Saarna Multialla piispantarkastuksessa (Simo Peura)

Joh. 16:5 -15

Veisaamamme virsi 484 on yksi niistä, jotka opeteltiin ulkoa kansakoulussa. Yhä vielä Totuuden Henki sijoitetaan virsikirjassa otsikon Koulu ja opiskelu alle. Se sopii koulun maailmaan, jossa hankitaan ja omaksutaan uutta tietoa. Virressä pyydetään lisäksi siunausta ja johdatusta koulussa tehtävälle työlle. ”Työtämme ohjaa, meitä älä heitä, tietomme siunaa.”

Totuuden Henki on runoilija, professori Sakari Topeliuksen sanoittama. Virttä lukeva ja laulava huomaa, että ensimmäisen säkeistön jälkeen näkökulma muuttuu. Koulun maailma jää taka-alalle. Huomio siirtyy Jumalan luomistyöhön ja edelleen Kristukseen. Viimeisessä kahdessa säkeistössä puhe on sitten vain siitä, kuinka Kristus johtaa seuraajiaan. He ovat tien kulkijoita. Totuuden Henki ohjaa heitä elämässä Kristuksen armon ja valon avulla. Vaeltajan kaukainen päämäärä on Isän koti.

Miksi Totuuden Henki tarvittiin?

Jumalan kutsuminen Totuuden Hengeksi ei ollut Topeliuksen keksintö. Hän löysi Totuuden Hengen Johanneksen evankeliumin jaksosta, jonka juuri kuulimme. Se on Jeesuksen pitkää jäähyväispuhetta. Hän valmistaa oppilaitaan paluuseensa takaisin Isän luo taivaaseen. Jeesusta kuunnellessaan oppilaat menevät sanattomiksi ja vaikenevat. Elämä Jeesuksen seurassa oli ollut hyvää ja rikasta. Tieto mestarin lähdöstä murehduttaa. Jeesus yrittää kuitenkin valottaa lähtönsä myönteisiä puolia. Se on hyväksi oppilaille, sillä nämä saavat opastajakseen Puolustajan, Totuuden Hengen.

Oppilaiden oli vaikea ymmärtää, miksi tällainen ratkaisu oli välttämätön. Mieluummin Jeesus kuin joku epämääräinen Puolustaja. Yhtä kummalliselta kuulosti puhe Totuuden Hengestä. Kuka ja mikä hän oli? Turhaan Jeesus ei sanonutkaan, että hänellä olisi oppilailleen paljonkin puhuttavaa. Nämä eivät kuitenkaan kykenisi ottamaan kaikkea tietoa vastaan.

Miksi oli vaikea ymmärtää Jeesusta? Tämä piti puheensa tilanteessa, jossa oppilaat eivät olleet vielä kokeneet kolmea Jeesuksen elämän käännekohtaa: kuolemaa ristillä, ylösnousemusta pääsiäisenä ja taivaaseen astumista helatorstaina. Nämä kolme mainitaan uskontunnustuksessa. Näiden tapahtumien jälkeen Pyhän Hengen läsnäolo kävi välttämättömäksi.

Miksi Puolustaja?

Jeesus nimeää Pyhän Hengen ensimmäiseksi tehtäväksi kristittyjen puolustamisen. Hän ei ottanut oppilaita mukaansa palatessaan Isän luo taivaaseen. Elämä täällä eri vaiheineen oli ensin elettävä läpi. Samalla Jeesus istutti seuraajiinsa tulevan elämän kaipuun. Hän antoi heille myös tehtävän. Oppilaat jäisivät tähän maailmaan kertomaan ylösnousemuksen ihmeestä ja Jeesuksesta. Uskon varassa uusi Jumalan aikaansaama elämä eli heissä.

Kuluneiden 2000 vuoden aikana kristityillä ei ole aina ollut helppoa maailmassa. Varsinkin ensimmäiset vuosisadat olivat vaikeita. Kristityn olivat pieni uskonnollinen vähemmistö. Heitä vainottiin ja heidät yritettiin saada luopumaan uskostaan väkivaltaa käyttämällä. Monet kuolivat marttyyreina, perimätiedon mukaan yhtä lukuun ottamatta myös kaikki apostolit.

Suomessa on turvallista ja tässä mielessä helppoa olla kristitty, mutta näin ei ole kaikkialla. Kristityt eri puolilla maailmaa ovat tänään vainotuista uskonnollisista ryhmistä suurin. He ja me tarvitsemme Pyhän Hengen puolustajaksemme. Hänen ollessaan läsnä emme ole yksin, vaikka kokisimme vastustusta, jopa vainoa. Pyhä Henki antaa meille voiman uskoa Jeesus Nasaretilaiseen.

