Isojoen kirkkoherran virkaanasettaminen

Hyvät juhlavieraat, seurakuntalaiset ja virkaan asetettava kirkkoherra Mika!

Tänään on Isojoen seurakunnassa juhlapäivä, kun saamme tässä messussa asettaa virkaan seurakunnan kolmannentoista kirkkoherran, Mika Helanderin. Ensimmäinen kirkkoherra, Johan Liljeblad, aloitti täällä palvelunsa lähes 150 vuotta sitten ja sitten on kapulaa vaihdettu moneen kertaan. Nyt on sinun vuorosi kantaa vastuuta tästä tehtävästä ja tästä seurakunnasta.

Paavali kuvaa seurakuntaa verraten sitä ihmisen kehoon: ”Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.” (Room. 12:3-8).

On tärkeätä, että kukin löytää oman paikkansa ja tehtävänsä seurakunnassa ja Kristuksen kirkossa. Silloin ruumis voi toimia, kun kaikki ruumiin osat ovat paikallaan ja hoitavat tehtäväänsä. Nyt voimme nähdä, miten sinä, Mika, olet löytänyt oman tehtävän ja paikan. Papin ja kirkkoherran työ on tullut sinulle tutuksi jo lapsuudenkodista. Jo 18 vuoden ajan olet itse saanut toteuttaa papin kutsumusta. Täällä Isojoen seurakunnassa voit hyödyntää myös aikaisempia koulutuksia ja aikaisempaa työkokemusta ja palvella niillä lahjoilla ja taidoilla, joita sinulla on. Hyvin harvinaista onkin se, että kirkkoherra hoitaa myös talousjohtajan tehtäviä ja tarvittaessa istuu myös urkurin penkille. Näillä ja monilla muilla lahjoilla sinä voit palvella tätä seurakuntaa ja käytettäessä lahjat moninkertaistuvat kuin pienen pojan eväät, kun niitä jaetaan toisille. Kerroit iloitsevasi myös monitaitoisista työtovereista ja vastuuta kantavista seurakuntalaisista. Näin tuo roomalaiskirjeen opetus saa hienosti toteutua täällä, kun kukin palvelee seurakuntaa omilla lahjoillaan. Sehän sopii myös Suomen kökkäpääkaupunkina itseään mainostavalle kunnalle.

Pienessä seurakunnassa yhteisöllisyys toteutuu luontaisesti ilman erikseen koottavia yhteisöjä. Kirkko on monessa mielessä keskellä kylää. Mikäli talous antaa myöten, pienessä seurakunnassa voi toteutua hienosti monet seurakunnallisen toiminnan ja seurakunnan olemuksen tavoitteet: siellä kaikki tuntevat toisensa ja kantavat yhdessä vastuuta asioista, seurakunnasta tulee polku, jota pitkin voi kulkea pienestä lapsesta lähtien aina vanhuuden vuosiin saakka säilyttäen tämän tärkeän yhteyden Kristuksen ruumiiseen. Seurakunta on luonnollinen osa maisemaa ja mukana monissa elämän vaiheissa. Seurakunta voi olla kuin perhe, jossa eri elämänvaiheet ja sen ilot ja surut, arki ja pyhä, jaetaan yhdessä. Tämä tuntuu toteutuvan täällä Isojoella.

Kirkkoherran tehtäväkenttä seurakunnassa on laaja: hänen on osattava huolehtia muun muassa seurakuntalaisten, työntekijöiden, luottamushenkilöiden asioista ja tehdä yhteistyötä kunnan, rovastikunnan, hiippakunnan ja monien eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Hänen on kannettava kokonaisvastuu seurakunnan toiminnasta ja huolehdittava strategian toteutumisesta. Tärkeä kumppanuus talousjohtajaan toteutuu tällä kertaa varmasti hyvin, sillä ne tiivistyvät peilissä näkemääsi hahmoon. Vaikka tehtäväkenttä on laaja, on tämä kuitenkin ihmisen kokoinen tehtävä. Vaikka tuossa tehtävässä joutuu toteamaan, että kaikkea ei koskaan saa täysin valmiiksi, seurakuntaelämä toimii ja seurakunnan tarkoitus toteutuu: evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta välittyy sanoin ja teoin tämän alueen ihmisille.

Kirkkoherran tehtävä on innostava, haastava ja monipuolinen, mutta juuri sen takia on kirkkoherran tärkeää pitää huolta myös itsestään ja omasta jaksamisesta. Myös kirkkoherra tarvitsee palautumista, vapaa-aikaa ja lomapäiviä – varsinkin kun hoitaa useaa virkaa yhtä aikaa… Myös kirkkoherran perhe ja läheiset tarvitsevat oman aikansa.  On varattava aikaa myös omaan hiljentymiseen Jumalan edessä, sillä vaikka tehtävä on johtamistehtävä, se on ennen muuta hengellisen paimenen tehtävä, jossa täytyy itse ammentaa, että olisi jaettavaa. Evankeliumissa kerrotaan: ”Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä”. Vaikka välillä on tärkeä olla yksin muista, että et ole yksin etkä tee työtä yksin, vaan yhdessä muiden kanssa ja seurakunnan rukoukset kantavat myös sinua. Tänään saatamme sinut viran vastuisiin ja velvoitteisiin Jumalan sanan rohkaisulla ja rukouksella.

Voimia ja viisautta ja Jumalan siunausta tähän tehtävään!

Rakkaat kristityt. Jumala on asettanut erityisiä tehtäviä seurakunnan rakentumista varten. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

 Virkaan asetettavan esittely

Tänään Mika Helander asetetaan Isojoen seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten.

Pyydän nyt notaaria lukemaan valtakirjan.

Matti Salomäki