Saarna pappisvihkimyksessä Lapualla (Simo Peura)

Matt 25:1-13

Vaikea vertaus

Luulen, etten ole koskaan saarnannut evankeliumista, joka kertoo 10 morsiusneidosta. Kirjoitin kuitenkin ylioppilasaineen tästä Matteuksen evankeliumin kohdasta. Sen muistan, että ylioppilaslautakunnan päätös valita tämä uskonnollisen aineen teemaksi tuntui oudolta. Kotiseurakunnassa eri tilanteissa tätä Jeesuksen vertausta oli kuitenkin käsitelty. Kun muutakaan sopivaa ei ollut tarjolla, otin kynän ja aloin kirjoittaa. Vertauksen tulkinta osoittautui vaikeaksi tehtäväksi. Sitä se todennäköisesti oli myös tutkintolautakunnan sensoreille. Mitä vertauksen lamppu ja öljy tarkoittavat? Entä keitä ovat morsiusneidot? Mitä ovien sulkeminen merkitsee? Ja kuka on ylkä?

Nyt, yli 40 vuotta myöhemmin saatoin lukea selitysteoksista, että Jeesuksen vertaus 10 morsiusneidosta on lyönyt leimansa antiikin ja keskiajan kristilliseen hurskauselämään. Muutoinkin vertaus on kiinnostanut. Mitään toista Jeesuksen vertausta ei ole yhtä useasti käytetty kuvataiteessa.

Viimeiset ajat

Vertaus on olemassa ainoastaan Matteuksen evankeliumissa. Luukkaalla on vertaus viisaasta palvelijasta, joka odottaa herransa paluuta, valvoo ja huolehtii siitä, että hänen lampussaan palaa tuli (Lk. 12:35-45). Matteus tuntee tämän Luukkaan vertauksen. Sen lisäksi Matteuksella on myös vertaus 10 morsiusneidosta. Evankelista on sijoittanut vertauksen pitkään jaksoon, jossa Jeesus kertoo viimeisistä tapahtumista.

Tämän perusteella on selvää, että evankeliumin tarkoitus on kiinnittää kuulijoiden huomio nykyisen maailmanajan päätökseen ja uuden alkuun. Aiheen perusteella vertaus on valittu valvomisen sunnuntain evankeliumiksi. Kristityn on oltava valveilla, sillä taivaallinen juhla voi alkaa koska vain. Kristillisessä perinteessä taivaallinen hääjuhla kuvaa tulevan ajan iloa, johon kristityt ovat matkalla. Aikaa, jolloin Jeesus Kristus on ottanut haltuunsa kaiken vallan ja koonnut pelastetut ympärilleen.

Viimeinen tuomio

Synkän sävyn vertaukseen tuo häätalon ovien sulkeminen. Sen seurauksena viisi morsiusneitoa myöhästyvät taivaan pidoista. He havahtuivat liian myöhään siihen, että öljy on loppunut heidän lampustaan. Kun he olivat hankkimassa öljyä, sulhanen tuli ja häätalo suljettiin. Neidot kyllä pyysivät sulhasta avaamaan ovet, mutta tämä ei tunnistanut kolkuttajia hääjuhlan vieraiksi.

Suljetut tai avoimet ovet viimeisen tuomion vertauskuva. Se on tarkemmin puheena ensi sunnuntaina. Viimeinen tuomio ajaa meidät ahtaalle. Se pakottaa kysymään, miten pysyn hengellisesti hereillä. Kuinka voin päästä sisälle taivaalliseen juhlaan? Tähän Jeesus vastaa lyhyesti: ”valvokaa”. Yksinkertaisuudessaan Herramme vastaus pysäyttää. Olo alkaa tuntua epävarmalta, jopa pelko voi nousta päällimmäiseksi. Kaikki on kutsuttu juhlaan, mutta vain osa näyttää pääsevän mukaan.

Mitä valvominen voisi olla?

Vertaukseen kuitenkin sisältyy yksi hyvin olennainen ja inhimillinen piirre. Matteus toteaa morsiusneidoista, että ”heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat”. Näin kävi niin viisaille kuin tyhmille morsiusneidoille. He kaikki epäonnistuivat valvomisessa. He eivät olleet valmiit Kristuksen kohtaamiseen. Silti heistä viisi pääsi ovista sisään.

