Saarna Jyväskylän Kirkkopäivillä (Simo Peura)

Joh. 16:1-5

Kouluvuosien virsi Totuuden Henki (V 484) on painunut syvälle mieleeni. Virsi opeteltiin kansakoulun ensimmäisellä luokalla, ja sitä veisattiin aina kouluvuoden jumalanpalveluksissa. Aika usein se oli myös aamuhartauden virtenä. Virttä veisatessa tunsi joutuvansa pienelle paikalle. Rukouksen kohde, Totuuden Henki, oli kirjoitettu isoin kirjaimin. Kyse ei ollut vain totuudellisuudesta. Totuuden Henki muistutti, että on olemassa Jumalasta, joka tutkii ihmisen kaikki teot ja puheet.

Vuosien saatossa käsitykseni Totuuden Hengestä on avartunut. Osaltaan siihen on vaikuttanut Raamattuun tutustuminen. Sinäkin laitoit merkille, että Totuuden Henki mainitaan tämän juhlapäivän evankeliumissa. Hänellä on monia tehtäviä, kuten tehdä Jeesus Kristus tunnetuksi ja tutuksi meille. Jeesus sanoi oppilailleen Johanneksen mukaan näin: ”hän (Totuuden Henki) johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee… Hän kirkastaa minut… hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.”

Koko totuus sisältää monta asiaa. Totuuden Hengen tärkein tehtävä on paljastaa Jumalan olemus ja tahto ihmistä kohtaan. Mikä se on?

Itsensä antava rakkaus

Pääsiäisen jälkeisinä viikkoina opetuslapset totuttelivat siihen, että Jeesus oli todellakin noussut ylös kuolleista. Tuon tuosta hän ilmestyi oppilailleen, ja nämä iloitsivat Herransa kohtaamisista. Vähitellen Jeesuksen puheisiin alkoi tulla uusia sävyjä. Hän kertoi menevänsä Isänsä luo taivaaseen, kun taas oppilaat jäisivät maailmaan.

Syntyi huoli tulevasta. Tähän Jeesus vastasi lupaamalla oppilailleen Pyhän Hengen lahjan. Sen mekin olemme saaneet, kun meidät kastettiin. Hengen tehtävä on pitää meidät Jeesuksen yhteydessä aina siihen asti, kunnes hän palaa takaisin tai kun kohtaamme hänet oman kuolemamme jälkeen.

Täällä maailmassa Totuuden Henki ylläpitää ja ravitsee uskoamme. Se on tarpeen, sillä uskoamme koetellaan ja rakkautemme on vajavaista. Toisinaan tulevaisuuden toivokin katoaa.

Silloin on merkityksellistä, että Totuuden Henki paljastaa meille Jumalan tahdon. Luterilaisessa perinteessä tämän ajatellaan tapahtuvan siten, että Pyhä Henki ohjaa meidät ensin Kristuksen luo. Ilman Pyhän Hengen toimintaa synti sokaisee oivalluskykymme. Silloin näemme Jeesuksessa ainoastaan suuren opettajan tai profeetan tai oikean elämäntavan oppaan.

Pyhä Henki kuitenkin kiinnittää tarkkaavaisuutemme Jeesuksen ristiin ja ylösnousemukseen. Sen seurauksena uskomme, että Jeesus Nasaretilainen on koko maailman Vapahtaja. Meille tulee todelliseksi ja totuudeksi se, että hän on sovittanut maailman synnit ja murtanut kuoleman vallan.

Kun katselemme kärsivää Kristusta, Isän Jumalan olemus ja tahto paljastuu. Luther kutsuu sitä itsensä antavaksi rakkaudeksi. Rakkaus on Jumalan olemus: hän ei tavoittele omaa hyväänsä, vaan luopuu siitä ja lahjoittaa sen syntisille. Yhtä hyvin voisimme sanoa: Isä luopuu Pojastaan ja lahjoittaa hänet Jumalaa kaipaaville. Tämän totuuden Pyhä Henki haluaa meille kirkastaa. Olla Jumala on rakastaa ja uhrautua toisen puolesta. Tällä rakkaudella on suunnattoman kallis hinta.

