Pihtiputaan-Kinnulan kirkkoherran virkaanasettaminen

Hyvät seurakuntalaiset, tervetuloa messuun ja juhlimaan uutta kirkkoherraa!

Eilen olin Nuutin päivä. Jouluaika päättyi, viimeisetkin joulukuuset riisutaan näinä päivinä ja kuusenjalka viedään varastoon odottamaan ensi joulua. Kirkkovuodessa siirrytään Jeesuksen lapsuusajan kertomuksista seuraamaan aikuisen Jeesuksen toimintaa.

Aikansa kutakin, kuten sanotaan. Evankeliumissa puhutaan siitä, miten ”aika on täyttynyt”. Nyt tässä seurakunnassa alkaa myös uusi aika, kirkkoherra Jannen aika. Ensimmäinen kirkkoherra, Tahko Pihkalan isä Aleksander Gummerus aloitti täällä vuonna 1879 ja toimi yli 35 vuoden ajan seurakunnan johdossa ja sen jälkeen täällä on toiminut 12 muuta kirkkoherraa. Kinnulassa ensimmäinen kirkkoherra, Väinö Raitala, aloitti 1913. Nyt on sinun vuorosi, Janne, jatkaa tässä ketjussa ja palvella ja kaitsea näitä seurakuntia.

Olet aloittanut tehtävän hoidon täällä jo syyskuun alussa, mutta tänään virallisesti ja juhlallisesti asetamme sinut rukouksella, kätten päälle panemisella ja Jumalan sanaa kuunnellen tähän tärkeään tehtävään. Tehtävä on siitä erityinen, että täällä kirkkoherra toimii yhtä aikaa kahden seurakunnan johtotehtävässä; myös Kinnulan seurakunnan kaitsenta kuuluu tehtävään.

Olet saanut kutsumuksen papin tehtäviin jo nuorena. Myöhemmin tämä haave ja kutsumus sai täyttyä, kun sinut vuonna 2007 vihittiin papiksi. Sinulla on kokemusta papin tehtävistä useasta seurakunnasta ja myös kirkkoherran tehtävistä. Aikaisemmat koulutukset kasvatuksen ja sosiaalityön tiimoilta tuovat myös tärkeitä näkökulmia kirkkoherran tehtävän hoitamiseen. Siihenkin kuuluu ihmisten erilaisista tarpeista huolehtiminen ja opetus ja kasvatus. Mutta ennen kaikkea ja tarkemmin sanottuna, kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkojärjestyksen kolmannen luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Se tarkoittaa tehtävää vastata ja valvoa, että julistus-, opetus-, palvelutehtävää, sekä hallintoa hoidetaan asianmukaisesti. Se tarkoittaa huolen pitämistä työntekijöistä ja heidän jaksamisestaan sekä monia muita asioita. Kirkkoherran tehtäväkenttä on hyvin laaja ja monipuolinen.

Monia seurakuntia maassamme koskettaa haaste vähenevistä seurakuntalaisista ja taloudellisen tilanteen kiristyminen. Sen lisäksi haasteita tuovat yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset sekä uskonnollisuuden muutokset. Kirkon on pidettävä kiinni omasta olemuksestaan ja perustehtävästään, mutta samalla osattava vastata tämän ajan ihmisten etsintään ja tarpeisiin. Tämän päivän evankeliumin kertomus Jeesuksen ensimmäisestä saarnasta tiivistää hyvin, miten hän piti kokonaisvaltaisesti huolta ihmisistä, kun hänellä oli viesti myös ja erityisesti köyhille, vangituille, sokeille ja sorretuille. Hyvänä ohjenuorana kirkkoherran tehtävään on tämän kirkon katosta luettava teksti, lainaus Jeesuksen sanoista: ”Tulkaa minun tyköni kaikki!” Kirkkoherran tehtävä on palvella koko seurakuntaa ja kaikkia paikkakunnan asukkaita.

Kirkkoherran tehtävä on siis innostava, haastava ja monipuolinen, mutta juuri sen takia on kirkkoherran tärkeää pitää huolta myös itsestään ja omasta jaksamisesta. Myös kirkkoherra tarvitsee palautumista, vapaa-aikaa ja lomapäiviä. Myös kirkkoherran perhe ja läheiset tarvitsevat oman aikansa.  Sitten täytyy varata aikaa myös omaa hiljentymiseen Jumalan edessä, sillä vaikka tehtävä on johtamistehtävä, se on ennen muuta hengellisen paimenen tehtävä, jossa täytyy itse ammentaa, että olisi jaettavaa. Muista, että et ole yksin etkä tee työtä yksin, vaan yhdessä muiden kanssa ja seurakunnan rukoukset kantavat myös sinua. Voimia ja viisautta ja Jumalan siunausta uuteen tehtävään!

Rakkaat kristityt. Jumala on asettanut erityisiä tehtäviä seurakunnan rakentumista varten. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Virkaan asetettavan esittely

Tänään Janne Isomaa asetetaan Kinnulan ja Pihtiputaan seurakuntien kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten.

Pyydän nyt notaaria lukemaan valtakirjan.

Matti Salomäki