Töysän seurakuntatalon käyttöönottojuhla 10.12.2023

Hyvät kutsuvieraat, työntekijät ja seurakuntalaiset!

Tänään, toisena adventtisunnuntaina, on tässä seurakunnassa juhlapäivä. Aamupäivällä saimme siunata uuden kirkkoherran, Kallen, tehtävään ja nyt voimme vielä viettää tämän Töysän seurakuntakodin käyttöönottojuhlaa. Joulun odotus täyttyy tässä seurakunnassa hienoilla juhlahetkillä.

Vanha seurakuntatalo rakennettiin tänne jo vuonna 1978. Sen aika tuli kuitenkin päätökseen vajaan 50 vuoden iässä ja nyt täällä on uusi talo palvelemassa seurakuntaa ja sen tarpeita täällä Töysän suunnalla. Seurakuntia rasittaa monilla paikkakunnilla suuri ja iäkäs ja usein huonokuntoinen kiinteistöomaisuus. Seurakuntia on rohkaistu luopumaan ylimääräisistä kiinteistöistä. Kuitenkin kirkko ja seurakuntatalo ovat monen toiminnon kannalta välttämättömiä rakennuksia seurakunnalle.

Aika ajoin rakennuksia joudutaan uusimaan. Tämä uusi seurakuntatalo on omalla tavallaan toivon ja rohkeuden merkki; elämä jatkuu täälläkin ja kaikessa täytyy ajatella myös lapsia ja nuoria ja tulevia sukupolvia. Ja elämä jatkuu myös Töysässä eikä vain Alavudella. Tämä on ollut hyvä päätös emäseurakunnalta ja se voi osaltaan vahvistaa yhteyttä ja luottamusta näiden alueiden välillä.

Nimitys ”seurakuntakoti” kertoo jotain tärkeää seurakunnan olemuksesta: se voi olla eri ikäisille seurakuntalaisille kuin koti. Se ei ole virasto tai toimisto tai jotain muuta, vaan koti. Koti on paikka jossa sinut hyväksytään sellaisena kuin olet, se on paikka, jossa voi kokea turvaa ja välittämistä, se on paikka jossa saa ilmaista tunteita vapaasti ja tulla ymmärretyksi. Se on eri ikäisten kohtaamispaikka. Kuten aamun messussa rukoiltiin: ”Siunaa seurakuntaamme yhteisenä kotina, jossa eri-ikäiset ihmiset voisivat levätä, saada tukea, tuntea kuuluvansa yhteisöön sekä kokea lämpöä, arvostusta ja kunnioitusta omana itsenään”.

Paavalin kirje Efesolaisille muistuttaa, että seurakunnan jäsenet eivät ole vieraita ja muukalaisia, vaan Jumalan perhettä. Seurakunta on kuin rakennus, jossa sen jäsenet ovat kiviä, perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja kulmakivenä on Kristus Jeesus. Jumala liittää Hengellään nämä kaikki yhteen yhdeksi rakennukseksi. Tätä rakennusta rakennetaan jatkuvasti uusilla kivillä, kun uusia lapsia kastetaan tai aikuisia liitetään seurakunnan jäseniksi. Rakennus kasvaa, mutta perustus säilyy samana, apostolit ja profeetat ovat perustana ja kulmakivenä Kristus Jeesus.

Tänään voimme siunata tämän rakennuksen eli erottaa sen pyhään käyttöön, seurakunnan toimintaa varten. Nyt on myös aika kiittää suunnittelijoita ja rakentajia ja koristajia tästä valmiista kokonaisuudesta, jota nyt voimme ihailla. Paljon työtunteja on takana, mutta nyt kaikki on valmista. Saakoon tämä rakennus palvella seurakuntaa vuosikymmenten ajan, saakoon tänne tulevat kuulla evankeliumin hyvää sanomaa, sen lohdutusta, rohkaisua ja kehotusta, niin että mahdollisimman moni voisi kerran olla myös perillä siinä asumuksessa, jota ei enää aika kuluta eli taivaallisessa kodissamme.

Käymme nyt toimittamaan tämän seurakuntakodin siunaamisen!

Matti Salomäki