Saarna Soinissa (Simo Peura)

Joh. 5:1-5

”Joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi, sairastipa hän mitä tautia tahansa.” Tuo ihmeellinen lammikko oli sairasten oljenkorsi. Se oli kuitenkin 38 vuotta kärsineen, liikkumiseen apua tarvitsevan miehen ulottumattomissa.  Aina joku toinen ehti ensin. Tässä armottomassa kilpajuoksussa rampa ei pärjännyt.

Toisinaan löydämme itsemme avuttoman miehen paikalta. Joku meistä kamppailee vaikean sairauden kanssa. Joku toinen voi vajota masennukseen ja kadottaa elämän mielekkyyden. Kolmannen murheena ovat rikkinäiset ihmissuhteet. Neljäs kamppailee työn ja arkielämän vastoinkäymisissä. Viides janoaa anteeksiantoa virheistään. Ja on avuttomuudelle muitakin syitä. Meistä kullakin on omat ahdistuksen aiheensa. Elämä vain on sellaista: haurasta, helposti särkyvää ja epätäydellistä.

Suoraa toimintaa

On lohdullista, että Jeesus huomasi apua tarvitsevan miehen ja tunsi hänen tilanteensa. Nasaretilainen ei ottanut kantaa siihen, kykenikö enkelien kuohuttama vesi parantamaan. Sen sijaan hän kysyi: ”tahdotko tulla terveeksi”. Ja miehen vastaus paljasti parantumisen toiveen ja hänen lohduttomuutensa. ”Aina kun yritän, joku toinen ehtii ensin.”

Joskus vaikeutemme ovat sellaisia, ettemme edes osaa etsiä ja pyytää apua. Tai sitten ajattelemme, että pitäisi yrittää itse saada asiat kuntoon. Saatamme luulla, että Jumalakin auttaa vain niitä, jotka ensin tekevät parhaansa, tai sitten niitä, joilla on vahva usko. Nämä ovat virhepäätelmiä.

Tunnistaessaan avuttoman miehen tilanteen, Jeesus toimi suoraviivaisesti. Hän ei järjestänyt tälle kantajia, vaan sanoi: ”ota vuoteesi ja kävele”. Ihmeellistä vettä ei tarvittu. Jeesuksen parantavat sanat riittivät. Ja niin mies nousi ylös, otti vuoteensa ja käveli ensimmäistä kertaa 38 vuoteen.

 Jeesus on auttaja

Tapahtumat Betesdan lammikon laidalla paljastavat, kuka ja millainen Jeesus on. Hän tuntee ihmisen hädän, ja hänellä on kyky auttaa ja parantaa. Jeesuksen pelkät sanat riittävät. Niissä on voima parantaa. Sanoillaan Jeesus tekee terveeksi ja armahtaa.

Meillä tämän ajan ihmisillä ei ole mahdollisuutta kohdata kasvokkain Jeesusta ja tällä tavoin vakuuttua hänestä. Meillä on käytettävissä vain kertomukset Jeesuksesta 2000 vuoden takaa. Uskomme perustuu siihen, mitä olemme hänestä lukeneet ja kuulleet.

Tästä huolimatta ei pidä sanoa, että meillä on vain nuo kertomukset. Nimittäin niiden kautta voimme oivaltaa Jeesuksen hyvyyden. Raamatun kertomukset paljastavat, mikä on Isän Jumalan tahto avun tarpeessa olevia kohtaan. Hän haluaa auttaa. Armoa hän tahtoo osoittaa myös sinulle, ovatpa ahdistuksen ja hädän aiheesi mitkä tahansa.

 Kuka sinua on auttanut?

Lammikon tapahtumien jälkeen juutalaiset kiinnostuivat miehestä. Syynä ei kuitenkaan ollut tämän parantuminen vaan sapattisääntöjen rikkominen: kävely ja vuoteen kantaminen. Ramman olisi pitänyt siis odottaa sapatin päättymiseen ja vasta sitten nousta ylös kantamaan vuodettaan. Juutalaisten tiedusteluun mies ei osannut vastata.

Autettu kuitenkin tapasi Jeesuksen toistamiseen Jerusalemin temppelissä. Tällöin Jeesuksen nimi selvisi miehelle, ja tämä kertoi sen myös juutalaisille. ”Jeesus minut paransi ja armahti.” Näin vuodettaan kantavasta miehestä tuli evankeliumin sanoman viejä.