Tehtävä puolustaa ja johdattaa

Toinen Totuuden Hengen tehtävä on puolustaa ja lohduttaa ihmistä. Vaikka ylösnousemus on totta jo nyt ja tämän maailman ruhtinas on jo tuomittu, synnin valta maailmassa murtuu vasta vähitellen. Tämän vuoksi kristityt joutuvat taistelemaan syntiä vastaan, ja myös epäonnistuvat. Rikomme kovin helposti Jumalaamme ja lähimmäisiämme vastaan. Jotta emme ajaudu epätoivoon, tarvitsemme Totuuden Henkeä, Puolustajaa.

Totuuden Henki muistuttaa siitä, mitä koko totuus pitää sisällään. Hän kirkastaa meille sen, että Jumala pysyy uskollisena ja antaa rikkomukset anteeksi. Kun siis huomaat tehneesi virheitä tai kipuilet rakkautesi keskeneräisyyden kanssa, älä ajaudu masennukseen ja epätoivoon. Et ole yksin. Totuuden Henki rukoilee puolestasi ääneen lausumattomin huokauksin. Eikä Jumalakaan ole sinua hylännyt: hän luo koko ajan uutta ja antaa Poikansa tähden anteeksi sen, mitä olet rikkonut.

Pidä mielessä koko totuus

Tänään lähetämme ja siunaamme matkaan 15 lähettiä. He ovat kuulleet lähetyskutsun ja haluavat toteuttaa Jumalan tahtoa elämässään. Paras varustus, minkä voimme heille antaa, on siunaus. Teidät lähetetään matkaan Pyhän kolmiyhteisen Jumalan nimessä.

Viimeisen kymmenen vuoden ajan kirkossamme on puhuttu enenevässä määrin kokonaisvaltaisesta missiosta. Se tarkoittaa kahta näkökulmaa. Ensinnä sitä, että ihminen on kohdattava kokonaisvaltaisesti kysymyksineen. Hänellä on sekä hengellisiä että aineellisia tarpeita, ja nämä kummatkin on muistettava. Tänään sanoisimme: on pidettävä mielessä koko totuus.

Toiseksi on muistettava kirkon tehtävän kokonaisvaltaisuus. On julistettava evankeliumia eli sanomaa Kristuksesta ja kerrottava Jumalan tahdosta, joka vaatii asettumaan toisen asemaan ja tekemään hyvää hänelle. On siis huolehdittava sekä uskosta että rakkaudesta. Jos toisen unohtaa tai sitä laiminlyö, toinenkin käy merkityksettömäksi. Tänään sanoisimme: on pidettävä mielessä koko totuus.

Hengen matkaan

Kirkon kokonaisvaltaisen tehtävän omaksuminen saattaa tuntua lähtijästä suurelta jopa vaativalta. Ja sitä se onkin.

Tämän juhlapäivän evankeliumi lupaa kuitenkin teille sen saman, minkä Jeesus antoi oppilailleen ennen kuin lähetti nämä matkaan. Hän sanoi: ”Mentyäni pois minä lähetän hänet, Totuuden Hengen, luoksenne.” Kun rukoilette ja anotte, Totuuden Henki johdattaa teitä niin, että pysytte totuudessa. Silloin Kristus kirkastuu niille kohtaamillenne ihmisille, jotka eivät häntä vielä tunne. Silloin Isän Jumalan olemus käy ilmeiseksi, ja kohtaamanne ihmiset ymmärtävät Jumalan rakastavan tätä maailmaa ja luotujaan. Ja silloin teillä on Puolustaja ja Lohduttaja, ovatpa vastoinkäymiset mitä tahansa. ”Minä lähetän hänet luoksenne”, Herramme lupaa. Lähtekää siis työhön rohkein ja avoimin mielin. Aamen.

© Simo Peura