Vaasan rauhanyhdistys 80 vuotta

Hyvät sisaret ja veljet Kristuksessa ja juhlaa viettävä Vaasan seudun rauhanyhdistys!

Vuosi 1944 oli raskas sodan päättymisen vuosi. Mutta se oli myös toivon ja uudelleen rakentamisen vuosi: sodan päätyttyä elämä kuitenkin jatkui ja siitä toipumista varmasti edesauttoi myös se, että oli mahdollisuus kokoontua yhteen veisaamaan, kuulemaan Jumalan sanaa ja rukoilemaan.

Paljon on kulunut aikaa tuosta vuodesta ja Vaasan seudun rauhanyhdistyskin täyttää 80 vuotta, mutta sama kaipuu on ihmisellä tänäkin päivänä. Sotien, taloudellisen ahdingon, toivottaman tulevaisuuden näkymien edessä on edelleen tärkeätä mahdollisuus kokoontua yhteen veisaamaan, kuulemaan Jumalan sanaa ja rukoilemaan.

Jumala on siunannut näitä seutuja herätyksillä ja herätysliikkeillä. Näin usko on vahvistunut ja toivo pysynyt elävänä erilaisten aikojen vaihtuessa. Jumalan sanan valoa tarvitaan tähänkin aikaa, niin tuomaan toivoa kuin ohjaamaan kansaamme Jumalan tahdon mukaisiin ratkaisuihin ja valintoihin ja samoin meitä itse kutakin yksilönä.

Kansaamme uhkaa tänä aikaan kasvava polarisoituminen ja erilaiset vastakkainasettelut. Tässä tilanteessa kirkon ja herätysliikkeiden rooli voi olla kansaa yhdistävä mahdollisuus kokoontua yhteen etsimään yhteistä hyvää. Yhteen kokoontuminen, erilaisten ihmisten kokoontuminen laulamaan yhdessä, halki aikojen kantaneen Jumalan sanan ja sen lohdutuksen kuuleminen voivat olla yhdistämässä erilaisista elämäntilanteista tulevia ihmisiä. Vanhurskaus kansan korottaa sanoo vanha viisaus. Hengellinen toiminta voi parhaimmillaan toimia vastavoimana monenlaisten vastakkainasettelujen repiessä kansaa hajalleen ja erilleen.

Rauhanyhdistyksen vahvuutena pidän anteeksiantamuksen sanoman esillä pitämistä, selkeää sitoutumista Raamatun sanomaan ja vahvaa yhteislaulu- ja veisuu- ja musiikkipainotusta. Lähes joka päivä radion hartaissa sävelissä kuulemme Rauhanyhdistyksen laulu- ja soitinryhmien esityksiä.

Adressissa onnittelin 80 vuotta täyttävää Vaasan seudun rauhanyhdistystä päivän antifonin sanoin:

Kohota Jumalalle riemuhuuto, maa, riemuitkaa, maan asukkaat!
Laulakaa hänen nimensä kunniaa, kiittäkää ja ylistäkää häntä. (Ps 66)

Nyt on kiitoksen ja riemun aika! Kiitos tehdystä työstä Jumalan valtakunnan hyväksi ja Jumalan siunausta tuleviin vuosiin!

Matti Salomäki