Kirkon tehtävä on tehdä Jeesuksen nimi tunnetuksi. Sitä varten kirkko on pystytetty maailmaan. Täällä Soinissakin on yhä uudestaan puhuttava Jeesuksesta ja hänen suurista, pelastavista teoistaan. Myös siitä, joka tapahtui Betesdan lammikon reunalla. On kerrottava evankeliumia, jotta tämän paikkakunnan asukkaat voivat hädässä turvautua armolliseen Jumalaan ja saada avun elämänsä kysymyksiin.

Eilen pohdimme yhdessä seurakuntatalolla, kuinka kirkon tehtävä kyetään hoitamaan täällä Soinissa. Joku sanoi: ”on pantava sana kiertämään”, jotta ihmiset saadaan mukaan ja eri tehtäviin. Kaikkein tärkeimpiä evankeliumin sanoman viejiä ovat seurakuntalaiset. Kun seurakuntalaiset löytävät oman palvelutehtävänsä seurakunnassa, he kertovat pelkällä mukana olollaan omasta uskostaan. Ehkäpä myös auttajastaan. Ja sana kiertää.

Uusi kirkkoherra

Kirkon tehtävän hoitamisessa täällä Soinissa keskeinen rooli, joskaan ei ainoa tärkeä, on kirkkoherralla. Sinulle Pasi, Soini on seurakunta, jossa toimit ensimmäistä kertaa päätoimisesti johtamistehtävässä. Täällä Soinissa sinä voit kasvaa hyväksi johtajaksi.

Kirkkoherralla on käytössään monenlaisia johtamisen välineitä. Yksi niistä on hyvä ja läpinäkyvä hallinto, joka palvelee kirkon perustehtävää. Tärkeää on, että kirkkoherra ja luottamushenkilöt luottavat toisiinsa. Samoin se, että kirkkoherran ja talouspäällikön yhteistyö toimii. Piispantarkastuksen päivinä olen kuullut sinusta Pasi paljon myönteistä. Olet ottanut paikkasi seurakunnan hengellisenä johtajana ja avoimesti kohdannut seurakuntalaisia. Jatka samaan malliin. Kuuntele työtovereitasi ja luottamushenkilöitä; yhdessä näette enemmän ja tarkemmin.

Toimiva työyhteisö on toinen kirkkoherran johtamistehtävän väline. Kun toimit johdonmukaisesti, luot työntekijäjoukkoon turvallisuutta. Kun kannustat ja annat tilaa, työtoverisi pääsevät tekemään parhaansa seurakunnan hyväksi. Kun kohtelet kaikkia alaisia tasapuolisesti, he ovat valmiit luottamaan sinuun ja tukemaan sinua.

Kirkkoherra johtaa seurakuntaa kolmanneksi olemalla läsnä. Ensimmäisten kuukausien aikana olet ollut läsnä monissa erilaisissa tilanteissa ja rakentanut taitavasti yhteyksiä seurakunnan yhteistyökumppaneihin. Kun kohtaat soinilaiset ystävällisesti ja kiinnostut heidän kysymyksistään, tulet varmasti saamaan paljon myönteistä vastakaikua. Siitä seuraa, että pystyt johtamaan seurakuntaa myös puheellasi. Soinilaiset haluavat kuulla, mitä sinulla on sanottavana.

Täällä Soinissa on hyvä toimia kirkkoherran virassa. Paikkakunnan asukkaat ovat kiinnostuneet evankeliumista. Seurakunnassa on myös paljon heitä, jotka kokevat seurakunnan tehtävän omakseen. Täällä on monia Betesdan lammikon miehiä ja naisia, jotka haluavat kertoa, että Jeesus on heitä auttanut. He ovat valmiit pitämään huolta siitä, etteivät avuntarvitsijat jää yksin, vaan että heillä on lähimmäisenä joku, joka tukee, kantaa ja auttaa eteenpäin.

Ryhdy siis hoitamaan tehtävääsi rohkeasti ja luottavaisella mielellä. Jeesus Kristus on kanssasi. Tee parhaasi Jumalan armon varassa. Aamen.

 © Simo Peura