Alavuden seurakunnan kirkkoherran virkaanasettaminen 10.12.2023

Hyvät seurakuntalaiset, hyvä kirkkoherra Kalle!

Toinen adventtikynttilä on syttynyt, vietämme uuden kirkkovuoden toista pyhää, toista adventtisunnuntaita. Valo lisääntyy, joulu lähestyy. Mutta vielä on odotettava hetken aikaa.

Toisen adventtisunnuntain viesti on, että seurakunnan tulee kärsivällisesti kilvoitellen odottaa Kristuksen tuloa. Keskelle hätää ja syyllisyyttä seurakunta on saanut lupauksen pelastuksen ajasta. Tämä lupaus täyttää sen toivolla ja ilolla. Vaikka odotus on välillä raskasta, tämän odotuksen takuuna on lupaus, joka tuo odotukseen toivon ja ilon sävyn.

Alavuden seurakuntakin on elänyt odotuksen aikaa. Kun pidin täällä noin vuosi sitten tarkastusta, oli jo tiedossa Jussi-kirkkoherran lähtö toiseen seurakuntaan. Ilmassa oli haikeutta, epätietoisuutta, odotusta ja jännitystä, mistä ja miten seurakunnalle löytyy uusi johtaja. Kirkkoherran viran täyttöprosessi on paljon pidempi kuin adventtiaika. Mutta nyt voimme katsoa, miten asiat ovat järjestyneet. Löytyi sijainen ja löytyi hakijoita kirkkoherran virkaan. Seurakunta valitsi toukokuussa (18.5.) Ähtärin kirkkoherra Kalle Peltokankaan Alavuden seurakunnan uudeksi ja yhdenneksitoista kirkkoherraksi vuodesta 1837 lähtien.

Tänään on seurakunnan juhlapäivä, kun uusi kirkkoherra asetetaan virkaan Jumalan sanaa kuunnellen ja rukoillen. Sinä Kalle olet ehtinyt toimia papin tehtävissä jo yli kymmen vuoden ajan ja kirkkoherran tehtävistäkin on jo useiden vuosien kokemus. Lisäksi tehtävä kunnan luottamustehtävissä on tuonut hyvää hallinnon kokemusta ja rakentanut yhteistyösuhteita moneen suuntaan. Myös tämä seurakunta on sinulle tuttu ennestään työpaikkana ja asuinpaikkana, kotiseurakuntana.

Saat täällä hoidettavaksi hyvin johdetun seurakunnan ja hyvän työyhteisön. Tästä on hyvä lähteä kehittämään seurakuntaa kohti uusia haasteita. Edessä on suunnittelua ja rakentamista ja esimerkiksi jumalanpalveluksen, vapaaehtoistyön, henkilöstön ja ympäristöasioiden  kehittämistä. Tärkein asia on kuitenkin se, mistä tämän päivän teema muistuttaa: Kuningas on palaamassa ja meidän tulee olla valmiina sitä varten. Se tarkoittaa luottamista Jumalan lupauksiin ja jokapäiväistä turvaamista siihen armoon, joka meille on tarjolla Jeesuksen Kristuksen kautta. Se tarkoittaa johtajalle jatkuvaa palaamista perustehtävän äärelle ja sen muistuttamista työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakunnalle.

Tehtäväsi on johtaa kirkkojärjestyksen kolmannen luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Se tarkoittaa tehtävää vastata ja valvoa, että julistus-, opetus-, palvelutehtävää, sekä hallintoa hoidetaan asianmukaisesti. Se tarkoittaa huolen pitämistä työntekijöistä ja heidän jaksamisestaan sekä monia muita asioita, jotka ovat sinulle jo ennestään tuttuja. Mutta pidä huolta myös itsestäsi ja omasta jaksamisesta. Vapaa-aikaan sopinee neljän ällän ohjelma: lepää, liiku, lue ja laiskottele – ja anna aikaa perheelle, läheisille ja ystäville. Varaa aikaa myös omaa hiljentymiseen Jumalan edessä ja muista, että et ole yksin etkä tee työtä yksin, vaan yhdessä muiden kanssa ja seurakunnan rukoukset kantavat myös sinua. Voimia ja viisautta ja Jumalan siunausta uuteen tehtävään!

L Rakkaat kristityt. Jumala on asettanut erityisiä tehtäviä seurakunnan rakentumista varten. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Virkaan asetettavan esittely

L Tänään Kalle Peltokangas  asetetaan tämän seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle valtakirjan tätä virkaa varten.

Pyydän nyt notaaria lukemaan valtakirjan.

Matti Salomäki