Seinäjoki 3.12.2023

Hyvät seurakuntalaiset, hyvä juhlaväki!

Nyt alkaa uusi aika. Vanha kirkkovuosi päättyi jykevään tuomiosunnuntain viestiin. Nyt katsomme toivossa eteenpäin, kohti uutta kirkkovuotta, kohti joulua, kohti tulevaisuutta. Viikko viikolta kynttilöiden määrä ja valo lisääntyy, kunnes jouluna saamme katsella Jumalan lapsen kirkkautta. Jospa valo ja toivo ja rauha lisääntyisivät koko maanpiirissä uuden kirkkovuoden aikana.

Tänään kirkoissa eri puolilla maata tultiin kulkueena kirkkoon ja tänään kirkoissa lauletaan juhla- ja avunhuutoa: ”Hoosianna, auta ja pelasta.” Psalmi kehottaa: ”Kohotkaa korkeiksi, portit, avartukaa, ikiaikaiset ovet! Kirkkauden kuningas tulee”. Me saimme kävellä ovesta sisään nöyrän Kuninkaan ristiä seuraten ja uutta kirkkoherraa saattaen ja juhlien.

Nyt alkaa uusi aika myös Seinäjoen seurakunnan elämässä. Ari Auranen on saanut tutustua tehtäväkenttään jo muutaman kuukauden, mutta nyt uuden kirkkovuoden alkaessa asetamme sinut siunaten, rohkaisten ja rukoillen uuteen virkaan. Olet tässä tehtävässä nyt yhdeksäs kirkkoherra. Eevertti Forsman eli Koskimies aloitti vasta itsenäistyneen seurakunnan johtotehtävässä 1900-luvun alussa seurakunnan jäsenmäärän ollessa vain kolmisen tuhatta henkeä ja kirkkoherran palkan muotoutuessa rahapalkasta ja luontaiseduista, asumisoikeudesta pappilassa sekä peltojen, niittyjen ja metsien käyttöoikeudesta. Nyt seurakunnassa on noin 50 000 jäsentä eikä jyvämaksua tarvitse enää koota kinkereillä eikä huolehtia pappilan pelloista, vaikka siihenkin kädentaitosi varmasti riittäisivät… Olet Suomen toiseksi suurimman seurakunnan ohjaksissa. Tehtäväsi on johtaa täällä kirkkojärjestyksen kolmannen luvun mukaista seurakunnan toimintaa.

Tätä tehtävää varten olet saanut kasvaa monissa aikaisemmissa vaiheissa. Sinulla on laaja koulutus tutkintoineen ja pitkä työura papin tehtävissä, kokemusta kirkkoherran, asessorin ja lääninrovastin töistä, jotka ovat antaneet  valmiuksia nähdä seurakuntien erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Nyt voit soveltaa tätä kaikkea Seinäjoen seurakunnan laajassa ja moniulotteisessa kontekstissa. Eikä lainkaan haittaa se, mitä totesit, että pidät myös hallinnosta. Sitä työtä tässä seurakunnassa todella riittää.

Tätä työkenttää luonnehtii korkealle kohoava ja kaikkialle ympäristöön näkyvä risti. Se on koko tämän seudun symboli, jonka voi nähdä paitsi seurakunnan dokumenteissa ja mainoksissa niin myös vaikkapa linja-autojen kyljissä ja sekulaarin yrityksen budjettikirjan kansissa, kuten olen huomannut. Kirkkoherran tehtävä painottuu tässä seurakunnassa hallinnollisiin tehtäviin, mutta kuitenkin tehtävä on myös toimia hengellisenä johtajana ja näyttää seurakunnalle suuntaa. Haluat sanoittaa evankeliumia, pitää esillä Kristuksen ristiä, jonka luona jokaisella on tilaa ja heikoimmallakin oikeus sitä lähestyä.

Kirkkoherran tehtävä on katsoa eteenpäin ja näyttää suuntaa, osoittaa reittiä. Toiminta- ja taloussuunnitelman kautta suuntaa katsotaan lähitulevaisuuteen, strategian kautta vähän kauemmas, mutta suuntaa voi katsoa myös päämäärästä käsin, siitä näystä käsin, joka pyhäinpäivänä oli esillä: ”Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja Karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa” (Ilm 7:9). Siinäkin oltiin palmunoksat käsissä kuin adventtina. Tämä näky on tärkeä pitää mielessä kiireisen hallintotyön ja monenlaisen touhun keskellä, sillä tätä varten työtä tehdään, että tämä näky olisi kerran totta mahdollisimman monen kohdalla.

Habakukin kirjassa sanotaan: ”Herra vastasi minulle: –Kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki, se hetki tulee vääjäämättä. Jos se viipyy, odota, näky toteutuu varmasti ja ajallaan.” (Hab 2:1-2)

Lakeuksien ylitse nouseva risti on siitä erikoinen, että sen sisään ja sen huipulle voi nousta portaita pitkin tai hissillä. Sieltä käsin voi tätä maisemaa ja tämän kaupungin ihmisiä ja asukkaita katsella, huomata mihinkä päin kukin on menossa. Jumala katsoo meitä itse rististä käsin. Hän katsoo meitä rakkauden katseella. Hän katsoo kansaa jonka on lunastanut ja pelastanut, jolle tuonut autuuden, armon ja anteeksiannon. Tällä katseella sinäkin voit katsoa tämän kaupungin asukkaita ja seurakunnan jäseniä. He ovat Kristuksen lunastamia ja heille saat työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa välittää evankeliumin sanomaa sanoin ja teoin, niin että näky kerran toteutuu. Saat toteuttaa tehtävää suuren ja osaavan työntekijäjoukon sekä sitoutuneiden luottamushenkilöiden ja ison vapaaehtoisjoukon kanssa.

Viisautta, voimia ja Jumalan siunausta uuteen, tärkeään tehtävääsi!

Rakkaat kristityt! Jumala on asettanut erityisiä tehtäviä seurakunnan rakentumista varten. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Virkaan asetettavan esittely

L Tänään Ari Auranen asetetaan tämän seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan valtakirjan.

Matti Salomäki