Puhe, virkaan asettaminen Ylistaron kirkossa 10.4.2023 (Matti Salomäki)

Rakkaat kristityt. Jumala on asettanut erityisiä tehtäviä seurakunnan rakentumista varten. Johtavan kappalaisen tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa yhdessä kirkkoherran kanssa. Hän vastaa alueellaan siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Johtavan kappalaisen on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Tässä sinulle Teemu tehtävää! Menneen työpiinaviikon – kuten sitä nimitit – jälkeen on kristikunnassa juhlittu ylösnoussutta Vapahtajaa ja tänään saat pysähtyä ottamaan vastaan siunauksen uuteen tehtävään häneltä. Hän on sinut työhönsä kutsunut ja hänen antamallaan voimalla saat sitä tehdä.

Olet hoitanut tätä pestiä jo muutaman kuukauden ja ymmärsin, että tehtävä on tempaissut mukaansa varsin tehokkaasti sinut, hyppäsit kuin liikkuvaan junaan. Työ on perehdyttänyt tekijäänsä ja kun saat kokonaisuudesta riittävästi kuvaa, voit organisoida tehtäviä niin, että työn ja palautumisen suhdekin on sopiva ja aikaa jää myös levolle ja latautumiselle.

Astut nyt neljäntenä viranhaltijana Ylistaron johtavan kappalaisen tehtävään. Sitä ennen seurakuntaa ovat kaitseneet kahdeksan kirkkoherraa ja yksi virkaan valittu, joka kuitenkin menehtyi ennen työn aloittamista (Frans Vihtori Leino). Kappalaisen virassa seurakuntaa on palvellut 25 edeltäjää. Muutama seurakunnan palvelijoista on myös ollut samaa sukupuuta sinun kanssasi. Et siis astu tuntemattomaan maastoon. Saat rakentaa sille perustalle, jolle jo monet muut ovat ennen sinua rakentaneet ja ehkä monet rakentavat sinun jälkeenkin. Seurakunnan historia kappeliseurakuntana ulottuu vuoteen 1658 ja nyt on palattu takaisin juurille, tällä kertaa Seinäjoen kappelina. Väliin mahtuu toistasataa vuotta itsenäisenä seurakuntana (1859-2008).

Ylistaro on tunnettu komiasta kirkostaan, joka on Suomen kolmanneksi suurin ja jonka 170 v juhlia vietettiin viime vuonna. Seurakunta on myös tunnettu vahvasta yhteisöllisyydestä ja herätysliikkeiden toiminnasta. Täällä on edelleen hyvät puitteet toimia, vaikka ajat ovat muuttuneet.

Ylistaron kirkontornissa oleva kirkonkello kutsuu yhä seurakuntalaisia Jumalan sanan kuuloon Psalmin 50:5 sanoin: ”Cootcat minulle minun pyhäni” eli ”Kootkaa luokseni kaikki minun palvelijani”. Tehtäväsi on kellojen tavoin kutsua sanan ja sakramentin ääreen, kokemaan yhteyttä ja voimistumaan uskossa ja sitten lähettää matkaan toteuttamaan sitä tehtävää, joka ei kuulu vain työntekijöille, vaan koko seurakunnalle. Tehtävästä puhutaan tämän päivän toisessa lukukappaleessa, jossa sanotaan, että me olemme Kristuksen tähden lähettiläitä ja pyydämme Kristuksen puolesta ihmisiä suostumaan sovintoon Jumalan kanssa. Se on hieno tehtävä!

Ylistaron kappeliseurakunta saa Teemusta papin, jolla on jo pitkä työkokemus ja ammattitaito ja perusteellinen tapa tehdä työtä ja monia lahjoja tehtävän toteuttamiseen. Tähän tehtävään saat tänään Teemu lähteä Jumalan sanan lupausten ja seurakunnan rukousten ja siunauksen saattelemana!

Matti Salomäki