Valvomisen sunnuntain evankeliumi vakuuttaa, että myös epäonnistuneet ja keskeneräiset voivat päästä taivaaseen. Pelastuksen ehtona ei ole hengellinen tai muukaan täydellisyys. Tärkeää sen sijaan on, että varusteet ovat kunnossa. Lampussa pitää palaa tuli, ja öljyastiassa tulee olla tarvittava öljy. Varustautuminen, ei väsymyksen voittaminen, teki viisaan viisaaksi.

Vertauksen selittäjille suurimman päänvaivan on tuottanut kysymys siitä, mitä lamppu, öljy ja öljyastia merkitsevät. Tämä kysymys on tärkeä, sillä se määrittää valvomisen sisällön.

Lamppu ja sen öljy

Useimmat tulkitsijat ovat pohtineet lampun ja öljyn avulla uskon ja tekojen suhdetta. Kirkkoisä Augustinus kyseli, mikä on kristityn mielialan ja hyvän tekemisen suhde. Idän kirkon isät näkivät varusteissa viittauksen askeettiseen elämänmuotoon. Lännessä niiden avulla hahmotettiin luostarielämän luonnetta. Reformaattorit puolestaan tulkitsevat palavan lampun uskoksi tai Pyhän Hengen läsnäoloksi. Viimeksi mainittu on minusta osuvin.

Palava lamppu on minulle elävän uskon ja Kristuksen läsnäolon vertauskuva. Kristittynä en jaksa aina valvoa, ja elämässäni on korjaamisen varaa. Tekoni ovat puutteelliset; niistä ei ole ansioiksi. Minut on kuitenkin kerran kastettu ja tehty osalliseksi Kristuksesta ja hänen kirkostaan. Pyhä Henki on minulle annettu lahjaksi; hän ja Jeesus Kristus lohduttavat ja luovat minussa uutta elämää. Lamppuuni on siis sytytetty uskon liekki. Se palaa toisinaan heikommin, toisinaan vahvemmin.

Uskon lahjan vuoksi luotan kuitenkin siihen, että myös epäonnistuneet ja keskeneräiset voivat päästä armosta taivaaseen. Kilvoitukseni on sitä, että pyydän Kristusta avuksi elämääni. Pitäköön hän uskon liekin minussa elävänä. Toivon, että hän tekisi minusta lähimmäisen, joka huomaa toiset ja tavoittelee heidän parastaan.

Uusia pappeja kirkolle

Tänään kirkkomme saa neljä uutta pappia. Vihkimykseen valmistautuessa olemme käyneet läpi pappisviran peruskysymyksiä. Olemme yhdessä pohtineet Raamatun sanomaa. Olemme teistä kiitollisia ja iloitsemme monista taidoistanne ja vahvuuksistanne. Nyt on tullut aika palvella Kristusta ja hänen kirkkoaan. Emme kuitenkaan vihi teitä pappisvirkaan ominaisuuksienne ja osaamisenne vuoksi, vaan siksi, että olette kuulleet Kristuksen kutsun ja tahdotte palvella kirkkoa ja sen jäseniä.

Voitte olla varmat siitä, että teitä myös tarvitaan. Teitä tarvitaan, koska me kristityt olemme epätäydellisiä. Teitä tarvitaan tutkimaan Jumalan sanaa ja löytämään evankeliumien kertomuksista Jumalan armon pilkahdukset. Teitä tarvitaan julistamaan syntien anteeksiantamusta. Teitä tarvitaan kattamaan ehtoollispöytä, johon kutsutaan kaikki Jumalaa janoavat ja Jumalan nälkäiset. Teitä tarvitaan, jotta Pyhä Henki voi toimia ja uskon liekki palaa meissä. Tätä kaikkea varten ja kristittyjen epätäydellisyyden vuoksi Kristus on asettanut kirkkoonsa pappisviran.

Papin tehtävä on vaativa. Odotamme teiltä uskollisuutta ja halua valvoa omaa viranhoitoanne. Viran hoitamiseen sisältyy myös kristityn kilvoitus. Ette kuitenkaan ole virassa yksin. Pappisviralle kuuluvat Jumalan lupaukset ja siunaus. Pappisviran kantajalle puolestaan annetaan Pyhän Hengen lahja viranhoitoa varten. Jeesus sanoo: ”Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Aamen.

© Simo Peura