Joutsan kirkkoherran virkaanasettaminen

Hyvät sisaret ja veljet Kristuksessa, hyvät Joutsan seurakunnan jäsenet ja uusi kirkkoherra Hanna!

Tänään saamme viettää täällä Joutsan seurakunnassa hienoa juhlaa, kun uusi kirkkoherra asetetaan virkaan. Sinä Hanna saat asettua uutena lenkkinä pitkään ketjuun, joka alkaa jo vuodesta 1860, kun seurakunta itsenäistyi. Monet kirkkoherrat ovat ehtineet tehdä oman osuutensa historian aikana ja hyvin erilaisissa oloissa, mutta perustehtävä on kuitenkin ollut sama. Kirkkoherran tehtävänä on ollut ja on johtaa seurakunnan toimintaa ja huolehtia siitä, että evankeliumia julistetaan, toimitukset toteutetaan ja diakoniaa ja sielunhoitoa harjoitetaan ja lapsia ja nuoria opetetaan. Kukin on hoitanut tässä viestissä oman osuutensa ja nyt on sinun aikasi viedä kapulaa eteenpäin.

Seurakunta saa toimia täällä kauniissa Suomalaisessa järvimaisemassa. Tätäkin aluetta koettelee kuitenkin väestön vähentyminen ja sen myötä seurakunnan toimintamahdollisuuksien heikentyminen. Rakenneselvityksen myötä rakenteet saattavat muuttua. Kehitys eri puolilla kirkkoamme näyttää kulkevan kohti paluuta historiaan, muinaiset emäseurakunnat, joista moni erkaantui 1800-luvulla ovat ehkä myös tulevaisuuden kuva – vaikkakaan emäseurakunnat eivät välttämättä ole samoja kuin silloin.

Sinä Hanna olet nähnyt papin elämää lapsesta lähtien ja toiminut myös itse papin virassa jo pitkään, yli 20 vuotta. Siihen on mahtunut myös jakso sijaisena kirkkoherran tehtävien parissa. Olet toiminut myös kunnallisissa luottamustehtävissä, mikä antaa hyvää taustaa julkisyhteisön hallintoon ja yhteistyöhön kunnan tai kaupungin kanssa. Tässä tehtävässä voit hyödyntää kaikkea aikaisempaa kokemusta. Kerroit kokevasi tärkeänä jumalanpalvelusten kehittämistä, yhteistyöverkostoja ja kirkosta etääntyneiden tavoittamista. Nämä ovat hyviä ja tärkeitä tavoitteita ja liittyvät myös kirkon Ovet auki -strategian tavoitteisiin.

Joutsan seurakunta kattaa laajan alueen, käsittäen myös Luhangan ja Leivonmäen. Rakennemuutos saattaa liittää tämän vielä laajempaan alueeseen. Tällä hetkellä elätte suuren muutoksen äärellä. Se vaatii johtamiselta erityistä taitoa, perustehtävään keskittymistä ja toisaalta valmiutta kuunnella ja sovitella erilaisia näkökantoja ja johtaa mahdollista muutosta. Miten elämä jatkuukaan tammikuun 2025 jälkeen, niin joka tapauksessa täällä tullaan edelleen pitämään jumalanpalveluksia ja toimituksia ja monia muita tilaisuuksia ja toteuttamaan monenlaista toimintaa jatkossakin.

Kirkkoherran tehtävä on monipuolinen, vaihteleva ja vaativakin, mutta samalla hyvin mielenkiintoinen ja rikas tehtävä. Siinä saa olla tekemissä monien ihmisten kanssa ja olla vaikuttamassa moniin asioihin ja päätöksiin. Samalla tärkeää on yhteistyö eri tahojen kanssa, työntekijöiden, luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten sekä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työn luonteen vuoksi kirkkoherran virassa on tärkeätä myös ottaa aikaa lepoon ja palautumiseen. Lepo, liikunta, lukeminen ja laiskottelu asettavat työn oikeisiin mittasuhteisiin. Työn ei tule olla koko elämä, elämään täytyy mahtua muutakin. Työ ei tule valmiiksi vaan kukin tekee osansa ja taas seuraavat jatkavat. Perustehtävä on huolehtia, että evankeliumi tulee sanoin ja teoin täälläkin kuulutettua. Tänään on rukoussunnuntai ja rukous antaa voimia tämänkin tehtävän hoitamiseen.

Tällainen tehtävä sinua odottaa! Voimia ja viisautta työhön ja ennen kaikkea Jumalan siunausta!

Rakkaat kristityt. Jumala on asettanut erityisiä tehtäviä seurakunnan rakentumista varten. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

 Virkaan asetettavan esittely

Tänään Hanna Laakso asetetaan Joutsan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten.

Pyydän nyt notaaria lukemaan valtakirjan.

Matti Salomäki