Saarna Alavudella 3.2.2019 (Simo Peura)

Luuk. 2:22-33

Alussa tuli valo

Hyvät sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa,

Jumalan ensimmäinen luomisteko oli valon tuominen autioon ja tyhjään maailmaan. Raamattu kertoo tämän näin: ”Jumala sanoi: tulkoon valo! Ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä.” (1. Moos. 1:3-4) Tästä alkoi maailman rakentaminen. Viimeiseksi luotiin ihminen, ja hänestä tehtiin Jumalan työtoveri. Yhä edelleen tehtävämme on vaalia ja rakentaa Jumalan hyväksi luomaa todellisuutta. Meitä kutsutaan toimimaan valon puolesta pimeyttä vastaan.

Siitä on kysymys myös tämän vuoden Yhteisvastuu-keräyksessä. Sen aiheena on lasten ja nuorten koulutuksen tukeminen Suomessa ja maailman kriisialueilla. Tehtävä on keskeinen hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettaessa.

Yhteisvastuun teema: suomalainen sivistys

Suomessa yksi hyvinvoinnin kantavista pilareista on ollut koulutusmahdollisuuksien turvaaminen kaikille, perheen varallisuuteen katsomatta. Se jos mikä on avannut ja avaa ovia parempaan tulevaisuuteen. Sen avulla yksinhuoltajaperheestä, työläiskodista tai pienviljelijätilalta lähtenyt on saanut hyvän ammatin, työtä ja mielekkään elämän. – Moni teistä voisi kertoa tarinan siitä, mitä koulutus on merkinnyt oman suvun vaiheissa.

Tällä hetkellä Suomessa kuitenkin kasvaa 120.000 lasta ja nuorta pienituloisessa perheessä. Heille opintojen jatkuminen peruskoulun jälkeen ei ole itsestäänselvyys. Unelmien ammatti on vaarassa jäädä haaveeksi, jos perheellä ei ole varaa maksaa opinnoista aiheutuvia kustannuksia, kuten oppikirjoja.

Ja maailma muuttuu kovaa vauhtia. Koulutusta, valon tuojaa, tarvitaan kipeämmin kuin koskaan. Näppäryydestään huolimatta sosiaalinen media ja wikipedia eivät riitä sivistyksen lähteeksi – sydämen sivistyksestä puhumattakaan. Feikkiuutisten maailmassa faktatiedolla ja sen tulkitsemisella on entistä tärkeämpi rooli. Asioita tulee pohtia ja olennainen sisäistää. Koulutus ja sen tuomat taidot tarvitaan, jotta kykenemme tarkastelemaan ja ymmärtämään elämää. Tämä koskee niin lähipiiriä kuin koko maailman suuria katsomuksellisia kysymyksiä. Koulutus avaa tien entuudestaan tuntemattomaan, rikkaaseen todellisuuteen.

Yhteisvastuun teema: valoa maailman kriisialueille

Tilanne maailman pahimmilla katastrofialueilla on Suomea monin verroin vaikeampi. Monet lapset ja nuoret ovat menettäneet lähes kaiken tutun ja turvallisen paetessaan luonnonkatastrofeja ja aseellisia konflikteja. Kaiken tämän lisäksi ilmastonmuutos vaikeuttaa ruoantuotantoa ja karjanhoitoa. Hengissä selviytyäkseen perheiden on pakko muuttaa veden ja tuoreen laidunmaan perässä.

Tämän seurauksena lasten ja nuorten koulunkäynti keskeytyy. Samalla menetetään uudet toimeentulomahdollisuudet. Kerron esimerkin Rebeccasta, jonka Kirkon ulkomaanavun työntekijät kohtasivat. Tällä nuorella kenialaistytöllä on kriisialueella vähän tulevaisuuden vaihtoehtoja. Hän voi noudattaa heimonsa perinnettä: jäädä karjapaimeneksi ja mennä 12-vuotiaana naimisiin. Toinen vaihtoehto on jatkaa koulunkäyntiä ja valmistua ammattiin. Se toteutuu, jos Rebeccan vanhemmat oivaltavat koulunkäynnin tuomat mahdollisuudet. – Miten sinä ohjaisit Rebeccaa ja hänen vanhempiaan?

