Mustasaaren suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaanasettaminen

Hyvät seurakuntalaiset täällä Mustasaaren kirkossa ja hyvä virkaan asetettava Anne. Tervetuloa messuun viettämään helatorstain ja virkaan asettamisen juhlaa!

Mustasaaren suomalainen seurakunta on vasta vajaa 30 vuotta vanha eikä kirkkoherrojakaan ole ehtinyt olla vielä montaa, sinä olet vasta toinen viran hoitaja. Mutta kokonaisuutena seurakunnan historia menee kauas aina 1200-luvulle asti. Seurakunnasta ovat erkaantuneet aikanaan muun muassa Isokyrö, Närpiö ja Vöyri. Tämä kirkko oli alunpitäen hovioikeuden talo vuodesta 1776 lähtien, mutta on toiminut jo vuodesta 1856 kirkkona. Nyt on sinun vuorosi, Anne, ottaa haaste vastaan ja toimia tämän seurakunnan johdossa huolehtien siitä, että täällä evankeliumi saarnataan puhtaasti ja sakramentit jaetaan Kristuksen asetuksen mukaisesti ja huolehditaan diakoniasta, lähetyksestä, kasvatuksesta ja kirkkomusiikista.

Olet palvellut aikaisemminkin Mustasaaren seurakuntaa, joten tämä ympäristö ja henkilöstö ei ole aivan vieras sinulle. Oma työkokemuksesi eli jaksot kirkkoherran sijaisena, noin 15 vuotta pappina ja sitä ennen lehtorina ja työ Etiopiassa sekä muu työ- ja elämänkokemus tulee nyt hyvään käyttöön. Täällä on sopivan kokoinen pienehkö työyhteisö ja seurakunta, jossa muun muassa yhteisöllisyyttä lienee helppo rakentaa. Seurakunnassa on vahvaa nuorisotyötä ja uusi strategia ohjaamassa kaikkea työntekoa. Sinun ajankohtaisina haasteina, joita mainitsit, on huolehtia muun muassa perustehtävän toteuttamisesta ja jumalanpalvelusten kehittämisestä ja työyhteisöasioista.

Kirkkoherran tehtävä on mielenkiintoinen ja monia haasteita tarjoava tehtävä ja on paljon uutta opeteltavaa. Niinpä se helposti imaisee mukaansa tekemään pitkiä työpäiviä ja -viikkoja. On kuitenkin tärkeätä elää myös muuta elämää kuin työelämää. Varaa siksi jatkuvasti aikaa myös lepoon, liikkumiseen, lukemiseen, rukoilemiseen ja muuhun itsensä hoitamiseen. Myös läheiset ja ystävät tarvitsevat ja ansaitsevat oman aikansa. Levännyt ja palautunut työntekijä on tehokkaampi kohtaamaan haasteet, joita jokainen päivä tuo mukanaan. Jesajan kirjassa on tämän päivän tekstinä lupaus, joka kantakoon sinuakin: ”Sinun tulevat päiväsi hän turvaa, hetkestä hetkeen, hänellä on varattuna apua yllin kyllin, viisautta ja tietoa. Siionin aarre on Herran pelko.”

Tällainen tehtävä sinua odottaa. Voimia ja viisautta työhön ja ennen kaikkea Jumalan siunausta!

Rakkaat kristityt. Jumala on asettanut erityisiä tehtäviä seurakunnan rakentumista varten. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Virkaan asetettavan esittely

Tänään Anne Visser-Keltto asetetaan Mustasaaren suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten.

Pyydän nyt notaaria lukemaan valtakirjan.

Matti Salomäki