Lapuan tuomiokirkossa 16.10.2022, tuomiorovasti Jussi Peräaho

Rakkaat kristityt! Tervetuloa mukaan juhlaan läheltä ja kauempaa ja myös radion kautta! Tänään tässä messussa asetetaan virkaan Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan uusi tuomiorovasti Jussi Peräaho.

Jumala on asettanut erityisiä tehtäviä seurakunnan rakentumista varten. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Lapuan seurakunnalla on takana jo pitkä historia, aina 1500-luvulta lähtien. Ensimmäinen kirkkoherra oli Henricus Petri Inde, joka aloitti tehtävässään vuonna 1581. Toki Isonkyrön kirkkoherra, maarovasti Geet väitti entisen kappalaisensa ”ryöstäneen häneltä Lapuan kirkkopitäjän”. Kirkkoherrojen historiaan mahtuu monenlaisia vaiheita; esimerkiksi tasan neljäsataa vuotta sitten (1622) aloittaneesta Gregorius Matthiae Makkaruksesta eli Krappista kerrotaan, että hän oli ”äkkipikainen ja kiivasluonteinen, ahkera käräjöimään ja ankarissa riidoissa erityisesti seurakunnan 2. kappalaisen kanssa”. Tappelu meni jopa fyysiselle tasolle ja aseina käytettiin puukkoa ja kappalaisen puolelta puulautasta. Parempi esikuva on kuitenkin tasan sata vuotta sitten kirkkoherrana aloittanut Wilhelmi Malmivaara, jonka muistoa on tänä vuonna kunnioitettu ja joka puolestaan muistetaan erityisesti virsistään, saarnoistaan ja tehtävistään herännäisyyden ja eduskunnankin palveluksessa. Tässä vain muutama nosto edeltäjistä.

Tuohon pitkään ja värikkääseen ketjuun saat nyt liittyä. Sinä Jussi olet seurakunnan 32. kirkkoherra, 7. tuomiorovasti. Heissä on myös kuusi kaimaa ennen sinua, kantaen tuota nimeä, joka muistuttaa Jumalan armollisuudesta.

Nyt on sitten sinun vuorosi ottaa viestikapula ja hoitaa tätä seurakuntaa ja huolehtia siitä. Kun itse aloitin tehtävässä, sain lähtölahjana edellisestä seurakunnasta – kuinka muutenkaan – puukon! En ole kuitenkaan joutunut käyttämään sitä kirkkoherra Makkaruksen tavoin kappalaisten kanssa neuvotellessa, ainoastaan luontoretkillä. Sen sijaan Jumalan sanan terävää miekkaa meidän tulee käyttää. Sakastista ulos kävelevä pappi saa lukea ovesta sanat: ”Älä häpeä todistaa Herrastamme Kristuksesta”. Saarnastuoliin kiipeävä pappi kulkee puusta veistetyn Raamatun alta saarnastuolin portaisiin. Vaikka ajat muuttuvat, perustehtävä säilyy samana: julistaa Jumalan sanaa, julistaa Kristusta.

Sinulla on jo kokemusta kirkkoherran vaativasta tehtävästä ja piispan-tarkastuksessa Alavudella saatoimme muutama viikko sitten todeta, että sitä tehtävää olet hoitanut hyvällä ja rakentavalla tavalla. Jatka samalla tavalla täälläkin! Samoin sinulla on kokemusta tuomiokapitulin työskentelystä ja piispan avustamisesta. Tämä tehtävä tulee nyt uudella tavalla kohdallesi tuomiokapitulin varapuheenjohtajana.

Kirkkoherran tehtävä on johtajan tehtävä. Tärkeinä työtovereina tehtävässä on talousjohtaja, lähiesihenkilöt sekä luottamushenkilöjohto. Henkilöstö, jota on normaalitilanteessa reilu 40, tarvitsee suunnannäyttäjää, kuuntelijaa, kannustajaa ja välillä rajojen asettajaakin. Vaikka johtajan tehtävä on välillä yksinäinenkin, et ole kuitenkaan yksin. Tukea löytyy niin seurakunnasta kuin tuomiokapitulistakin. Tärkeä tukijoukko on myös oma kotiväki ja läheiset ihmiset. Tuomiorovastilla on bonuksena vielä tukena tuomiorovastien iloinen joukko, jonka kanssa saa jakaa monia asioita vertaistuen muodossa ja kuulla siitä, mitä ovat ilot ja huolet muiden hiippakuntien keskusseurakunnissa. Usein ne ovat hyvin samankaltaisia.

Voi todeta, että elämme haastavia aikoja. Tuomiokirkon laipion esittämät Ilmestyskirjan kuudennen luvun kuvat ovat kuin uutislähetysten kuvia: kuvia sodista, nälästä, kulkutaudeista ja kuolemasta. Kuitenkin näitä suurempi on se sanoma, jota viestittää tässä ylhäällä ja alttarivaatteessa olevat symbolit, alfa ja omega. Jeesus on alku ja loppu, ensimmäinen ja viimeinen. Kun ihminen tänä synkkänä aikana etsii turvaa, toivoa ja rakkautta, on turvallista käydä Vapahtajan luokse. Saat olla hänen palvelijansa, joka on voittanut synnin ja kuoleman ja avannut tien valoon ja toivoon. Saat olla hänen esimerkkinsä mukaan johtaja ja palvelija. Rukous antaa voimaa tehtävään.

Tänään Jussi Peräaho asetetaan tämän seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten.

Pyydän nyt notaaria lukemaan valtakirjan!

Matti Salomäki