Elämänpuu konsertti Seinäjoki 5.10.2023

Hyvät musiikin ystävät!

150, se on Vanhan testamentin virsikirjan eli psalmien lukumäärä. Ja mitä se pitääkään sisällään: ylistystä, valitusta, avunhuutoa, toivottomuutta, synnin suruja, luomakunnan hämmästelyä, sairaan huokailua, armon ihmettelyä, tien kyselyä ja niin edelleen. Kaikki elämän tunneskaalat ovat esillä ja ihmisen elämä syntymästä kuolemaan ja ikuisuuteen. Psalmeista löytyy Raamatun lyhin ja pisin ja keskimmäisin luku ja myös monia rakkaita ja tunnettuja psalmeja. Kirja on täynnä taitavaa runoutta ja aitoja rukouksia. Jos monet kirjat ovat Jumalan puhetta ihmisille, niin tämä kirja on paljolti ihmisten puhetta Jumalalle.

Psalmit ovat olleet ihmisen tunteiden ja kokemusten sanoittaja jo yli kahden tuhannen vuoden ajan. Sieltä on etsinyt ja löytänyt sanoja omiin elämän tilanteisiin niin kuningas kuin palvelija, nuori ja vanha, rikas ja köyhä. Tuntuu, että psalmit ovat Raamatun kirjoista kaikista inhimillisin tuoden esiin todellisen elämän todelliset tunteet kaikessa kauneudessaan ja raadollisuudessaan.

Aika muuttuu ja kieli muuttuu – niin on psalmejakin syytä kääntää uudelleen, että ne voisivat parhaalla mahdollisella tavalla palvella myös tämän ajan ja tulevaisuuden ihmisten tunteiden tulkkina. Kiitos Pipliaseuralle työstä, jonka tuloksia saamme jo nyt kuulla ja sitten lukea laajemmin, kun käännöstyö on valmista.

Usein psalmeja luetaan, vaikka alun pitäen ne on tehty laulettaviksi. Monet virsistämmekin nousevat psalmien pohjalta. Eräs hengellisten laulujen tekijä sanoi, että sävel avaa sydämen ja sanat tuovat sinne sanoman. Laulettuna psalmitkin vaikuttavat vielä vahvemmin ja siitä saamme tänä iltana nauttia.

Vielä psalmien kirjasta kokonaisuutena – Martti Luther totesi siitä näinkin: ”Minusta näyttää siltä, että Pyhä Henki itse on tahtonut muodostaa lyhennetyn Raamatun, niin että se, jolla ei ole tilaisuutta lukea Raamattua, kuitenkin voisi tutustua melkein koko Raamatun sisällykseen, joka on tässä kerättynä pieneksi kirjaksi.”

Ehkä tämän tervehdyksen voisi päättää psalmin 81 sanoihin: ”Virittäkää soitto, tuokaa rummut, ottakaa harppu ja helkkyvä lyyra. Kohottakaa ilohuuto Jumalalle, riemuhuuto Jaakobin Jumalalle!”

Hyvää ja siunattua konserttia meille kaikille!

Matti Salomäki