Kaikki kristityn kokema vastatuuli ei ole kuitenkaan lähtöisin vain hänen ulkopuoleltaan, muista ihmisistä. Epäusko elää kristityn sisällä, sydämessä. Pyhä Henki tarvitaan myös silloin, kun elämästä katoaa mieli ja tarkoitus tai kun luottamus Kristukseen horjuu. Kun elämä koettelee, Pyhä Henki lohduttaa. Erityinen Puolustaja hän on silloin, kun synti sumentaa näköalat ja koemme syyllisyyttä rikkomustemme ja laiminlyöntiemme vuoksi. Pyhä Henki nostaa ylös, kun masennus on painanut alas. Pyhä Henki tekee meille armon ja anteeksiannon todellisiksi.

Pyhä Henki pitää yllä yhteyttä Isään ja Poikaan

Pyhällä Hengellä on toinenkin tärkeä tehtävä. Hän luo yhteyden kristityn ja Pyhän kolmiyhteisen Jumalan välille. Tähän Jeesus viittasi puheessaan. Totuuden Henki on Jumalan kolmas persoona. Hänellä ei ole mitään omia pyrkimyksiä, vaan hän toimii yhteistyössä Isän ja Pojan kanssa. Hän toimii ikään kuin viestintuojana ja viestinviejänä Isän Jumalan ja syntisen välillä. Totuuden Henki tekee ymmärrettäväksi Isän tahdon. Isälle hän puolestaan kertoo sen, mitä meille kuuluu: huolemme ja murheemme ja varmasti myös ilomme ja kiitollisuutemme.

Näin Pyhä Henki toimii kristityn ja Isän välillä ja toimii kahteen suuntaan. Samalla hän tuo yhä uudestaan tietoisuuteemme sen, mitä Kristus teki maailmassa eläessään. Tärkeimmät ovat kuolema ristillä ja ylösnousemus pääsiäisaamuna. Siinä on kristinuskon ydin ja keskus. Pojan ylösnousemus on suurin ja merkityksellisin Isän Jumalan pelastavista teoista. Siihen Pyhä Henki haluaa jatkuvasti kiinnittää huomiomme.

Kun Jeesus Kristus ja hänen armonsa pysyvät uskon keskuksena, silloin elämme Pyhän kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Elämme tässä maailmassa omalla paikallamme omassa tehtävässämme ja lähimmäisten keskellä ja samalla kuitenkin Jumalan omina ja hänen elämäänsä eläen. Siitä ei ole pitkä matka tulevan elämän autuuteen.

Multian seurakunta: avoin yhteisö

Piispantarkastuksen aikana olemme yhdessä pohtineet, kuinka seurakunnan toimintaa olisi hyvä kehittää tulevina vuosina. Kristillisen kirkon tehtävä täällä Multialla on sama kuin kaikkialla muuallakin maailmassa. Jotta tehtävä pysyisi kristallinkirkkaana mielessä, seurakunta on sanoittanut sen näin: ”Seurakunnan perustehtävä Multialla on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisestä ja luomakunnasta.”

Se on hyvin sanottu: kutsua armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään toisista. Tätä varten seurakunta on olemassa Multialla tätä varten seurakuntaa tarvitaan.

Mutta tarvitaan jatkuvasti myös Pyhän Hengen avuksi huutamista. Emme kykene itse varmistamaan yhteyttä armolliseen Jumalaan; siihen tarvitaan ihmistä vahvempi side, Pyhä Henki. Hän pitää huolen siitä, että uskosta muodostuu ja kasvaa elämän kestävä perusta. Hänen ansiostaan emme sokaistu itsekkyyteen vaan huomaamme lähimmäisen ja hänen tarpeensa.

Siellä missä Pyhä Henki toimii, syntyy myös yhteys ihmisten välille. Tällaiseen seurakuntayhteyteen on helppo niidenkin tulla mukaan, joille seurakunta on etäinen tai vieras. Pyhä Henki vaikuttaa seurakunnan keskellä ja tekee meistä kristittyjä. Ilman häntä emme jaksa. Sen vuoksi rukoilemme ja pyydämme: Jeesus Kristus, Jumalan Poika, Vapahtajamme, lähetä meille Puolustaja Pyhä Henki. Aamen.

© Simo Peura