Yhteiskunnan tulevaisuus on kiinni siitä, millaisia mahdollisuuksia me tarjoamme erityisesti nuorille. Koulutus vaikuttaa myönteisesti kokonaisten kansankuntien elämään. Se tarjoaa tulevaisuuden toivoa. Etelä-Afrikan presidentti Nelson Mandela sanoi aikanaan: ”Koulutus on voimakkain ase, jolla voimme muuttaa maailmaa.” Hän oli itsekin esimerkki muutoksen voimasta. Hänet oli koulutettu, ja hän käytti 27 vankeusvuottaan jatkuvaan lukemiseen ja opiskeluun. Hänen toimestaan valkoisten harjoittama väkivaltainen rotusorto vaihtui erilaisten ihmisten rinnakkaineloksi. Siitä on tänäänkin kysymys: koulutus muuttaa maailmaa ja tuo valoa pimeyteen.

Kristuksen valo

Juhlapäivän evankeliumissa kerrotaan vanhasta Simeonista, joka huomaa Jeesuksen, kun tämä tuodaan temppeliin. Vanha mies tuntee pyhät kirjoitukset ja tunnistaa maailman Pelastajan. Niinpä Simeon alkaa ylistää Jumalaa. Lapsi on valo, jonka Jumala on valmistanut ja lähettänyt luoksemme. Tuo valo on tarkoitettu kaikille kansoille, ja se muuttaa niiden elämän.

Jeesuksen valo ei välttämättä vaikuta suoraan kansojen ratkaisuihin ja päätöksiin. Hänen tekonsa, opetuksensa ja rakkautensa kuitenkin puhuttelevat ihmisiä, ja nämä alkavat nähdä monet asiat uudella tavalla. Jeesuksen valo saa heidät huomaamaan lähimmäisten ja maailman hädän sekä kysymään, mitä voin tehdä kärsivien hyväksi. Muuttuneet ihmiset voivat muuttaa maailmaa.

Jeesuksen tuomasta valosta kertovat vertauskuvallisella tavalla jumalanpalveluksen kynttilät. Samaa viestii kastekynttilä, joka sytytetään kasteen jälkeen. Se ilmaisee uskon syntyneen ja uuden elämän alkaneen. Samalla kun kynttilä sytytetään, lausutaan Jeesuksen omat sanat: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” (Joh. 8:12)

Valon seuraajaksi

Maailman valo, Jeesus Kristus, kutsuu siis meitä seuraajikseen. Hän kulkee edellämme; me seuraamme. Hän johdattaa eteenpäin ja vie meitä lähemmäs Taivaallista Isäämme ja lähemmäs toisia ihmisiä.

Valoa seuratessamme emme ole toimettomia perässä kulkijoita. Valossa vaeltamiseen kuuluu, että pidämme silmämme avoinna ja huolehdimme apua tarvitsevista. Herramme sanoo tämän seuraajilleen vahvasti: ”Te olette maailman valo.” (Matt. 5:14) Hän ei tarkoita sanoillaan sitä, että valo olisi lähtöisin meistä. Kysymys on siitä, että hänen valonsa alkaa valaista meidän pimeyttämme. Vain sen avulla voimme heijastaa hänen hyvyyttään ja rakkauttaan.

Tänäkin vuonna järjestetään yhteisvastuukeräys. Sen kautta voimme tuoda valoa lapsiperheiden köyhyyteen ja maailman konfliktialueille. Sen avulla voimme tarjota heille mahdollisuuden täysipainoiseen elämään ja sen unelmiin. Sen avulla voimme muuttaa pienen palan maailmaa ja ylläpitää tulevaisuuden toivoa. Sinua tarvitaan tässä keräyksessä. Lähde mukaan ja luovu omastasi toisten hyväksi. Voit olla Kristuksen valon kantaja. Aamen.

© Simo Peura