen, usein teot puhuvat voimakkaammin kuin sanat.

Tänään päättyy kahdeksan päivän mittainen rukousjakso, kristittyjen yhteyden rukousviikko. Kristityillä on maailmassa yhteinen tehtävä, rukoillen palvella ja todistaa ilosanomasta. Koko viikon teema nousee Luukkaan evankeliumin sanoista: ”Rakasta Herraa Jumalaasi … ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (Lk 10:27). Tämän viimeisen päivän teemana ja rukouksena on: ”Herra, olkoon yhteytemme merkki sinun valtakunnastasi”. Kuudentena päivänä pyydettiin: ”Herra, muuta seurakuntamme majataloiksi, jotka toivottavat apua tarvitsevat tervetulleiksi”. Tällaisten majatalojen oville voi ruuhkaa syntyä, sillä ihmisillä on hätää tänäkin aikana ja monenlaista.

Hyvät ystävät! Rohkaiskoon tämän päivän sanoma meitä antamaan itsemme käyttöön niin, että mekin voisimme julistaen ja palvellen viedä hyvää sanomaa eteenpäin ja sen kautta Jeesus voisi herättää yhä uusien ihmisten sydämeen uskon ja toivon. Olkoon yhteisömme kuin majataloja, jotka toivottavat apua tarvitseva tervetulleiksi.

Rukoilemme: Elämän Jumala. Sinä olet luonut meidät ja antanut meille elämän, yltäkylläisen elämän. Anna meidän tunnistaa ja tunnustaa veljiemme ja sisartemme kaipuu iankaikkiseen elämään. Anna meidän Jeesuksen tietä päättäväisesti seuratessamme johtaa myös muita luoksesi. Tätä rukoilemme hänen nimessään. Aamen.

Matti Salomäki